Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland sköter fågelvattnen i Borgå och Lovisa genom slåtter

Dela
NTM-centralen i Nyland slåtterkrossar vassen på svämängarna och slår vattenvegetationen i naturskyddsområdena vid Borgå åmynning och Gammelbyviken i Lovisa hösten 2023. Slåtter förbättrar de försämrade livsmiljöernas status i ekologiskt värdefulla fågelvattenobjekt.
Slåtterkrossad svämäng i Gammelstadsviken i Helsingfors i juli 2023. 
Bild: Teemu Virtanen
Slåtterkrossad svämäng i Gammelstadsviken i Helsingfors i juli 2023. Bild: Teemu Virtanen

Åtgärderna hänför sig till miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi. Målet är att stärka den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd.

Övergödningen och igenväxningen av våtmarkerna hotar sjöfåglarna. Öppnandet av svämängarna i Borgå och Lovisa förbättrar levnadsförhållandena för flera hotade sjö- och strandfåglar och främjar sällsynta naturtypers framgång. Öppna strandängar är också viktiga rast- och matplatser under flyttningen för flera fågelarter som ligger till grund för skyddet av Natura-området.

Områden med särskilda fågelvattenobjekt

Ruskis och Stensböle skyddsområden vid Borgå åmynning samt Gammelbyviken i Lovisa hör till de viktigaste fågelvatten- och våtmarksobjekten i Finland. Dessutom är de särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet för nätverket Natura 2000.

Fågelvattnens och våtmarkernas tillstånd kan förbättras bland annat genom röjning, muddring, slåtter, bete, höjning av vattennivån, fångst av främmande rovdjur och vårdfiske. Nödvändiga skötsel- och iståndsättningsåtgärder bedöms alltid per objekt.

Åtgärderna förbättrar också levnadsmöjligheterna för många hotade växter och insekter som lever på våtmarker.

Utöver Borgå och Lovisa har NTM-centralen i Nyland genomfört slåtter i anslutning till Helmi-programmet i fågelvattnen i Gammelstadsviken i Helsingfors i slutet av juli 2023.

Livsmiljöprogrammet Helmi

I miljöministeriets Helmi-program tar man tag i den största direkta orsaken till utarmningen av den finska naturen: att livsmiljöerna minskar och kvaliteten försämras. Målet med Helmi-programmet är att stärka den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och återställa myrar, restaurera och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogiga livsmiljöer samt småvatten- och strandnatur. Verksamheten grundar sig på markägarnas frivillighet. De områden som ska skyddas ersätts och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.

Mer information om Helmi-programmet: https://www.ym.fi/helmi

Nyckelord

Kontakter

- fågelvattenkoordinator Mikko Koho, NTM-centralen i Nyland, mikko.koho@ely-keskus.fi, tfn 0295 021263
- planerare Salla Waldmann, NTM-centralen i Nyland, salla.waldmann@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 327

Bilder

Slåtterkrossad svämäng i Gammelstadsviken i Helsingfors i juli 2023. 
Bild: Teemu Virtanen
Slåtterkrossad svämäng i Gammelstadsviken i Helsingfors i juli 2023. Bild: Teemu Virtanen
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade 4,1 % i Nyland jämfört med året innan (Nyland)26.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

I slutet av augusti var antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland sammanlagt 85 760, varav 82 019 var utan anställning och 3 741 permitterade. Jämfört med året innan ökade antalet personer utan anställning med 2 518 personer (3,2 %) och antalet permitterade med 869 personer (30,3 %). I hela landet ökade antalet arbetslösa utan anställning med 2,3 % och antalet permitterade med 52,6 % jämfört med föregående år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum