Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Vid arbetsbron för Rävsundsbron får farleden stängas medan byggarbeten pågår

Dela

Trafikledsverket har beviljats tillstånd att bygga en enhetlig arbetsbro i Rävsundet tvärs över farleden Vapparn-Harvaluoto. I och med tillståndet kan farleden hållas stängd åren 2023‒2025 och vid behov också år 2026 utanför båtsäsongen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ändrat tillståndsvillkoren i vattentillståndet för Rävsundsbron. Enligt de nya tillståndsvillkoren kan den lokala farleden som går under bron stängas för åren 2023‒2025 genom att bygga en enhetlig arbetsbro tvärs över farleden. Därtill kan farleden hållas stängd utanför båtsäsongen (1.5.‒30.9.) år 2026.

Trafikledsverket har dessutom beviljats tillstånd till förberedelser, vilket innebär att den enhetliga arbetsbron kan tas i bruk innan regionförvaltningsverkets beslut har vunnit laga kraft.

Den nuvarande Rävsundsbron har blivit i avsevärt sämre skick och trafikbegränsningar har införts. I och med beslutet kan tung trafik som använder bron styras till arbetsbron. Därigenom kan den nuvarande bron ännu användas av annan trafik tills den nya bron över Rävsundet blir färdig.

"Beslutet om tillståndsvillkoret som gör det möjligt att stänga farleden fattades efter grundligt övervägande. Vi granskade både betydelsen av att stänga farleden och tryggandet av vägtrafiken", säger miljöråd Merja Antikainen. 

Beslut nr 234/2023 kan läsas i databasen över vatten- och miljötillstånd (dnr ESAVI/24265/2023)(på finska).

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Målet med miljö- och vattentillstånd är att förebygga förorening av miljön och risken för sådan. Då regionförvaltningsverket beviljar tillstånd samordnas miljöanvändningen och verksamheter som har konsekvenser för miljön på ett ekologiskt hållbart sätt.

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum