Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Nästan alla som gått ut grundskolan på våren har studieplats före årets slut

Dela
Utbildningsstyrelsen beräknar att drygt 55 000 förstaklassare inleder grundskolan i augusti. Sammanlagt ungefär 76 000 nya studerande börjar i gymnasiet eller inleder studier som leder till yrkesinriktad grundexamen. Över 99 procent av de unga som slutför den grundläggande utbildningen på våren inleder fortsatta studier före årets slut.

I höst beräknas cirka 55 000 förstaklassare börja i skolan. Detta är nästan ett par tusen elever färre än förra hösten. Storleken på åldersklassen som inleder sin skolgång har minskat redan i flera års tid. I fjol var antalet förstaklassare över 57 000, medan antalet ännu 2020 var över 60 000.  

Däremot har antalet elever som börjar i årskurs 7 ökat. I augusti kommer drygt 64 000 elever att börja i årskurs 7. Sammanlagt över 552 000 elever går i årskurserna 1–9.

Endast några hundra fortsätter inte studera genast efter den grundläggande utbildningen

De som har slutfört den grundläggande utbildningen verkar bättre än tidigare få en studieplats för fortsatta studier i och med att läroplikten utvidgats. Under de två föregående åren har nästan alla som slutfört den grundläggande utbildningen på våren, 99,5 procent, inlett fortsatta studier på hösten samma år. Antalet unga som inte fortsatte studera efter att den grundläggande utbildningen slutförts på våren var endast omkring 250. Utifrån detta kan man förmoda att nästan alla som slutfört den grundläggande utbildningen även våren 2023 inleder fortsatta studier på hösten. 

Det årliga antalet unga som slutfört den grundläggande utbildningen och är skyldiga att söka sig till utbildning uppgår till något under 60 000. Över hälften av dem går genast vidare till gymnasiet och över 40 procent inleder studier för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen.

Resten inleder studier som inte leder till examen. Det största antalet nya studerande finns inom den utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Över 3 000 unga som nyss slutfört den grundläggande utbildningen inledde dessa studier förra hösten. Flera hundra unga som nyligen slutfört den grundläggande utbildningen inleder de ettåriga studierna inom det fria bildningsarbetet vid folkhögskolorna och utbildningen som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).  

Utifrån de nuvarande ansöknings- och antagningsuppgifterna verkar andelen unga med ett främmande språk som modersmål öka till 8 procent av alla som slutfört den grundläggande utbildningen på våren och inleder fortsatta studier. Denna andel var 6,9 procent ännu i fjol. I fjol hade 5,1 procent svenska som modersmål.

Antalet nya studerande i gymnasiet och yrkesutbildningen på samma nivå som tidigare  

Utbildningsstyrelsen beräknar att sammanlagt över 37 000 studerande inleder sina gymnasiestudier i höst. I denna siffra ingår också vuxenstuderande inom gymnasieutbildningen. Antalet är ungefär detsamma som under tidigare år.

I fjol studerade sammanlagt cirka 109 600 studerande i gymnasiet. I siffran ingår utöver den finländska gymnasieutbildningen nästan 2 200 studerande som avlägger internationella studentexamina – dvs. internationella gymnasielinjens IB-examen, DIA-examen vid tyska skolans gymnasium och EB-examen vid Europaskolans gymnasium.   

Antalet studerande som inleder studier som leder till yrkesinriktad grundexamen verkar vara på samma nivå som i fjol: i augusti inleder uppskattningsvis cirka 39 000 studerande sina studier. I siffran ingår också andra än de som slutfört den grundläggande utbildningen i våras. Andelen som inleder sina studier i augusti har i allmänhet utgjort cirka två tredjedelar av det totala antalet studerande som inlett studierna under året. Under 2022 inledde cirka 66 000 studerande studier som leder till en yrkesinriktad grundexamen.  

Det beräknade antalet nya studerande i olika utbildningar på hösten baserar sig på statistiken över sökande i den gemensamma ansökan samt uppgifterna i informationsresursen KOSKI. Närmare uppgifter om ansökan till vidareutbildning för den som slutfört den grundläggande utbildningen på våren finns i den färska statistiken i Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen. 

Nyckelord

Kontakter

Specialsakkunnig Irma Garam, fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 029 533 8549  
Specialsakkunnig Siru Korkala, fornamn.efternamn@oph.fi, tfn 029 533 8610 

Länkar

Om

Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
PL / PB 380
00531 Helsinki / Helsingfors

https://www.oph.fi

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationalisering. Utbildningsstyrelsens mediatjänst betjänar från måndag till torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 9–15. Under tiden 1.6–31.7 betjänar vi från måndag till fredag kl. 9–15.

tfn 0295 331 703
media@oph.fi
Utbildningstyrelsens webplats: Service för media
Dataskyddsbeskrivning

Följ Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

PÅMINNELSE: Mediatillfälle 3.8 kl. 9: Mot det nya läsåret 2023–202427.7.2023 11:34:48 EEST | Kutsu

Varmt välkommen till Utbildningsstyrelsens mediatillfälle för media inför det nya läsåret. Tid: torsdag 3.8.2023 kl. 9–10 Plats: Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors | Du kan delta i infotillfället även via fjärranslutning. Under infotillfället berättar vi om: I hurdan situation inleds det nya läsåret? Nuläget inom fostran och utbildning: Generaldirektörens anförande | Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä Läsförmåga och dess utvecklande | Undervisningsrådet Minna Harmanen Digital kompetens | Specialsakkunnig Päivi Leppänen och undervisningsrådet (Head of SALTO Digital Resource Centre) Pasi Silander Presentationerna hålls på finska. Anmäl dig till infotillfället senast 1.8.2023. Vi ber att både journalister och fotografer anmäler sig. Efter tillfället skickas materialet direkt till de anmälda deltagarna per e-post. Anmäl dig på adressen: https://link.webropol.com/s/oph-mediatilaisuus-03082023 Mer information och intervjuförfrågningar: Om du vill intervjua

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum