ELY-keskuksetELY-keskukset

Återvinning av näringsämnen främjades i tre temaprojekt med fokus på läroverk inom lantbrukssektorn, små och medelstora industriföretag och pälsdjursproducenter

Dela
Inom ramen för försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen åren 2021–2022 fanns tre separata verksamma temaprojekt, som utvecklade undervisningsmaterial om bland annat näringsåtervinning för läroverk inom lantbrukssektorn, gav aktörer inom näringsåtervinning stöd för att göra upp en ansökan om finansiering och skapa nätverk samt främjade återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel. Projektaktörerna för temaprojekten valdes på basis av offentlig projektansökan. NTM-centralen i Södra Österbotten administrerar projekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.
Agrologistudenter från Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu bekantar sig med åkerskanning. Foto: Outi Vahtila/HAMK
Agrologistudenter från Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu bekantar sig med åkerskanning. Foto: Outi Vahtila/HAMK

Samarbete och nytt undervisningsmaterial

Projektet Tulevaisuuden maanviljelijät (Framtidens jordbrukare) var ett gemensamt projekt för nio läroverk inom lantbrukssektorn. Projektet stärkte samarbetet mellan läroverken inom lantbrukssektorn, framställde nytt digitalt undervisningsmaterial och utvecklade verksamheten på undervisningsgårdarna. Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu var projektets huvudgenomförare.

Projektet framställde cirka etthundra nya läroobjekt i form av videor, artiklar, informationskort och podcastar. Ämnesområdena var teman för hållbar produktion såsom klimatförändring, återvunna näringsämnen, kompostering, förnybara energiformer, biogas, massbaserad informationsinsamling och vattenskydd.

Projektet genomförde också olika försök på undervisningsgårdarna i anslutning till exempelvis blandad odling, gödsling med återvunna gödselmedel och jämförelse av olika sorter. På undervisningsgårdarna samlades observationsdata, mätningar utfördes med olika sensorer och åkrarna bilddiagnostiserades med drönare. Under projekttiden ordnade olika aktörer också evenemang.

”Projektet hade stor genomslagskraft, över 50 lärare inom lantbrukssektorn deltog. I och med projektet fick de nya idéer och nytt material för undervisningen. I projektet hittade vi också nya teknologier för hur åkerskiften kan undersökas och presenteras. Dessutom var exempelvis podcasterna en mycket positiv verksamhetsmodell som fungerade väl i distansundervisningen”, berättar projektchefen Outi Vahtila från yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hjälp för ansökan om finansiering för näringsåtervinning 

ProAgria Keskusten Liittos projekt Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) erbjöd råd till små och medelstora industriföretag om bearbetning av biomassor till närings- och energiprodukter. Projektet gav stöd till branschaktörer allt från råmaterialägare till slutanvändare om att hitta partners, för att göra upp projektplaner och bygga upp kundrelationer för närings- och energiprodukter.  

MARIKA-projektet ordnade olika workshopar och webbinarier samt deltog i branschspecifika evenemang och nätverkade med andra aktörer. Information spreds bland annat i nyhetsbrev och på projektets webbsidor. 

Kärnan i projektet var att hjälpa företag att hitta en lämplig finansieringskälla för ett näringsåtervinningsprojekt och för att göra upp en finansieringsduglig ansökan, genom vilken företaget kan utveckla sin företagsverksamhet. Under projektet tog tio företag inom näringsåtervinningsbranschen kontakt med ProAgria för att få råd om hur man ansöker om finansiering.

”Jag anser att det viktigt att det i framtiden finns allt fler mötesplatser för människor som har idéer om näringsåtervinning. Alla har inte krafter att föra sin idé ända fram till en bra projektansökan, och då borde det finnas ett ställe som man med låg tröskel kan kontakta. Det är också viktigt med riksomfattande koordination, och den bör utvecklas", konstaterar projektkoordinator Karoliina Aalto från ProAgria Keskusten Liitto. 

Miljötips om gödselhantering till pälsproducenterna

Projektet för att minska pälsnäringens miljöfotavtryck och utveckla näringskretsloppet inom pälsnäringen (TASSUNJÄLKI) förmedlade miljöforskningsdata om pälsnäringen till producenterna, identifierade faktorer som påverkar miljöfotavtrycket och redde ut möjligheterna att förbättra näringskretsloppet för pälsdjursgödsel. Projektet koordinerades av Finlands Pälsdjursuppfödares förbund (FIFUR) i samarbete med forskningsgården Luova Oy i Kannus, Naturresursinstitutet (Luke) och Finlands miljöcentral (Syke).

Miljötips i synnerhet om gödselbearbetning förmedlades till pälsfarmerna bland annat i form av ett tryckt miljöhäfte och med hjälp av besök på farmerna. Dessutom dryftades åtgärder som minskar miljökonsekvenserna under bland annat webbinarier.

”Inom näringsåtervinningsbranschen stöter man ofta på att det finns förmågor och aktörer, men de får nödvändigtvis inte tillfälle att mötas. Dessutom är informationen som finns ofta splittrad. Vi kunde förmedla miljöinformation till producenterna på ett mångsidigt sätt och skapa ett cirkulärekonomiskt nätverk för pälsnäringen. Projektet gav mycket ny information om hur man kan minska branschens miljöfotavtryck i framtiden”, berättar projektchef Eeva Ojala forskningsgården Luova i Kannus.

Forskningsgården Luova fortsätter arbetet i projektet för återvinning av rävgödsel (Ketunlanta kiertoon), som strävar till att effektivera återvinningen av pälsdjursgödsel bland annat med kolneutrala torrströalternativ och bättre gödselbearbetning.

Nyckelord

Kontakter

Specialsakkunnig Sanna Tikander, jord- och skogsbruksministeriet, sanna.tikander@gov.fi, tfn 0295 162 178


Utvecklingsexpert Anja Norja, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, anja.norja@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 587

Bilder

Agrologistudenter från Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu bekantar sig med åkerskanning. Foto: Outi Vahtila/HAMK
Agrologistudenter från Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu bekantar sig med åkerskanning. Foto: Outi Vahtila/HAMK
Ladda ned bild
MARIKA-projektets logotyp. Foto: ProAgria Keskusten Liitto
MARIKA-projektets logotyp. Foto: ProAgria Keskusten Liitto
Ladda ned bild
Blåräv på pälsfarm. Foto: Eeva Ojala/Forskningsgården Luova Oy i Kannus
Blåräv på pälsfarm. Foto: Eeva Ojala/Forskningsgården Luova Oy i Kannus
Ladda ned bild

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Ansökningarna om utvecklingstjänster för företag upphör22.9.2023 12:32:52 EEST | Tiedote

NTM-centralernas Utvecklingstjänster för företag läggs ned i början av 2024 i enlighet med regeringsprogrammet. Ansökningstiden för Analys- och Konsulteringstjänster går ut i alla landskap senast 30.11.2023. I landskapen Västra och Södra Finland upphör dock anslagen redan tidigare. Minst anslag finns till förfogande i Västra Finland, där man inte längre rekommenderar att lämna in nya ansökningar. Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommit och tjänsterna beviljas så länge det finns anslag. Under hösten inleds ännu nya utbildningar.

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen haut päättyvät22.9.2023 12:32:52 EEST | Tiedote

ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelut lakkautetaan vuoden 2024 alusta hallitusohjelman mukaisesti. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen haku päättyy kaikissa maakunnissa viimeistään 30.11.2023. Länsi- ja Etelä-Suomen maakunnissa määrärahat kuitenkin loppuvat jo aiemmin. Vähiten määrärahaa on käytettävissä Länsi-Suomessa, jossa uusien hakemusten jättämistä ei enää suositella. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja palveluja myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää. Syksyn aikana on käynnistymässä vielä uusia koulutuksia.

Korjaamisen jalo taito - suunnitteletko vanhan rakennuksesi korjausta?18.9.2023 14:00:33 EEST | Tiedote

Tervetuloa 10.10.2023 Turussa järjestettävään Korjaamisen jalo taito -seminaariin (etäosallistumismahdollisuus). Seminaarissa pureudutaan korjausrakentamisen taidon tarpeisiin ja uhanalaisuuteen. Tapahtuma on suunnattu valtakunnallisesti kaikille rakentamisen ja kiinteistönhuollon parissa toimiville ja alalle aikoville sekä koulutuksen parissa työskenteleville. Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Tänä vuonna rakennusperinnön hoidon avustusten haku käynnistyy 17.10.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum