Säteilyturvakeskus (STUK)

Att sluta röka minskar också risken för lungcancer orsakad av radon

Dela

Ett rökfritt Finland-dagen firas fredagen den 25 augusti 2023. Temat är "Ett rök- och nikotinfritt Finland – välfärd för morgondagen". Radon i inomhusluft är den näst viktigaste kända lungcancerorsaken efter rökning, och i synnerhet rökare löper en stor risk att insjukna. Största delen av lungcancerfallen kan undvikas genom att sluta röka och genom att minska radonexponeringen.

En så låg radonhalt som möjligt är en viktig del av god inomhusluft i hemmet och på arbetsplatsen. Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som tränger in i byggnadens inomhusluft från marken under byggnaden eller borrbrunnsvatten. Det är bra att ta reda på radonhalten, eftersom långvarig vistelse i en lokal med hög radonhalt ökar risken att insjukna i lungcancer. Radon i bostäder uppskattas förorsaka 150–270 fall av lungcancer per år i Finland. Risken att insjukna är hög särskilt hos rökare. Att sluta röka är ett effektiv sätt att reducera risken.

Eftersom man inte kan varsebli radon på något sätt är mätning det enda sättet att undersöka radonhalten. Strålsäkerhetscentralen STUK rekommenderar att radonhalten i inomhusluften ska mätas i alla småhus och i lägenheter på första våningen i höghus. Enligt strålskyddslagen är arbetsgivare skyldiga att mäta radonhalten. Mätningen utförs som en burkmätning som varar minst två månader under mätperioden från höst till vår, 1.9–31.5. Burkmätningstmetoder med ett giltigt godkännande från STUK finns på webbplatsen stuk.fi: https://stuk.fi/sv/stralningsmatningar-och-godkannanden.

Enligt STUKs bedömning orsakas större delen av finländarnas stråldos, cirka tre fjärdedelar, av radon i inomhusluften i bostäder. För att minska radonexponeringen och radonrelaterade lungcancerfall i Finland bör uttryckligen radonhalterna i inomhusluften i lägenheter minskas. Man kan också exponeras för radon på arbetsplatsen. Övervakningen av radon i bostäder och övriga vistelselokaler hör till de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna. STUK övervakar för sin del radonhalterna på arbetsplatser och fungerar som sakkunnig inom strålning och kärnsäkerhet.

Nyckelord

Kontakter

Kontorschef Päivi Kurttio, tfn (09) 759 88 554
Medietjänsten, tfn 010 850 4761

Länkar

Andra språk

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK assesses the safety of small nuclear power plants together with the French and Czech authorities26.9.2023 12:55:00 EEST | Press release

The Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), together with the nuclear safety authorities of France and the Czech Republic (SÚJB and ASN), has assessed the safety solutions designed for small nuclear reactors (SMR). The assessment was carried out for the purposes of future licencing procedures and it was not related to licencing the assessed reactor in Finland or other countries.

STUK bedömer säkerheten vid små kärnkraftverk tillsammans med franska och tjeckiska myndigheter26.9.2023 12:55:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har tillsammans med strål- och kärnsäkerhetsmyndigheterna i Frankrike och Tjeckien (ASN och SÚJB) bedömt de säkerhetslösningar som utformats för en liten modulär kärnreaktor (SMR). Bedömningen sökte lärdomar för eventuella framtida tillståndsförfaranden och var inte relaterad till beviljande av tillstånd för den bedömda reaktorn i Finland eller något annat land.

Över 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på arbetsplatser18.9.2023 11:31:30 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK) utredde radonhalten på 700 arbetsplatser i Finland 2019–2020. Syftet med studien var att få kunskap om de radonhalter som finländska arbetstagare exponeras för. Enligt forskningsresultaten som publicerades i augusti 2023 beräknas mer än 30 000 arbetstagare i Finland exponeras för radonhalter som överstiger referensvärdet på 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Därför är det viktigt att arbetsgivarna att utför lagstadgade radonmätningar på arbetsplatserna för att identifiera och kunna begränsa exponeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum