Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Harjavalta batterimaterialfabrik beviljades miljötillstånd

Dela

Efter högsta förvaltningsdomstolens beslut ändrade BASF Battery Materials Finland Oy sin tillståndsansökan avsevärt i fråga om sulfatutsläpp som leds ut i vattendrag och om tekniska skyddskonstruktioner.

Regionförvaltningsverket har genom sitt beslut 4.9.2023 beviljat BASF Battery Materials Finland Oy miljötillstånd samt tillstånd att inleda verksamheten vid Harjavalta batterimaterialfabrik. Det är fråga om ett ärende som högsta förvaltningsdomstolen returnerade: regionförvaltningsverkets tidigare beslut i ärendet returnerades till regionförvaltningsverket för ny behandling. Tillståndet gäller produktion av cirka 30 000 ton per år. Ansökan har ändrats väsentligt från den tidigare behandlingen så att utsläppen av sulfat i den verksamhet som nu beviljats tillstånd är betydligt mindre och nya tekniska åtgärder har vidtagits särskilt för att skydda grundvattnet.

"Bolaget bemötte förvaltningsdomstolarnas oro genom att ändra sin ansökan så att de utsläpp och risker som verksamheten medför är väsentligt mindre än de ursprungliga”, konstaterar miljörådet Kari Pirkanniemi.

Batterimaterialfabriken producerar prekursorer av katodaktivt material (pCAM). Det används för tillverkning av katodaktivt material (CAM), som är den huvudsakliga råvaran för batterier i elbilar. Batterimaterialfabriken ligger i omedelbar närhet av det nuvarande storindustriområdet i Harjavalta och leder ut spillvatten och kylvatten i Kumo älv. Anläggningen ligger i gränsområdet till Järilänvuori grundvattenområde av klass 1.

När regionförvaltningsverket ställde tillståndsvillkoren för bolaget beaktades kraven på bästa tillgängliga teknik (BAT). De angivna gränsvärdena överensstämmer med Europeiska kommissionens BAT-slutsatser om spillvatten och avgaser från kemisk industri. Gränsvärden har fastställts bl.a. för utsläpp av metaller, sulfat och partiklar som leds ut i vatten och luft. Tillståndsvillkoren säkerställer en hög nivå på riskhanteringen och långsiktig hållbarhet gällande de tekniska skyddsåtgärderna. Det har bestämts att utsläppen och konsekvenserna av dem ska övervakas, och verksamhetsutövaren har påförts en fiskerihushållningsavgift.

Beslutet finns till påseende på regionförvaltningsverkets webbplats ylupa.avi.fi, och ändring i beslutet kan sökas genom besvär fram till den 11.10.2023.

Mer information

miljöråd Anna Laiho, tfn 0295 016 368
miljöråd Kari Pirkanniemi, tfn 0295 016 425
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Länkar

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum