Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Nationella fria bildningens dagar i Vasa 24–25.8.2023

Dela

Det nationella evenemanget samlar aktörer inom den fria bildningen för att fundera på möjligheter och utmaningar.

Temat för dagarna som ordnas 24–25.8.2023 är Vilda och gröna drag inom den fria bildningens spelplan. På föreläsningar och i inlägg behandlas bland annat kreativa digitala lösningar, finansieringen av den fria bildningen och likabehandlingen i den samt ett livssätt och en bildning som är hållbara och tar miljön i beaktande. I workshoppar funderas bland annat på projektverksamhet och finansieringsmöjligheter som hänför sig till internationaliseringen.

Läroanstalter inom den fria bildningen har en betydande roll i samhället

Till läroanstalterna inom den fria bildningen hör medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecenter och sommaruniversitet samt utbildningscenter inom motion och idrott. De erbjuder hobbykurser, yrkesinriktad fortbildning och studier vid öppna universitet samt lär ut grundläggande färdigheter, såsom informationsteknologi och främmande språk, som behövs i vardagen och i arbetslivet. Läroanstalterna ger många ungdomar en väg till fortsatta studier och är en viktig aktör i integrations- och språkutbildningen för invandrare. Varje år deltar 1,5 miljoner studerande i den fria bildningen, och av dem studerar drygt 600 000 i ett medborgarinstitut.

Ett av de mest omtalade temana under dagarna är massiva nerskärningar i finansieringen för den fria bildningen som har lyfts fram vid regeringsförhandlingarna. De skulle vara ett kraftigt slag mot välbefinnandet och den regionala jämlikheten, likaså mot regeringens egna mål för sysselsättning och kontinuerligt lärande. I synnerhet skulle pensionärer, arbetslösa och ungdomar lida av nerskärningarna.

Den fria bildningen skapar välbefinnande

Läroanstalterna inom den fria bildningen har en stor inverkan på samhällsekonomin och folkhälsan: de gör kunnandet och samhörigheten tillgängliga för alla samt bidrar till att även avlägsna områden hålls livskraftiga. Undersökningar har påvisat att gemensamma fritidsaktiviteter och studier uppmuntrar att hålla sig i bättre fysiskt skick. Välmående kommuninvånare minskar på social- och hälsovårdsutgifterna: till exempel producerar en i medborgarinstitutet investerad euro indirekt en nytta på till och med drygt fem euro för samhället.

Den fria bildningens dagar i Vasa ordnas som samarbete mellan medborgarinstitutet Alma, Vasa sommaruniversitet, Fritt Bildningsarbete rf och regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. 

I Vasa består läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet av Vasa stads institut, som omfattar medborgarinstitutet Alma och den grundläggande konstundervisningen vid TaiKon samt Kuula-institutet, där det undervisas i musik och dans.  Dessutom är Vasa sommaruniversitet och Evangeliska folkhögskolan verksamma i Vasa.

Programmet: Fria bildningens dagar i Vasa (avi.fi)

Tilläggsuppgifter

  • ledande rektor Sannasirkku Autio, Vasa stads institut 
    Tfn 0400 299 826, sannasirkku.autio(at)edu.vaasa.fi 
  • överinspektör Kari Lehtola, regionförvaltningsverket i Östra Finland
    Tfn 0295 016 917, kari.lehtola(at)avi.fi

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Hushållsvattnet uppfyllde kvalitetskraven i Södra Finland – i målen är järnmängden ännu ett problem2.10.2023 07:30:00 EEST | Tiedote

Rapporten om tillsynen över hushållsvattnet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland 2022 är publicerad. Med några kortvariga undantag uppfyllde hushållsvattnet kvalitetskraven. Kvalitetsmålen uppnåddes också i stor utsträckning. De observerade avvikelserna berodde på rörledningarna i vattendistributionen, på kvaliteten av råvattnet och att vattnet låg länge i vattennätet.

Talousvesi täytti laatuvaatimukset Etelä-Suomessa – tavoitteissa raudan määrä on yhä ongelma2.10.2023 07:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen talousvesivalvonnan raportti vuodelta 2022 on valmistunut. Paria lyhytaikaista poikkeusta lukuun ottamatta talousveden laatu täytti vaatimukset. Laatutavoitteet saavutettiin myös suurelta osin. Havaitut poikkeamat johtuivat veden jakelussa käytetyistä putkista, veden pitkästä viipymästä verkostossa ja raakaveden laadusta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum