Finlands AkademiFinlands Akademi

Stor finansiering för forskning om en rättvis grön övergång

Dela

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beviljat sammanlagt 27 miljoner euro för forskning under temat rättvis grön övergång. De tio konsortier eller projekthelheter som finansieras betonar långsiktig forskning för att hitta lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beviljat sammanlagt 27 miljoner euro för forskning under temat rättvis grön övergång. De tio konsortier eller projekthelheter som finansieras betonar långsiktig forskning för att hitta lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

Rättvis grön övergång syftar på sådana heltäckande och långsiktiga lösningar på ekologiska hållbarhetskriser som stärker stabiliteten och stöder olika gruppers deltagande i samhället.

Inom RSF-programmet Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY) finansieras fem konsortier. Inom programmet Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION) finansieras likaså fem konsortier. Båda programmen är sexåriga program och de avslutas år 2029. Under den första treårsperioden får ett konsortium i genomsnitt 2,7 miljoner euro i finansiering.

I programmet JUST ENERGY undersöks hur förändringarna i den globala och europeiska omvärlden utmanar energilösningarna i Finland och hur lösningarna kan främja energisäkerheten samt samhällets och ekonomins resiliens. Genom flervetenskaplig och interaktiv forskning ska programmet skapa en bred kunskapsbas och expertis som stöd för välfärdssamhällets gröna övergång.

De finansierade konsortierna representerar 14 vetenskapsgrenar och omfattar 15 organisationer, bland annat universitet, statliga forskningsinstitut och yrkeshögskolor.

RSF-programmet JUST TRANSITION är inriktat på samhällslösningar som är väsentliga med tanke på den gröna övergången ur olika institutioners och aktörers perspektiv.

Fokus i programmet ligger på de strukturer och metoder som dels stöder, dels hindrar en rättvis grön övergång inom olika samhällsområden och i människors och gemenskapers vardag.

De finansierade konsortierna representerar sammanlagt 13 vetenskapsgrenar och 16 organisationer, bland annat universitet, kommunala aktörer och företag.

RSF valde också programdirektörer för de två programmen. Till programdirektör för JUST ENERGY-programmet valdes utvecklingschef Juha Peltomaa från Finlands miljöcentral och till programdirektör för JUST TRANSITION-programmet valdes forskningsdirektör Olli-Pekka Ruuskanen från Pellervo ekonomiska forskningsinstitut.

”Det här är första gången som projekt och programdirektörer för RSF-program väljs ut samtidigt. Reformen kommer att ge goda möjligheter för projektledare och programdirektörer att redan från början arbeta med programmets mål och planera gemensamma åtgärder och påverkansarbete. Jag tror att detta nya tillvägagångssätt kommer att ge programmen en flygande start och en solid grund för åtgärder under de kommande åren”, säger direktör Anu Kaukovirta, RSF:s ordförande.

Mer information

  Finlands Akademi, kommunikationen
  Vesa Varpula
  kommunikationsexpert
  tfn 0295 335 131

  Om

  Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 436 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2018 är vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 70,7 miljoner euro.

  Följ Finlands Akademi

  Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

  Senaste pressmeddelandena från Finlands Akademi

  I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

  Besök vårt pressrum