Staten emitterade ett nytt referenslån

Dela

Staten emitterade ett nytt referenslån på tre miljarder euro som förfaller till betalning den 15 april 2029. Orderboken på lånet uppgick till över 11 miljarder euro och innehöll anbud från över 80 investerare.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning.
Statskontoret ansvarar för statens upplåning.

Lånet prissattes 20 räntepunkter under euroswapkurvan.

Enligt biträdande direktören Anu Sammallahti väckte lånet investerarnas intresse. ”Antalet investerare som deltog i emissionen idag var större jämfört med  lånet i samma maturitet som vi emitterade förra året”, sade hon. ”Dessutom fortsatte centralbankernas andel att växa, vilket vi har sett också i tidigare emissioner det här året.”

Emissionens huvudarrangörer var Barclays, BofA Securities, Danske Bank, Deutsche Bank och J.P. Morgan. De övriga primära marknadsgaranterna hörde också till försäljningsgruppen.

Uppgifter om emissionen:

Storlek: 3 miljarder euro
Emissionsdag: 23.8.2023
Valuteringsdag: 30.8.2023
Förfallodag: 15.4.2029
Kupongränta: 2,875 %
Pris: 99,417
Avkastning: 2,991 %
ISIN-kod: FI4000557525

Investerarbasen och den geografiska fördelningen av investerarbasen publiceras på statsskuld.fi/.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Statskontoret ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. Läs mer: statsskuld.fi 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

Statskontoret utbetalade 223 miljoner euro retroaktiv elpriskompensation2.12.2023 07:47:00 EET | Tiedote

Staten har stött hushållen med retroaktivt utbetald elpriskompensation i den av energikrisen orsakade exceptionella situationen. Elbolagen har kompenserat enligt lagen föreskriven summa automatiskt i kundernas elenergifakturor, varefter det varit möjligt för elbolagen att ansöka om återbetalning av de utbetalade kompensationerna från Statskontoret. Elpriskompensationerna utbetalades i tre omgångar under år 2023. Statskontoret har nu behandlat alla de ansökningar som elbolagen lämnade in under den sista omgången där ansökningstiden upphörde den 31 oktober. Statskontoret fick sammanlagt 152 ansökningar under de tre ansökningsomgångarna. För alla tre omgångar har det tillsammans utbetalats elpriskompensation för sammanlagt 223 miljoner euro. Statskontoret publicerar inte mera detaljerad information om hur elpriskompensationen fördelat sig mellan elbolagen. Elpriskompensation kan ansökas från Energimyndigheten av dem som gjort sitt elavtal med FO-nummer Energimyndigheten kan ännu bevilja r

Valtiokonttori maksoi 223 miljoonaa euroa takautuvia sähköhyvityksiä2.12.2023 07:47:00 EET | Tiedote

Valtio on tukenut kotitalouksia energiakriisin aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa takautuvasti maksettavalla sähköhyvityksellä. Sähköyhtiöt ovat hyvittäneet laissa määritetyn summan automaattisesti asiakkaidensa sähkölaskuissa, jonka jälkeen sähköyhtiöt ovat voineet hakea maksamiaan hyvityksiä takaisin Valtiokonttorista. Sähköhyvityksiä maksettiin kolmessa erässä vuoden 2023 aikana. Valtiokonttori on nyt saanut käsiteltyä kaikki viimeisessä 30. lokakuuta päättyneessä erässä sähköyhtiöiltä saadut hyvityshakemukset. Hakemuksia vastaanotettiin kolmessa erässä yhteensä 152 kappaletta. Sähköhyvitystä on maksettu kaikissa kolmessa erässä yhteensä 223 miljoonaa euroa. Valtiokonttori ei julkaise tarkempia tietoja hyvitysten jakautumisesta sähköyhtiöille. Y-tunnuksella sähkösopimuksensa tehneiden hyvitykset haettavissa Energiavirastosta Energiavirasto voi edelleen myöntää takautuvaa sähköhyvitystä sellaisille sähkönkäyttäjille, jotka ovat solmineet sähkösopimuksensa Y-tunnuksella, jos

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum