Suomen Pankki

Genomsnittsräntan på nya företagslån beviljade av övriga finansinstitut över 9 %

Dela

Under det andra kvartalet 2023 lyfte de finländska företagen nya företagslån1 från övriga finansinstitut till ett värde av 990 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya företagslån var 9,4 %2. Genomsnittsräntorna på olika finansieringsformer varierar emellertid stort. Exempelvis var genomsnittsräntan på sedvanliga företagslån 5,5 % och på factoringfinansiering3 15,6 %.

Under det andra kvartalet 2023 gjordes mest utbetalningar från övriga finansinstitut till mikro- och småföretag. Den vanligaste typen av nya företagslån var factoring (405 miljoner euro) medan finansiell leasing4 var den näst vanligaste (350 miljoner euro). Sedvanliga företagslån stod för den tredje största andelen beviljade lån (235 miljoner euro).

Vid utgången av juni 2023 uppgick det utestående beloppet av lån till finländska företag beviljade av övriga finansinstitut till 5,8 miljarder euro och genomsnittsräntan var 4,4 %5. Det förekommer stora skillnader mellan aktörerna i räntorna på företagslån. Exempelvis var genomsnittsräntan på företagslån beviljade av företagsfinansieringsbolag som beviljar företagslån med högre ränta nästan 40 %. Deras andel av utlåningen var mindre än 1 %. Av de övriga finansinstituten hade bankernas finansieringsbolag den största andelen (57 %) av det utestående beloppet av företagslån. Genomsnittsräntan på företagslån beviljade av bankernas finansieringsbolag var 4,0 %.

Den vanligaste typen av utlåning till företag var finansiell leasing (3,3 miljarder euro) före sedvanliga företagslån (2,2 miljarder euro). Vid utgången av juni 2023 hade mest lån beviljats energi- och industrisektorn. För dessa sektorer översteg utlåningen en miljard euro.

Ökningen i det utestående beloppet av företagslån har mattats av

I juni 2023 var årsökningen på utestående företagslån beviljade av övriga finansinstitut 2,8 %, då den vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan var 12,4 %. Också ökningen i företagslån beviljade av kreditinstitut (banker) har mattats av. I juni 2023 uppgick det utestående beloppet av företagslån beviljade av banker till 62,5 miljarder euro och årsökningen var 0,8 %. Vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare var ökningen 6,5 %.

I juni 2023 motsvarade genomsnittsräntan på utestående företagslån beviljade av banker (4,4 %) genomsnittsräntan på företagslån beviljade av övriga finansinstitut. Genomsnittsräntan på utestående företagslån beviljade av övriga finansinstitut har stigit något långsammare än genomsnittsräntan på bankernas utestående företagslån. Det kan förklaras med en större andel företagslån med fast ränta (34 %) av de utestående företagslånen beviljade av övriga finansinstitut; motsvarande andel för bankerna var 10 %. Av företagslånen beviljade av övriga finansinstitut var 64 % bundna till Euribor, medan motsvarande andel för företagslån beviljade av banker var 86 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Tommi Salenius, telefon 09 183 2156, e-post: tommi.salenius(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle våren 2024.

1 Exkl. konto- och kortkrediter och non-recourse factoring.

2 Exkl. konto- och kortkrediter och non-recourse factoring.

3 Factoring är finansiering av fakturafordringar/kundfordringar.

4 Med finansiell leasing avses i punkt 5.134–5.135 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 definierad finansiell leasing.

5 Exkl. non-recourse factoring. Non-recourse är en form av factoringfinansiering, där finansinstitutet i sin helhet bär kreditförlustrisken förenad med de kundfordringar som köpts av kunden.

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Amount of non-performing loans in the construction sector grew in August28.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

At the end of August 2023, a total of 4.1%, or EUR 123 million, of the stock of loans granted to Finnish companies in the construction sector was classified as non-performing1. The share of non-performing loans rose by 0.9 percentage points (EUR 26 million) from July. In August, sectors with higher shares of non-performing loans than construction were entertainment2 (10.5%), health and social services (7.2%) as well as accommodation and food service (5.4%)3. Overall, the volume of non-performing corporate loans4 has increased slightly from last year, while still remaining low as a proportion of the entire corporate loan stock. In August 2023, non-performing loans accounted for 1.9% of the corporate loan stock (EUR 62.0 billion), as opposed to 1.6% in last year’s August (out of EUR 64.5 billion). Impairments5 and credit losses recognised on loans granted to companies in the construction sector have also increased this year, while impairments and credit losses on corporate loans as a who

De oreglerade lånen inom byggbranschen ökade i augusti28.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Av de utestående lånen som beviljats finländska företag inom byggbranschen var 4,1 %, dvs. 123 miljoner euro, oreglerade1 vid utgången av augusti 2023. Andelen oreglerade lån ökade med 0,9 procentenheter (26 miljoner euro) från juli. I augusti var de oreglerade lånens andel av utlåningen jämfört med byggbranschen högre inom underhållningsbranschen2 (10,5 %), sektorn för hälsovårds- och socialtjänster (7,2 %) samt inkvarterings- och förplägnadsbranschen (5,4 %)3. Som helhet har mängden oreglerade företagslån4 ökat något från i fjol, men deras andel av den totala utlåningen till företag är fortfarande liten. I augusti 2023 uppgick andelen oreglerade lån av de utestående företagslånen (62,0 miljarder euro) till 1,9 %, när deras andel av de utestående lånen (64,5 miljarder euro) i augusti för ett år sedan var 1,6 %. Mängden redovisade nedskrivningar5 och kreditförluster av lån till företag inom byggbranschen har också ökat i år, även om de redovisade nedskrivningarna och kreditförlusterna

Rakennusalan hoitamattomien lainojen määrä kasvoi elokuussa28.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaisille rakennusalan yrityksille myönnettyjen lainojen kannasta 4,1 % eli 123 milj. euroa oli hoitamattomia1 elokuun 2023 lopussa. Hoitamattomien lainojen osuus kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä (euromääräisesti 26 milj. euroa) heinäkuusta. Elokuussa hoitamattomien lainojen osuus lainakannasta oli rakennusalaa korkeampi viihdealalla2 (10,5 %), terveys- ja sosiaalipalveluissa (7,2 %) sekä majoitus- ja ravitsemusalalla (5,4 %)3. Kokonaisuudessaan hoitamattomien yrityslainojen4 määrä on hieman kasvanut viime vuodesta, mutta niiden osuus koko yrityslainakannasta on pysynyt edelleen pienenä. Elokuussa 2023 yrityslainakannasta (62,0 mrd. euroa) hoitamattomia lainoja oli 1,9 %, kun vuosi sitten elokuussa niiden osuus lainakannasta (64,5 mrd. euroa) oli 1,6 %. Rakennusalan yritysten lainoihin kirjattujen arvonalennusten5 ja luottotappioiden määrä on myös lisääntynyt tämän vuoden puolella, vaikka kokonaisuudessaan yrityslainojen arvonalennus- ja luottotappiokirjaukset ovat pysyneet vähäisinä.

Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 3.10.2023 rahapolitiikasta ja euroalueen talouden näkymistä27.9.2023 11:10:53 EEST | Kutsu

Euroopan keskuspankin koronnostojen sarja on ollut poikkeuksellisen nopea ja voimakas – talttuuko euroalueen inflaatio ilman taantumaa ja rahoitusolojen liiallista kiristymistä? Miksi yhteinen rahapolitiikka ja hintavakaus on myös Suomen etu? Tervetuloa seuraamaan rahapolitiikkaa ja euroalueen talouden näkymiä käsittelevää lehdistötilaisuutta tiistaina 3.10.2023 klo 11.00. Suomen Pankin johtokunnan ja EKP:n neuvoston jäsen Tuomas Välimäki käy läpi euroalueen rahapolitiikkaa. Toimistopäällikkö Markku Lehmus kertoo talouden kehityksestä euroalueella. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään maanantaina 2.10.2023 klo 12 tämän linkin kautta: Ilmoittaudu tilaisuuteen Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt. Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja

Olli Rehn on leave of absence25.9.2023 13:00:00 EEST | Press release

Governor of the Bank of Finland Olli Rehn requested the Parliamentary Supervisory Council to grant him a leave of absence to begin at the time he is appointed as a candidate in the 2024 Finnish presidential election. The Parliamentary Supervisory Council granted Rehn a leave of absence in accordance with his request. The leave of absence began on 23 September 2023 and will last until 30 January 2024. During Rehn’s leave of absence, the duties of Governor of the Bank of Finland will be discharged by Deputy and Acting Governor Marja Nykänen. Rehn has appointed Member of the Board of the Bank of Finland Tuomas Välimäki to act in his absence as a member of the Governing Council of the European Central Bank. The deputising Member of the Board of the Bank of Finland will be Adviser to the Board Kimmo Virolainen, in accordance with the order of precedence in deputising for Board members decided by the Parliamentary Supervisory Council. For further details, please contact Antti Lindtman, Chair

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum