Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency is testing extended service hours in Lahti and Lappeenranta

Share
In response to customers’ wishes, Digital and Population Data Services Agency is testing extended service hours in Lahti and Lappeenranta.

From 5 September to 12 December 2023, the Digital and Population Data Services Agency's walk-in services in these cities will also be available on Tuesdays in even-numbered weeks between 4 pm and 6 pm.

During the extended service hours, staff is on hand to provide advice as well as assistance for completing forms and booking appointments. You can also initiate matters and submit documents.

The extended service hours are introduced at the joint service points on a test basis and the experiment will continue until the end of 2023.

We recommend that you book an appointment in advance

Only a small number of matters require a visit to any of Digital and Population Data Services Agency's service locations as you can also manage matters electronically or by phone.

If the matter requires a meeting with an official at any of service locations, you should always book an appointment through the appointment system. This way, you are able to manage your matters more easily without having to wait unnecessarily.

In Lahti and Lappeenranta, services are available by appointment on Tuesdays, Wednesdays and Fridays between 9 am and 4 pm. You can book an appointment to manage matters that require a visit to any of our service locations.

Use Digital and Population Data Services Agency's services electronically

Services requiring a visit

Book an appointment for a walk-in service

Walk-in services

If you are coming to the service point to manage your matters without an appointment, be prepared to wait for your turn.

Until the end of 2023, Digital and Population Data Services Agency is testing extended service hours in Lahti and Lappeenranta so that you can also manage your matters on Tuesday afternoons in even-numbered weeks.

Walk-in services are available in Lahti from 5 September to 12 December 2023 as follows:

  • Tuesdays in even-numbered weeks between 4 pm and 6 pm
    • on following days: 5 and 19 September, 3, 17 and 31 October, 14 and 28 November, and 12 December
  • Wednesdays between 9 am and 12 noon
  • Fridays between 9 am and 12 noon

Walk-in services are available in Lappeenranta from 5 September to 12 December 2023 as follows:

  • Tuesdays between 9 am and 12 noon, and between 4 pm and 6 pm (afternoon service is only available in even-numbered weeks)
    • The afternoon services are available on following days: 5 and 19 September, 3, 17 and 31 October, 14 and 28 November, and 12 December
  • Fridays between 9 am and 12 noon

At joint service points, staff is on hand to provide general advice as well as assistance for booking appointments. You can also submit forms and documents when the customer services of the Digital and Population Data Services Agency are closed. You can manage these matters at joint service points in Lahti and Lappeenranta on weekdays between 8 am and 4.15 pm and on Tuesdays between 8 am and 6 pm. The extended hours will be available until December.

The extended service hours are introduced as a joint central government experiment and they are based on a survey carried out in 2021. According to the survey findings, citizens would also like to manage matters after 4 pm but not so much at weekends. Decisions on the extended service hours and the future of the general advisory services will be made on the basis of the result of the experiment.

Keywords

About Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency)

Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency) promotes the digitalisation of society, secures the availability of information and provides services related to customers’ life events.

The Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency) sees to the maintenance of the Population Information System, which is the foundation for our society, and to the digitalisation of society. The agency’s tasks include civil marriages, name and address changes, guardianship and administrative guardianship, maintenance of the Population Information System, development of solutions for electronic identification, as well as the development and maintenance of centralised support services for e-services. E-service support services include the Suomi.fi Web Service, electronic messages from authorities (Suomi.fi Messages) as well as authorisation for acting on behalf of another party (Suomi.fi e-Authorization).

http://dvv.fi/en

Subscribe to releases from Digi- ja väestötietovirasto

Subscribe to all the latest releases from Digi- ja väestötietovirasto by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Digi- ja väestötietovirasto

Forskning: Endast 15 % av finländarna litar på AI-tjänster – "Utbildning i digital säkerhet intresserar allt fler”21.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas färska Barometer för digital säkerhet har finländarnas känsla av säkerhet i den digitala miljön hållits på en utmärkt nivå. Upp till 85 procent upplever den digitala miljön som åtminstone ganska säker. Upp till 28 procent uppger dock att förtroendet för den digitala säkerheten har försämrats under det senaste halvåret. Bakom förändringen syns en betydande ökning av nätbrottslighet och till exempel färska tjänster inom artificiell intelligens, som man förhåller sig intresserat men skeptiskt till. I resultaten framhävs dessutom det växande intresset för utbildning i digital säkerhet.

Tutkimus: Suomalaisista vain 15 % luottaa tekoälypalveluihin – “Digiturvakoulutus kiinnostaa yhä useampia”21.9.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston tuoreen Digiturvabarometrin mukaan suomalaisten turvallisuuden tunne digitaalisessa ympäristössä on pysynyt erinomaisella tasolla. Jopa 85 prosenttia kokee digiympäristön vähintään melko turvalliseksi. Kuitenkin jopa 28 prosenttia kertoo luottamuksen digitaaliseen turvallisuuteen heikentyneen viimeisen puolen vuoden aikana. Muutoksen taustalla näkyy verkkorikollisuuden merkittävä kasvu ja esimerkiksi tuoreet tekoälypalvelut, joihin suhtaudutaan kiinnostuneesti, mutta skeptisesti. Lisäksi tuloksissa korostuu kasvava kiinnostus digiturvakoulutukseen.

Dörrarna till Kärleksmyndigheten öppnas efter kontorstid på vigselkväll i Helsingfors19.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas dvs. Kärleksmyndighets vigselkväll i Helsingfors vigs tiotals par till äktenskap undantagsvis under en vardagskväll. Det fullbokade evenemanget svarar på efterfrågan som uppstod under sommaren och erbjuder ett alternativ till vigsel utanför byrån. Speciella datum är också populära för vigsel, och i tidsbokningen ser man redan nu att skottdagen nästa år är en populär vigseldag.

Helsingin vihki-illassa Rakkausviraston ovet avautuvat virka-ajan jälkeen19.9.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Digi- ja väestötietoviraston eli Rakkausviraston vihki-illassa Helsingissä vihitään kymmeniä pareja avioliittoon poikkeuksellisesti arki-iltana. Loppuunvarattu tapahtuma vastaa kesän patoutuneeseen kysyntään ja tuo vaihtoehdon viraston ulkopuolella tehtävälle vihkimiselle. Suosittuja vihkipäiviä ovat myös erikoiset päivämäärät, ja viraston ajanvarauksessa huomataankin jo ensi vuoden karkauspäivän suosio vihkipäivänä.

The doors of the Love Agency will open after office hours on the Helsinki wedding evening19.9.2023 08:00:00 EEST | Press release

Dozens of couples will be exceptionally married on a weekday wedding evening at the Helsinki Love Agency, otherwise known as the Digital and Population Data Services Agency. This fully-booked event was organised in response to the backlog of marriage ceremonies from the summer and offers an alternative to off-site weddings. Popular days for holding a marriage ceremony also include special dates, and the agency's booking service is already taking the popularity of the next Leap Day (29 February) into account.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom