Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunförbundet: Budgetförslagets nedskärningar i den sociala tryggheten belastar kommunekonomin

Dela

Regeringens planer på nedskärningar i sociala förmåner försvagar kommunernas ekonomi med 80–100 miljoner euro per år. Kostnaderna stiger ytterligare om förmånstagarna inte hittar arbete så som regeringen tänkt sig.

– Hållbarheten i den kommunala ekonomin är en grundläggande förutsättning för att kommunerna ska lyckas utveckla sin service och stödja tillväxten och anpassningen till klimatförändringen, säger Joona Räsänen, ordförande för Kommunförbundets styrelses arbetsutskott.

Obalansen mellan inkomster och utgifter är mindre i kommunerna än i statsfinanserna, men den hotar öka. Orsakerna till obalansen är bland annat svag inkomstutveckling, mångskiftande servicebehov och förpliktande utsläppsmål.

– Bästa sättet att involvera kommunerna i anpassningen av de offentliga finanserna är att öka kommunernas handlingsutrymme och luckra upp normstyrningen. Kommunerna är redo för lokala insatser för tillväxt och normuppluckring och intensiv beredning tillsammans med staten för att uppnå regeringsprogrammets mål, säger Joona Räsänen.

Sysselsättningstjänsterna behöver mera resurser och beslut som främjar arbetssökandenas regionala och yrkesmässiga rörlighet. Tillräckliga resurser bör tryggas för genomförandet av AN-reformen när uppgifterna överförs till kommunerna i början av 2025.

Kommunernas finansieringssystem måste ses över i sin helhet

Kommunförbundet anser att det vara viktigt att reformen av kommunernas finansieringssystem och statsandelsreformen kommit i gång.

– Det vore viktigt med en omfattande granskning av kommunernas statsandelar och understöd från olika förvaltningsområden samt skatte- och avgiftsinkomster. Annars finns det en risk att finansieringssystemet inte i verkligheten motsvarar kommunernas utvidgade uppgifter, säger Joona Räsänen.

Reformen av finansieringssystemet måste beredas i samarbete med kommunerna.

Kommunerna har en viktig roll i att uppnå koldioxidneutralitet

Kommunförbundet anser att Finland inte kan uppnå koldioxidneutralitet utan omfattande miljöinsatser i kommunerna. Det är dock mycket svårt, för samtidigt som investeringarna i den gröna omställningen orsakar nya kostnader för kommunerna, föreslår staten att skära ner alla ekonomiska incitament för den gröna omställningen i kommunerna.

– Förutsättningarna för avtalen om energieffektivitet hotar försvagas på grund av den föreslagna nedskärningen och avgränsningen av energistödet. Detta är en helhet som behöver ses över en gång till, säger Räsänen.

Bilaga: Kommunförbundets styrelses mål för budgetförhandlingarna 2023

Närmare upplysningar

  • Kuntaliiton työvaliokunnan puheenjohtaja Joona Räsänen, puh. + 358 050 547 5590
  • Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, puh. +358 9 771 2700, Timo.Reina@kuntaliitto.fi
  • Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio, puh. +358 9 771 2095, +358 40 751 5175, Minna.Punakallio@kuntaliitto.fi

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kuntaliiton Talousbarometri: Kuntakentällä veroprosentin korotuspaine jo vuodelle 202419.9.2023 11:10:05 EEST | Tiedote

Kuntien talousjohtajat ennakoivat Kuntaliiton Talousbarometrissä talousnäkymiensä jyrkkää heikentymistä. Peräti 80 prosenttia Talousbarometriin vastaajista arvioi kunnan talouden tilan tällä hetkellä keskimääräiseksi tai keskimääräistä selvästi vahvemmaksi. Osuus kuitenkin pienenee reiluun kolmannekseen, kun arvioidaan kunnan talouden tilaa 12 kuukauden kuluttua.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum