Fingrid Oyj

Fingrid Oyj’s financial releases in 2024

Share

Fingrid Group will publish the following financial reports in 2024:

27.2.2024    Financial Review, Annual Report and Financial Statements 2023
25.4.2024    Management’s Review
25.7.2024    Half-Year Report January–June 2024
30.10.2024  Management’s Review

The Annual General Meeting is scheduled to be held on 21 March 2024.

For more information:

Chief Financial Officer Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, tel. +358 30 395 5213

About Fingrid Oyj

Fingrid is Finland’s transmission system operator. We secure reliable electricity for our customers and society, and we shape the clean and market-oriented electricity system of the future.

Fingrid delivers. Responsibly.
www.fingrid.fi

Alternative languages

Subscribe to releases from Fingrid Oyj

Subscribe to all the latest releases from Fingrid Oyj by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Fingrid Oyj

Fingrid slopar stamnätsavgifter och justerar nivån för stamnätets anslutningsavgifter21.9.2023 15:56:17 EEST | Tiedote

Fingrid planerar att slopa stamnätsavgifterna för sammanlagt sex månader under 2024 och därmed sänka stamnätsavgifterna för sina kunder med cirka 250 miljoner euro. Anledningen till denna plan är exceptionellt höga flaskhalsintäkter. Beslut har redan fattats om att slopa stamnätsavgifterna för januari, februari och juni 2024. För resten av året kommer beslut om slopade stamnätsavgifter att fattas under sommaren 2024. Anslutningsavgifterna för nya anslutningar till stamnätet kommer att justeras för att motsvara de ökade byggkostnaderna från och med 1.1.2024.

Fingrid jättää perimättä kantaverkkomaksuja ja tarkistaa kantaverkon liittymismaksujen tasoa21.9.2023 15:56:17 EEST | Tiedote

Fingridin suunnitelmissa on jättää perimättä kantaverkkomaksuja kaikkiaan kuudelta kuukaudelta vuonna 2024, ja alentaa näin asiakkaidensa kantaverkkomaksuja noin 250 miljoonalla eurolla. Suunnitelman taustalla on poikkeuksellisen suuret pullonkaulatuotot. Vuoden 2024 tammi-, helmi- ja kesäkuun kantaverkkomaksut on jo päätetty jättää perimättä. Loppuvuoden kantaverkkomaksujen perimättäjättämisestä päätetään kesällä 2024. Uusien kantaverkkoliittymien liittymismaksuja tarkistetaan vastaamaan rakentamisen nousseita kustannuksia 1.1.2024 alkaen.

Fingrid will waive grid service fees and adjust the level of grid connection fees21.9.2023 15:56:17 EEST | Press release

Fingrid plans to waive grid service fees for a total of six months in 2024, thus reducing its customers’ grid service fees by approximately EUR 250 million. The plan is a reaction to the exceptionally large amount of congestion income. The company has already decided to waive the grid service fees for January, February and June 2024. The decision to waive grid service fees for the remainder of the year will be made in the summer of 2024. The connection fees for new grid connections will be adjusted to reflect higher construction costs as of 1 January 2024.

Ohje sähkön ylituotantotilanteiden hallinnasta julkaistu4.9.2023 13:12:09 EEST | Tiedote

Energiamurroksen ja kotimaisen sähköntuotannon lisääntymisen myötä Suomessa voi esiintyä sähkön ylituotantotilanteita. Fingrid on julkaissut sidosryhmille ohjeen sähkön ylituotantotilanteiden hallinnasta. Ohje käsittelee tilannetta, jossa sähköntuotannosta on Suomessa ylitarjontaa. Ylituotantotilanne voi tulla kysymykseen, mikäli Suomen markkinaehtoiset alassäätötarjoukset ja naapurimaista käytettävissä oleva alassäätökapasiteetti eivät riitä Suomen tehotasapainon hallitsemiseen. Käytettävissä oleva siirtokapasiteetti on tällöin vaarassa ylittyä ja Fingrid joutuu pienentämään sähköntuotantoa Suomessa ilman kaupallisia sopimuksia. Järjestelmävastuun mukaisesti Fingrid vastaa sähkön ylituotantotilanteiden hallinnasta Suomessa, kuten tuotannon ohjeistamisesta ja tarvittaessa rajoitustarpeen määrittämisestä. Sähköntuotannon haltijat puolestaan vastaavat tuotannon ohjaamisesta Fingridin antamien ohjeiden mukaisesti. Fingrid tiedottaa mahdollisista sähkön ylituotantotilanteista energiavalvom

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom