Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Normalt antal algobservationen för årstiden i de österbottniska landskapen (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Dela
Under vecka 30 har observationerna av blågröna alger (cyanobakterier) ökat jämfört med veckan innan. Det svalare och regniga vädret har dock förhindrat rikliga algförekomster i insjöarna. I havsområdet har däremot sommarens hittills största mängder blågröna alger observerats. Fenomenet kan delvis förklaras av näringsämnen som spolats ut i vattendragen med de rikliga regnen. Algläget är normalt jämfört med tidigare års statistik. På miljöförvaltningens kontrollplatser för vattentemperaturen har vattentemperaturen 26.7 varit 19,5 grader i Hinjärv och 20 grader vid Norra Heplotan utanför Oravais, bägge normala temperaturer för årstiden.
Blågröna alger förekommer sannolikare och i större mängder vid varmt, soligt och lugnt väder. När rikligt med alger driver in till stranden bildar de illaluktande blåskiftande strimmor.
Blågröna alger förekommer sannolikare och i större mängder vid varmt, soligt och lugnt väder. När rikligt med alger driver in till stranden bildar de illaluktande blåskiftande strimmor.

I havsområdena har en ringa mängd blågröna alger observerats i kustområdet i Larsmo i den nationella alguppföljningen. Ringa mängder blågröna alger har observerats på flera av Mellersta Österbottens miljöhälsovårds observationsplatser utanför Karleby. I den inre skärgården utanför Vasa har det också gjorts flera medborgarobservationer av små mängder blågröna alter och utanför Storskäret har man bedömt att det finns rikligt med blågröna alger. Enligt Rotarys alguppföljning har det funnits en ringa mängd blågröna alger vid Vackergrund utanför Kaskö.

I den nationella alguppföljningen i insjöområdena har en ringa mängd blågröna alger observerats i Ähtärinjärvi vid Ähtärinranta skola och rastplatsen vid Kylmälahti. Vid Sillankorva campingplats i Evijärvi har också en ringa mängd blågröna alger observerats. I medborgarobservationerna har små förekomster rapporterats i Kuorasjärvi, Hirvijärvi konstgjorda sjö och Kätkänjärvi.

Förekomsten av blågröna alger är ofta lokal, och det kan förekomma blågröna alger även i andra än de ovan nämnda områdena. Observationerna inom uppföljningen av blågröna alger ger information om läget på observationsplatsen endast vid tidpunkten i fråga och läget kan förändras snabbt om väderförhållandena förändras.

Blågröna alger trivs särskilt i näringsrikt, varmt vatten. När det är vindstilla, soligt och varmt väder ökar förekomsten av blågröna alger och de flyter upp till vattenytan. Kraftiga regn leder till att näringsämnen rinner ut i vattendragen, vilket skapar gynnsamma förhållanden för algerna att öka. Små mängder blågröna alger förekommer i vattnet som grön- eller gulaktiga smulor och när de driver till stranden, kan det uppstå smala ränder av alger. Om mängden blågröna alger är stor, bildas det vid vindstilla väder grön- eller gulaktiga stora ansamlingar på vattenytan och de anhopas också vid stränderna. Om vädret är blåsigt blir algerna svårare att märka, för då sprids större algförekomster ut och blandas i vattenmassan. Riktigt kraftiga förekomster kan påminna om tjock målfärg eller ärtsoppa.

Innan man tar sig ett dopp eller använder sjö- eller havsvatten är det skäl att granska vattnet med tanke på eventuella blågröna alger. Om det i vattnet ser ut att finnas grönaktiga korn eller vattnet är grönfärgat, är det bra att göra ett dricksglastest. Då vattnet står stilla i t.ex. ett dricksglas, flyter blågröna alger upp till ytan på ungefär en timme. Det går också att använda en käpp för att testa om det är frågan om blågröna alger. Om man försöker lyfta algerna med en käpp och de hänger kvar i käppen, är det frågan om någon annan alg än blågröna alger. Blågröna alger hänger däremot inte kvar på käppen. Om du misstänker att det kan finnas blågröna alger i vattnet, är det bra att iaktta särskild försiktighet och inte använda vattnet som bastu-, tvätt- eller bevattningsvatten. I synnerhet småbarn och husdjur ska hållas borta från vatten där det finns blågröna alger. Vatten med blågröna alger kan orsaka bland annat hudsymptom, ögonirritation och illamående.

Aktuella uppgifter om algläget finns i Järvi-Meriwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. Med Havaintolähetti-appen går det enkelt att spara observationer även med mobiltelefonen. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon på nummer 0295 027 990. 

Nyckelord

Kontakter

Mer information:
Alguppföljningstelefonen 0295 027 990
Järviwiki www.jarviwiki.fi

Bilder

Blågröna alger förekommer sannolikare och i större mängder vid varmt, soligt och lugnt väder. När rikligt med alger driver in till stranden bildar de illaluktande blåskiftande strimmor.
Blågröna alger förekommer sannolikare och i större mängder vid varmt, soligt och lugnt väder. När rikligt med alger driver in till stranden bildar de illaluktande blåskiftande strimmor.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Metsä Board Oyj:n Kaskisten kartonkitehtaan YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)27.9.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Metsä Board Oyj suunnittelee Kaskisiin kartonkitehdasta, joka sijoittuu nykyisen kemihierretehtaan kanssa samalle tehdasalueelle. Lisäksi tarkastellaan nykyiselle jätevesien purkupisteelle kahta vaihtoehtoista purkupistettä joko Tallvarpenin lahdella tai Ådskärin ja Tunngrundin välisellä merialueella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum