Ilmastorahasto Oy

Klimatfonden beviljar Paptic ett kapitallån på 10 M€ för att påskynda ibruktagandet av förpackningsmaterial som ersätter plast

Dela

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på högst 10 miljoner euro till Paptic Oy som tillverkar träbaserade förpackningsmaterial. Finansieringen påskyndar utvecklandet av bolagets skumformningsteknologi i avsikt att ta i bruk nya miljövänligare förpackningsmaterial. De av träfiber tillverkade återvinnbara materialen ersätter fossil plastfilm i olika typer av flexförpackningar.

Plaster tillverkade av fossil råolja har ett betydande koldioxidavtryck och globalt sett också allvarliga miljökonsekvenser då plastavfallet ofta hamnar i naturen. Efterfrågan på plast har beräknats fördubblas eller rentav fyrdubblas fram till år 2050 och därför är det viktigt att alternativa material tas fram.

Paptic som är känt för sina träbaserade förpackningsmaterial tar som bäst fram ny teknologi för tillverkning av miljövänligare flexförpackningsmaterial. Med ett förpackningsmaterial som bygger på skumformningsteknologi kan man ersätta LDPE-plaster som används till exempel i produkt-, hygien- och livsmedelsförpackningar. Finansieringen påskyndar utvecklandet och ibruktagandet av Paptics skumformningsteknologi i industriell skala.

”Klimatfondens kapitallån gör det möjligt att ta i bruk vår nya teknologi i industriell skala betydligt snabbare än vad som annars vore möjligt. Finansieringen påskyndar betydligt reduceringen av klimatutsläppen, höjningen av resurseffektiviteten och reduceringen av förbrukningen av plast i förpackningslösningar. Det gynnar hela värdekedjan allt från skogen fram till konsumenten”, säger Paptics verkställande direktör och Grundande partner Tuomas Mustonen.

Materialen som tas fram kan återvinnas som kartong och fibrerna kan sålunda användas som råvara vid tillverkning av därpåföljande fiberbaserade material.  I Europa återvinns fiberbaserade material effektivt och träfiber kan användas flera gånger.

”Paptic hjälper sina kunder att övergå till förnybara och återvinnbara förpackningsmaterial. Klimatfonden har som uppgift att påskynda ibruktagandet av nya lösningar som har betydande klimat- och miljökonsekvenser och biomaterial med hög förädlingsgrad utgör en viktig del av det”, säger Klimatfondens Director, InvestmentsToni Mikkonen om finansieringsbeslutet.

Paptics lösning:

Paptic är ett år 2015 bildat finländskt företag som på ett hållbart sätt tillverkar återvinnbara flexförpackningsmaterial av träfiber som erhålls ur hållbart skötta skogar och som ersätter plast. För närvarande tillverkar bolaget resurseffektiv och koldioxidsnål skumformningsteknologi. I skumformningsteknologin ersätts två tredjedelar av vattnet med luft, varvid förbrukningen av vatten i processen och mängden energi som krävs för torkning av produkten minskar. Med den nya teknologin kan materialen tillverkas som tunnare och lättare än förr, varvid man med samma mängd råvara kan producera mer förpackningar.

Paptics utsläppsminskningspotential bygger på utsläppen från det förpackningsmaterial som tillverkas med skumformningsteknologi i relation till den fossila plasten som ersätts. Utsläppsminskningen uppkommer utöver av råvaran bland annat också av användningen av förnybart material vid produktion av materialet och av processens tidigare behov av energi. Paptics material ersätter typiskt LDPE-plasten, vars koldioxidavtryck från ”vaggan till graven” (cradle-to-gate) dvs. från produktionen av råvaran till fram till slutprodukten är 2400 kg CO2-ekv/t. Motsvarande utsläpp från ett förpackningsmaterial som tillverkats med Paptics skumformningsteknik har beräknats till cirka 1400 kg CO2-ekv/t. Den beräknade kumulativa utsläppsminskningspotentialen som lösningen har under en period på tio år om kundens affärsverksamhetsplaner lyckas är cirka 0,4 Mt CO2-ekv. Inverkningen inriktar sig huvudsakligen på utsläppshandelssektorn. Om utsläppsminskningsberäkningen utsträcktes att omfatta även utsläppen från förbränningen i slutet av livscykeln, skulle utsläppsminskningspotentialen fördubblas.

Paptic använder FSC®-certifierad, hållbar träråvara. FSC®-certifieringen verkställer till exempel enligt WWF för närvarande bäst målsättningarna med certifieringen av skogarna ur miljösynvinkeln.

Bolaget har under den nu publicerade finansieringsrundan lyft sammanlagt 23 M€ nytt kapital. Finansieringen består utöver lånet på 10 M€ från Klimatfonden av finansieringar bland annat från ECBF, Ecolab och Itochu Fibre Ltd. Paptic har också erhållit ett bidrag på 2,5 M€ ur programmet EIC Accelerator.

Klimatfonden har beviljat Paptic Oy ett kapitallån på högst 10 M€ för ibruktagande av den skumformningsteknologi som bolaget patenterat i industriell skala. Räntan på Klimatfondens kapitallån är marknadsmässigt prissatt och i kapitallånet ingår också en vinstandelskomponent. Med finansieringen påskyndar Klimatfonden en kommersiell uppskalning av Paptics lösning som ersätter fossil plast. Med hjälp av förnybara och delvis inhemska råvaror och energi stöder lösningen för sin del också utvecklingen inom den inhemska biobaserade industrin.

Paptic Oy är en år 2015 bildad finländsk tillverkare av förpackningsmaterial. Företaget har tagit fram ett återvinnbart och återanvändbart träbaserat förpackningsmaterial som ersätter plast i flexförpackningar. Den industriella produktionen av mångsidiga Paptic® material inleddes år 2018 och material har levererats till fler än 50 länder. Företaget har för närvarande 35 anställda. www.paptic.com

Nyckelord

Kontakter

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Andra språk

Följ Ilmastorahasto Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmastorahasto Oy

Klimatfonden beviljar Wastewise 4,2M€ för återanvändning av svårt återvinningsbara plaster3.7.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på 4,2M€ till finländska Wastewise Group Oy för bolagets anläggningsinvesteringsprogram, med vilket man betydligt ökar återvinningen av svåråtervunnen returplast. Bolaget som kompletterar värdekedjan inom plaståtervinning breddar anläggningskapaciteten för kemisk återvinning av utmanande blandplaster genom att producera nya råvaror för plastindustrin av plastavfall som tidigare gick till förbränning.

Ilmastorahastolta 4,2M€ Wastewiselle vaikeasti kierrätettävien muovien uusiokäyttöön3.7.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Ilmastorahasto on myöntänyt 4,2 M€ pääomalainan suomalaiselle Wastewise Group Oy:lle yhtiön laitosinvestointiohjelmaan, jolla lisätään merkittävästi vaikeasti kierrätettävien muovien uusiokäyttöä. Muovinkierrätyksen arvoketjua täydentävä yhtiö laajentaa haastavien sekamuovien kemiallisen kierrätyksen laitoskapasiteettia tuottaen aikaisemmin polttoon päätyneestä muovijätteestä uusia raaka-aineita muoviteollisuudelle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum