Kokkolan kaupunki

Östersjödagen uppmuntrar till att njuta av havet och att göra konkreta gärningar för dess bästa

Dela
Östersjön och dess stränder är historiskt en viktig del av Karlebys identitet. Östersjödagen är en festdag för att fira havet och för att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia.

Östersjödagen, som har lanserats och koordineras av John Nurminens Stiftelse, ordnas varje år alltid den sista torsdagen i augusti med olika evenemang och jippon. Temadagens mål är att lyfta fram viktiga frågor om havet samt att uppmuntra till konkreta gärningar för Östersjöns bästa. Dagen firar havets mångfald och omätbara värde. Utöver firandet är målet att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia. 2023 firas Östersjödagen 31.8. www.itämeripäivä.fi

Karleby stad har grundats invid Östersjön och havet har starkt påverkat dess uppkomst. Den sluttande och steniga kusten utanför Karleby har gett upphov till flera fyrar, ledfyrar och båkar som berättar om havsområdets historia. Under vattnet finns en nästan okartlagd vrakpark och resterna av tjärbränning och tjärhandel kan ses på stränderna och i de gamla

hamnområdena. I Karleby gav närheten till havet upphov till sjöfarar-, köpmanna- och borgarsläkter som utvecklade stadens kulturella och sociala liv.

Karlebys grunda kust utsätts lätt för övergödning och eutrofiering. Det har pågått och pågår många projekt i Karleby i syfte att minska övergödning och för att hindra igenväxning på grund av eutrofiering. Belönade Kyrklundens våtmark och framtida Helmi-projektet för iståndsättning av strandängar är en del av detta arbete.

Karleby deltar i Östersjödagen genom att utmana alla att göra gärningar för Östersjöns bästa samt att njuta av Östersjön. Du kan delta i arbetet för Östersjöns bästa genom att samla skräp från närmaste strand, plumsa ner i vattnet, välja vegetarisk mat som minskar utsläppen av näringsämnen i Östersjön och bekanta dig med Östersjön exempelvis genom paddling! Du kan också ta ett foto med havsmotiv och sätta ut det på social media.

Ett tips om hur Östersjödagen kan tillbringas är ett besök i fiskemuseet på Ohtakari där du kan bekanta dig med historiska stenkonstruktioner såsom tingsplatser och jungfrudanser under ledning av K.H. Renlunds museums arkeolog Lauri Skantsi fr.o.m. kl. 18. Evenemanget ordnas av Lohtajan Kotiseutuyhdistys, Ohtakarin Kalastusmuseoyhdistys och Ohtakarin Kala-akat.

Kontakter

Jenni Silvola, Sakkunnig i klimatfrågor, 044 7809 306 jenni.silvola@kokkola.fi


Rosanna Telaranta, Projektkordinator, 040 806 8097, rosanna.telaranta@kokkola.fi

Om

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum