Suomen ympäristökeskus

Delta i en enkät som kartlägger betydelsefulla platser i Östersjön

Dela

Tillbringar du tid till havs med att njuta eller arbeta? Är öar, skär, stränder och vikar en del av ditt sinneslandskap eller din livsstil? Finlands miljöcentral (Syke) utreder betydelsefulla platser för medborgarna i havsområden och vid kusten i Finland. Med hjälp av en kartbaserad enkät får forskarna information om platser som är viktiga för människorna och som kan användas som stöd för havsplaneringen. Människors erfarenhetskunskap utnyttjas i arbetet med att identifiera havsområden som är värdefulla med tanke på ekosystemtjänsterna. Enkäten kan besvaras 11.9 –15.10.2023.

Bild: Adobe Stock
Bild: Adobe Stock

Svaren ger forskarna viktig information om var platser till havs som är värdefulla för människor finns och hur de kan beaktas i havsplaneringen. Uppgifterna används också för att kartlägga områden som lämpar sig för havsvindkraft.

"Alla som bor, reser, är på sommarstugan, arbetar eller tillbringar sin fritid till havs är välkomna att besvara enkäten. Vi önskar att människor från alla havs- och kustområden, från östra Finska viken ända till norra Bottenviken, deltar i undersökningen. Varje svar är värdefullt", säger forskare Elina Paulus på Finlands miljöcentral.

Svaren stöder en hållbar användning av havet 

Genom att svara kan man påverka bevarandet av betydelsefulla platser eller landskap i framtiden och förebygga eventuella konflikter i havsanvändningen. I enkäten kan man på en karta märka ut havslandskap samt rekreations- och naturturismobjekt som är viktiga för en själv. Dessutom är det möjligt att märka ut värdefulla områden med anknytning till marina näringar och kulturarv samt naturens välfärds- och hälsoeffekter.

Resultaten från enkäten utnyttjas i Finlands nya havsplan som är under beredning. I havsplanen samordnas olika branschers behov för användningen av havet genom att beakta naturvärdena. 

Enkäten är en del av Finlands miljöcentrals forskningsprojekt Merituulivoiman kehittäminen merialueilla (MeriTV, Utveckling av havsvindkraften i Finlands havsområden), där man kartlägger viktiga ekosystemtjänster i Finlands havsområden och utreder områden som lämpar sig för havsvindkraft. I projektet deltar också samordningsgruppen för Finlands havsplanering och miljöministeriet. En rapport om havsområden som är värdefulla med tanke på ekosystemtjänsterna publiceras i början av 2024.

Nyckelord

Kontakter

forskare Elina Paulus, Finlands miljöcentral (Syke), tfn +358 295 251 298
elina.paulus@syke.fi

projektchef Elina Virtanen, Finlands miljöcentral (Syke), tfn +358 295 251 055
Elina.A.Virtanen@syke.fi

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Länkar

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Miljöskadliga stöd bedömdes – orsakandet av naturförlust bör identifieras i beskattningen18.9.2023 11:20:00 EEST | Tiedote

Genom att slopa statens ekonomiska stöd för verksamhet som förstör miljön kan man både förbättra miljöns och statsfinansernas tillstånd. Rapporten Miljöskadliga stöd i Finland. En översikt av stöd som påverkar klimatet och biologisk mångfald (på finska) som Finlands miljöcentral publicerat idag går igenom utvecklingen av bedömningsmetoderna för miljöskadliga stöd och bedömt de skadliga effekterna av stöden särskilt på klimatet och den biologiska mångfalden.

Ympäristölle haitallisia tukia arvioitiin – luontokadon aiheuttaminen olisi tunnistettava verotuksessa18.9.2023 11:00:00 EEST | Tiedote

Poistamalla valtion taloudellinen tuki ympäristöä pilaavalta toiminnalta voidaan kohentaa sekä ympäristön että valtiontalouden tilaa. Suomen ympäristökeskuksen tänään julkaisemassa raportissa Ympäristölle haitalliset tuet Suomessa. Katsaus ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle haitallisiin tukiin on käyty läpi ympäristölle haitallisten tukien arviointimenetelmien kehitystä ja arvioitu tukien haitallisia vaikutuksia erityisesti ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum