Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum godkände behovsutredningen för ett projekt för två daghem i Olars

Dela

På onsdagens extramöte godkände nämnden Svenska rum för sin del behovsutredningen för ett projekt för två daghem i Olars.

Behovsutredningen gäller en daghemsbyggnad för 16 barngrupper: sex grupper i ett svenskt daghem och tio grupper i ett finskt daghem. Daghemmen har sammanlagt strukturellt 336 (126 + 210) platser inom småbarnspedagogik. 

Affärsverket Esbo lokaler föreslår att projektet ska genomföras i offentlig-privat samverkan enligt hyresmodellen. Projektet omfattar också skolan Kurttilan koulu samt skolan Jupperin koulu, daghemmet Jupperin päiväkoti och bibliotekets verksamhetsställe. 

Enligt behovsutredningen byggs de två daghemmen inom Mattby-Olars serviceområde, kvarter 22120, YL-tomt (Kometgränden 6). På tomten ligger skolan Komeetan koulu som administrativt hör till skolan Päivänkehrän koulu. 

För projektet gjordes redan tidigare en planändring av tomten som gör det möjligt att antingen ändra och utvidga den nuvarande skolbyggnaden så att den kan användas som daghem eller att riva den nuvarande skolbyggnaden och ersätta den med en ny och större daghemsbyggnad. För planändringen lät affärsverket Esbo lokaler göra upp en preliminär plan där förutsättningarna för att genomföra ett daghem för 16 grupper på tomten säkerställdes bland annat för trafikarrangemangens del. I den preliminära planeringen beaktades den befintliga närmiljön. Tillräckliga gårdar säkerställdes och förbindelserna för gång- och cykeltrafik och biltrafik granskades. Trafikförbindelserna utvecklades på basis av de observationer som gjordes under planläggningsprocessen. 

Andra möjliga platser för daghemmen har utretts på ett heltäckande sätt i projektets olika faser. I området finns inga andra lämpliga lediga Y-tomter eller tomter som genom en planändring kan ändras så att de lämpar sig för en daghemsbyggnad. Det finns inte heller några befintliga lokaler i området som kan ändras så att de lämpar sig för småbarnspedagogik.  

Enligt projektplanen för offentlig-privat samverkan enligt hyresmodellen inleds projektet år 2023 och pågår till oktober år 2026. Den uppskattade kostnaden för projektet är cirka 16 miljoner euro. 

Även den finskspråkiga nämnden för fostran och lärande godkände för sin del behovsutredningen för projektet för två daghem i Olars på sitt möte den 16 augusti. 

Ytterligare information 

Föredragningslistor och möteshandlingar
Mer information om nämnden Svenska rum   

Nyckelord

Kontakter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum