Svenska handelshögskolan

Tekniska innovationer i sig garanterar inte välbefinnande och egenmakt

Dela

Vi måste vara medvetna om de många fallgroparna när vi utformar teknologier och teknikdrivna tjänster för att stärka individuellt välbefinnande.

I sin doktorsavhandling med titeln "Every Piece Matters – Technology and Service Integration for Individual Empowerment" utforskar Fares Georges Khalil två miljöer där en allt snabbare teknisk utveckling påverkar individens hälsa och välbefinnande: dels personlig spårnings-/avkänningsteknik och dels digitala plattformar som använder sig av dessa teknologier för att koppla samman patienter och vårdgivare.

– Potentialen hos avkänningstekniker, artificiell intelligens och annan utveckling banar väg för en framtid där individer får egenmakt, professionella har tillgång till utrustning och samhället skördar frukterna av en rationell, effektiv och holistisk vård, säger Khalil.

Mitt i den rådande teknooptimismen visar Khalils forskning dock på utmaningar som måste överbryggas, till exempel det faktum att smarta tekniker ofta oavsiktligt orsakar maktlöshet genom att vara en källa till negativ feedback för användaren och orsaka en känsla av begränsning – vilket är motsatsen till det avsedda. Ett annat exempel är att egenmakt ofta kräver att användaren stöds i att utveckla sina färdigheter för att kunna dra nytta av "den positiva egenmakt-spiralen", som Khalil uttrycker det. 

Inom hälso- och sjukvården finns en vision om att utveckla digitala plattformar och använda ny teknik för att minska kostnaderna, förbättra effektiviteten och ge mera egenmakt åt patienter och läkare.

– Även här avslöjade min forskning många utmaningar, såsom behovet av samarbete mellan vårdproducenter för att kunna koordinera komplexa vårdfall. Det här strider för närvarande mot det tankesätt och logik som dessa organisationer har, påpekar Khalil. Det finns många hinder att övervinna, dels att utveckla en gemensam vision om teknisk egenmakt, andra har att göra med trögheten inom våra institutioner och vad som driver utvecklingen idag, fortsätter han.

Du kan läsa hela avhandlingen här:
Every Piece Matters – Technology and Service Integration for Individual Empowerment

Doktorsdisputationen för Fares Georges Khalil äger rum torsdagen 31 augusti kl. 12.00 EEST vid Svenska handelshögskolan och på Teams. Du kan delta vid disputationen via denna länk.

Opponent: Professor Bo Edvardsson, Karlstads universitet
Kustos: Professor Kristina Heinonen, Svenska handelshögskolan

Mera information och intervjuförfrågningar:

Fares Georges Khalil, +358 4658 36709, fares.khalil@hanken.fi

Om

Svenska handelshögskolan är den äldsta handelshögskolan i Finland, med verksamhet i
Helsingfors och Vasa. Den är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över
hundra års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Forskningen är mycket
ansedd och utgör grunden för all undervisning. Hanken har ett nära samarbete med
näringslivet och ett aktivt alumnnätverk med drygt 14 000 alumner som arbetar i över 70
olika länder.

Andra språk

Följ Svenska handelshögskolan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska handelshögskolan

Stater i det globala syd vill dra nytta av västerländska firmors företagsansvar19.9.2023 10:16:14 EEST | Tiedote

På internationell nivå har stater från det globala syd, det vill säga Afrika, Asien och Latinamerika, enats kring att ansvarsfull företagsverksamhet innebär att man överför kompetenser, resurser och teknologi från nord till syd och att företagen inte får kränka den statliga suveräniteten. På nationell nivå kan dessa stater styra utländska företags ansvarsaktiviteter så att resurser går till offentliga och privata aktörer i maktposition.

Globaalin etelän maat haluavat hyötyä länsimaisten yritysten yritysvastuusta19.9.2023 10:16:14 EEST | Tiedote

Globaalin etelän eli Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat ovat yhtä mieltä siitä, että vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa osaamisen, resurssien ja teknologian siirtämistä pohjoisesta etelään ja että yritykset eivät saa loukata valtiollista itsemääräämisoikeutta. Kansallisella tasolla nämä maat voivat ohjata ulkomaisten yritysten vastuullisuustoimintaa siten, että resurssit ohjautuvat valta-asemassa oleville julkisille ja yksityisille toimijoille.

Countries in the Global South want to take advantage of Western firms' corporate responsibility19.9.2023 10:16:14 EEST | Press release

At the international level, states from the Global South (i.e. Africa, Asia and Latin America) agree that responsible business means transferring knowhow, resources and technology from the north to the south, and that companies must not violate state sovereignty. At the national level, these states can steer foreign companies' CSR activities, so that resources are channelled towards public and private actors in positions of power.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum