Työterveyslaitos

Recommendations for supporting the well-being at work of young people

Share
The well-being of early-career employees can be strengthened by supporting the resources of employees at the workplace. The Finnish Institute of Occupational Health has published recommendations for workplaces on how to support the well-being at work of young people. The research project also developed a free resource-oriented group coaching model.

Press release of The Finnish Institute of Occupational Health xx.xx.xxxx

An employee’s first experiences of work life provide the basis for their well-being at work. The Towards a successful career project studied how the well-being at work and resources of early-career employees can be strengthened. The results can be summarized in three recommendations: Strengthen the young person’s sense of capability, support their experience of job control and accompany them on their path.

– Resources can be supported in daily work life, for example, by clarifying the roles, explaining the challenging situations that may arise in advance and offering the employee starting their career tasks that make them feel that they are capable of doing their job, says Senior Specialist Telma Rivinoja from the Finnish Institute of Occupational Health.

Positive feedback supports the beginning of careers

The research project developed a free, resource-oriented group coaching model that offers workplaces and supervisors concrete tools for supporting early-career employees.

Taking part in the coaching strengthened the young employees’ resources, such as their sense of capability and job control. Furthermore, those who took part in group coaching received support from their peers and shared ways of solving challenging situations at work. Anticipating stressful situations at work supports early-career employees’ trust in their capability to overcome these situations and provides protection against work-related stress. 

– Thinking about solutions together supports the employees’ confidence in their ability to succeed. Providing support and positive feedback at the beginning of careers is really important. The feedback can help the young person identify their strengths, says Rivinoja. 

Supportive feedback strengthens the mutual trust between the supervisor and the employee. 
– I encourage supervisors to provide feedback even for seemingly minor good performance. The sense of accomplishment is really helpful with daily work-related challenges, says Rivinoja.

Learn more 

Keywords

Contacts

Links

About Työterveyslaitos

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Well-being through work

The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) researches, develops and specializes in well-being at work. It promotes occupational health and safety and the well-being of workers. It is an independent institution under public law, working under the administrative sector of the Ministry of Social Affairs and Health. It has five regional offices, and its headquarters are in Helsinki. The number of personnel is about 500.

For the media | Finnish Institute of Occupational Health (ttl.fi)

 

Subscribe to releases from Työterveyslaitos

Subscribe to all the latest releases from Työterveyslaitos by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Työterveyslaitos

Kutsu: Mitä tutkimus kertoo vanhemmista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä?18.9.2023 08:15:00 EEST | Kutsu

Työterveyslaitos järjestää Työpuntari-tilaisuuden perjantaina 27. lokakuuta Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla. Julkaisemme yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä poimintoja Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Lisäksi esittelemme ilmiöt, joiden vuoksi moni konkari jää liian aikaisin sivuun työelämästä. Luvassa on eri tutkimuksista nousevia ratkaisuja työurien pidentämiseen sekä näkökulmia konkareiden mahdollisuuksiin työelämässä.

Undersökning: Förebyggande och identifiering av irritationsastma kan rädda arbetsförmågan15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma har utarbetats konkreta anvisningar för företagshälsovården och arbetsplatser med hög risk om hur man kan identifiera, förebygga och behandla yrkesastma. Anvisningarna grundar sig på internationellt omfattande forskningsmaterial. I Finland exponeras uppskattningsvis tusentals arbetstagare för ämnen som kraftigt irriterar luftvägarna och som kan orsaka yrkesastma som i sin tur försämrar funktions- och arbetsförmågan samt livskvaliteten.

Tutkimus: Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen pelastaa työkyvyn15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen Ärsytysastma-hankkeessa on laadittu konkreettisia ohjeita työterveyshuolloille ja korkean riskin työpaikoille siitä, mikä auttaa ammattiastman tunnistamista, ehkäisyä ja hoitoa. Ohjeet perustuvat kansainvälisesti laajaan tutkimusaineistoon. Suomessa altistuu arviolta tuhansia työntekijöitä hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille, jotka voivat aiheuttaa toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua heikentävän ammattiastman.

Study: Prevention and identification of irritant-induced asthma protects work ability15.9.2023 08:30:00 EEST | Press release

The Irritant-induced Asthma project of the Finnish Institute of Occupational Health drew up practical guidelines that help occupational health services and high-risk workplaces identify, prevent and treat occupational asthma. The guidelines are based on internationally extensive research data. It is estimated that in Finland tens of thousands of employees are exposed to substances that cause significant irritation to the respiratory tract and can cause occupational asthma, which can decrease functional and work ability as well as quality of life.

Stöd för arbetsförmågan ska ges även i problemsituationer med inomhusluften14.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Frågor om arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften borde behandlas likadant som i andra situationer på arbetsplatsen. Frågan om arbetsförmågan borde tas upp till diskussion på ett objektivt och modigt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetshälsoinstitutets experter har i samråd med representanterna för arbetsplatserna utarbetat en handlingsmodell för stödjande av arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften och anvisningar om hur modellen ska tillämpas på arbetsplatsen.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom