Staten emitterade ett nytt referenslån

Dela

Staten emitterade ett nytt referenslån på tre miljarder euro som förfaller till betalning den 15 april 2029. Orderboken på lånet uppgick till över 11 miljarder euro och innehöll anbud från över 80 investerare.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning.
Statskontoret ansvarar för statens upplåning.

Lånet prissattes 20 räntepunkter under euroswapkurvan.

Enligt biträdande direktören Anu Sammallahti väckte lånet investerarnas intresse. ”Antalet investerare som deltog i emissionen idag var större jämfört med  lånet i samma maturitet som vi emitterade förra året”, sade hon. ”Dessutom fortsatte centralbankernas andel att växa, vilket vi har sett också i tidigare emissioner det här året.”

Emissionens huvudarrangörer var Barclays, BofA Securities, Danske Bank, Deutsche Bank och J.P. Morgan. De övriga primära marknadsgaranterna hörde också till försäljningsgruppen.

Uppgifter om emissionen:

Storlek: 3 miljarder euro
Emissionsdag: 23.8.2023
Valuteringsdag: 30.8.2023
Förfallodag: 15.4.2029
Kupongränta: 2,875 %
Pris: 99,417
Avkastning: 2,991 %
ISIN-kod: FI4000557525

Investerarbasen och den geografiska fördelningen av investerarbasen publiceras på statsskuld.fi/.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Statskontoret ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. Läs mer: statsskuld.fi