Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Unga lärare har höga förväntningar på sitt arbete

Dela

Lärare i början av karriären och lärarstuderande är entusiastiska och har höga förväntningar på sitt arbete. Kan förväntningarna uppfyllas när höga mål kolliderar med brister i vardagen såsom överstora undervisningsgrupper och otillräckliga resurser, frågar sig OAJ:s ordförande Katarina Murto.

– En högklassig lärarutbildning ger basfärdigheter och kompetens för lärararbetet. Det är glädjande att 70 procent av de unga lärarna tror att de fortfarande om fem år kommer att vara entusiastiska över sitt arbete.

– Unga lärare upplever dock att lärarutbildningen inte ger tillräcklig kompetens för till exempel samarbete med vårdnadshavare. Nästan 90 procent tror att de kommer att stå inför krävande samarbetssituationer under de fem närmaste åren, säger Murto.

Enligt en OAJ-undersökning från våren 2023 var de viktigaste orsakerna till att söka sig till utbildningssektorn och stanna kvar i branschen intresset för att fungera i växelverkan tillsammans med barn och unga, möjligheten att påverka elevernas utveckling och möjligheten att utnyttja sina egna styrkor i arbetet.

Cirka 90 procent av de svarande uppgav att gemenskapen och det kollegiala stödet i arbetet är de viktigaste faktorerna som hjälper dem att stanna kvar i undervisningsarbetet.

– Möjligheten att använda sina egna styrkor samt attraktiva och mångsidiga arbetsuppgifter är faktorer som medverkar till att lärarna stannar kvar i branschen. Svarandena ansåg också att en högklassig och trygg inlärningsmiljö är viktig.

– Undersökningen stärker förtroendet för att utbildningssektorns dragningskraft bibehålls om bland annat tillräckliga resurser tryggas. Med tillräckliga resurser avses till exempel tillräckligt små undervisningsgrupper och effektivt stöd för lärandet, konkretiserar Murto.

Visstidsanställningarna är fortfarande ett problem inom utbildningssektorn

Undersökningen visade också att unga lärare och lärarstuderande upplever osäkerhet. Varannan svarande var orolig för om de dagligen skulle kunna återhämta sig från arbetet. 

– Det här tyder på att undervisningsarbetet är tungt och tärande. Hela 80 procent av svarandena tror att arbetet blir mer krävande under de kommande fem åren. Arbetskraven har ökat hela tiden och det är något vi också borde vara genuint bekymrade över, säger Murto.

Av svaren framgår också att det är vanligt med visstidsanställningar inom utbildningssektorn. Bara 50 procent av de studerande trodde att de helt eller ganska säkert skulle ha en ordinarie anställning inom fem år. Endast 65 procent av de som redan var i arbetslivet trodde det samma.

– Siffrorna är häpnadsväckande. De visstidsanställda lärarnas ställning måste förbättras för att branschens dragningskraft ska bevaras. Högklassig undervisning kan endast tryggas med utbildade och behöriga lärare, en god löneutveckling inom branschen och rejäla anställningsvillkor, säger Murto.

Undersökningen gjordes av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ våren 2023 bland lärarstuderande och lärare som jobbat fem år eller färre. OAJ ville kartlägga varför läraryrket lockar, om utbildningen motsvarar de krav som ställs i arbetet och vilka faktorer som påverkar att man stannar kvar inom sektorn för utbildning, fostran och forskning. 847 svar kom in. I målgruppen fanns allt som allt 4 611 studerande och lärare.

Nyckelord

Kontakter

Följ Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

OAJ selvitti: Vain murto-osa opettajista kokee työtään arvostettavan26.9.2023 07:45:00 EEST | Tiedote

Vain joka kymmenes opettaja on täysin sitä mieltä, että hänen ammattitaitoaan ja työtään arvostetaan yhteiskunnassa, selviää OAJ:n kyselystä. Tämän arvostusvajeen paikkaamiseen tarvitaan pitkäjänteistä resurssien vahvistamista, OAJ:n puheenjohtaja Katarina murto sanoo. Hän korostaa OAJ:n merkitystä edessä olevien yhteiskunnallisten muutosten ennakoijana ja laadukkaan koulutusjärjestelmän turvaajana.

Kolme tutkimuslaitosta, Karvi ja OAJ vaativat: Opettajarekisterin perustamista jatkettava22.9.2023 14:30:00 EEST | Tiedote

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Koulutuksen tutkimuslaitos, Työn ja talouden tutkimus LABORE sekä OAJ ovat pettyneitä siitä, että budjettiriihessä ei linjattu opettajarekisterin perustamisesta. Yhdessä ne esittävät, että hallitus jatkaa opettajarekisterin perustamista, jotta olisi mahdollista esimerkiksi kohdentaa opettajankoulutuksen aloituspaikkoja todellisen tarpeen mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum