Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

En del av Runebergsgatan stängs för fordonstrafik från och med 28.8.2023

Dela
På grund av byggandet av nya Centrums central för hälsa och välbefinnande och tillhörande kommunalteknik kommer Runebergsgatan att stängas för fordonstrafik på avsnittet Salomonsgatan–Kampgränden från och med 28.8.2023.

Arbetena för att flytta ledningar och gatuarbetena som krävs för byggandet av den nya centralen för hälsa och välbefinnande har framskridit som planerat och arbetets nästa skede sker på Runebergsgatan. På grund av arbetena stängs Runebergsgatan för bil- och cykeltrafik på avsnittet Salomonsgatan–Kampgränden. Trafikarrangemangen gäller från och med den 28 augusti och pågår till år 2027. I samband med projektet kommer Runebergsgatans strukturer och kommunteknik att förnyas.

Ändringarna i trafikarrangemangen

Påverkan på trafiken med motorfordon och cykeltrafiken
Runebergsgatan stängs för bil- och cykeltrafik på avsnittet Salomonsgatan–Kampgränden. Fordonstrafiken omdirigeras tillfälligt till Malmgatan som öppnas för genomfartstrafik.

Påverkan på gångtrafiken
För fotgängare bevaras gångmöjligheten förbi byggarbetsplatsens område på Runebergsgatan. Likaså bevaras gångmöjligheten till Elhuset och till Kampens köpcentrum.

Påverkan på kollektivtrafiken
Metrotrafiken via Kampen fortsätter som vanligt under hela projektet, men det kan bli ändringar i ingångarna till Kampens metrostation
Busshållplatsen för turistbussar framför metrostationen på Runebergsgatans dras in.

Den nya centralen för hälsa och välbefinnande samlar tjänsterna till ett och samma ställe

Nya Centrums central för hälsa och välbefinnande och byggs i gatu- och torgområdet mellan Runebergsgatan, Fredriksgatan, Kampgränden och Salomonsgatan, på platsen av den västra biljetthallen vid Kampens metrostation. Byggnaden kommer att ha åtta våningsplan ovan mark och två källarplan. Målet är att byggnaden ska färdigställas 2027.


När den nya centralen för hälsa och välbefinnande är färdig, kommer här att finnas lätt tillgängliga och mångsidiga offentliga social- och hälsovårdstjänster för invånarna i centrum under ett och samma tak. I lokalerna kommer det att finnas bland annat hälsostationsverksamhet, socialtjänster för vuxna, fysio- och ergoterapitjänsteroch tjänster inom psykiatrin. I centrumet placeras kalkylmässigt tjänsterna vid 3–4 hälsostationer och det är dimensionerat för ungefär 140 000 invånare.

Nyckelord

Kontakter

Trafikarrangemang
YIT, Ansvarig arbetsledare
Matti Suursalmi
matti.suursalmi@yit.fi
050 5600 799


Byggarbetsplats
YIT, Arbetsledare
Johannes Lehtonen
johannes.lehtonen@yit.fi
050 301 4951


Byggprojektet för Centrums central för hälsa och välbefinnande
Projektdirektör, Rapp Valvontakonsultit Oy
Teijo Tiirikka
teijo.tiirikka@rapp.fi
050 3533 919

Bilder

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum