Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Biltrafiken vid byggarbetsplatsen på Mannerheimvägen flyttas till den östra sidan av gatan den 17 augusti

Dela
Ändringarna i trafikarrangemangen kommer att göras mellan onsdag och torsdag natt 16–17 augusti. Samtidigt kommer den västra sidan av gatan att bli arbetsområde. Cykel- och gångtrafiken kommer att finnas kvar på den västra sidan av gatan.

Överföringen av motorfordonstrafiken kommer att ske mellan Norra Järnvägsgatan och Cygnaeusgatan.

Trafiken kan fungera långsammare, men tillträde till fastigheterna kommer att bibehållas

Ett körfält i vardera riktningen kommer att finnas kvar i byggområdet, men trafikarrangemangen kan förorsaka att trafiken fungerar långsammare.

Tillträde till fastigheterna längs gatan kommer att upprätthållas hela tiden. Det kan då och då bli korta avbrott i trafiken, vilka meddelas separat.

Andra förändringar

  • Biltrafiken från Cygnaeusgatan till Mannerheimvägen och omvänt kommer att vara avstängd.
  • På Cygnaeusgatan, mellan Tölögatan och Mannerheimvägen, kommer några parkeringsplatser att tas bort på grund av en vändplats.
  • Busshållplatsen ”Nationalmuseum" H1906 på Mannerheimvägen nära riksdagshuset kommer under arbetet att stängas.

Arbetet fortskrider väl

Arbetet med totalrenoveringen av Mannerheimvägen fortskrider väl. Stamvattenledningen mellan Tölöviksgatan och Dunckergatan är klar.

“Arbetet har fortskridit enligt tidtabellen. Ytterligare över en kilometer av det nya spårvagnsspåret är redan installerat och 800 meter av stamvattenledningen är klar. Förseningen med att förnya Mannerheimvägens bro försöker man ta igen. I vilket fall som helst kommer arbetet att slutföras inom den ursprungliga tidtabellen", säger Antti-Juhani Lehtinen projektdirektör vid Helsingfors stad.

Uppgifter om läget av renoveringen av Mannerheimvägen i siffror

(början av augusti)

800 m ny stamvattenledning klar

10 000 m2 ny asfalt har lagts

1 000 m kantsten installerad

7 000 m kabelkanaler installerade

20 000 m3 nytt strukturellt lager (krossad sten)

1 250 spårmeter spårvagnskenor installerade (ungefär hälften av skenorna i den första fasen)

Totalrenoveringen av Mannerheimvägen kommer att utföras i två delar. Först renoveras avsnittet mellan Postgatan och Runebergsgatan 2023–2024. Under resten av år 2024 flyttar arbetet till att ske mellan Runebergsgatan och Grejusgatan.

Nyckelord

Kontakter

Antti-Juhani Lehtinen
projektdirektör, projektbyggherreverksamhet
Stadsmiljösektorn
tfn 09 3103 8872
anttijuhani.lehtinen@hel.fi
Frågor om genomförande under arbetstid:
Huvudentreprenör VM Suomalainen Oy
Ville Piironen
Byggplatschef
tfn 050 572 2143
info@manskunkatutyot.fi


Frågor som rör trafikarrangemang:
Mikael Saarinen
Projektchef
Ramudden Oy
tfn 044 755 2020
mikael.saarinen@ramudden.fi

Bilder

Ladda ned bild
Förändringar i trafikarrangemangen på kartan.
Förändringar i trafikarrangemangen på kartan.
Ladda ned bild

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum