Svenska handelshögskolan

Hanken får finansiering för att undersöka hur trädplantering påverkar människan och naturen

Dela

Att plantera träd är ett populärt och enkelt sätt att försöka rädda klimatet. Men är det verkligen så effektivt och miljövänligt som många tror? Vilka politiska krafter ligger bakom och vilka sociala konsekvenser har trädplantering i olika länder och kulturer? Det ska Hankenforskaren Maria Ehrnström-Fuentes ta reda på tillsammans med bland annat forskare från Helsingfors universitet. Forskningsprojektet har beviljats en miljon euro av Finlands Akademi och Utrikesministeriet.

Hankens andel i projektet TreesForDev (The socio-ecological and politico-economic dynamics of ecological restoration through tree planting schemes in the global South) är 400 000 euro. I projektteamet ingår forskare från Finland, Madagaskar, Etiopien, Moçambique och Brasilien. Projektet pågår till 31 december 2026.

– Trädplanteringsinitiativ marknadsförs med ”one size fits all” men samma ekologiska restaureringsmetoder fungerar inte överallt då det gäller ekologi, olika kulturer och lokalbefolkning, konstaterar Maria Ehrnström-Fuentes som är biträdande professor i företagsledning och organisation på Hanken.

Projektkonsortiet leds av Hanken och Helsingfors universitet ansvarar för en del av projektet under ledning av Markus Kröger, professor i globala utvecklingsstudier.

Att lyfta fram lokalbefolkningens roll och kunskap är en central del av projektet.

– Det har till exempel hänt att man planterat träd på platser som tidigare använts som betes- och odlingsmark av lokala och det finns fall där lokalbefolkningen har varit tvungna att ge upp sin mark för trädplanteringsprojekt, berättar Ehrnström-Fuentes.

Hon poängterar samtidigt att det finns många goda exempel där trädplanteringar har främjat klimatet och skapat bättre levnadsstandard.

– Tack vare olika samarbetsprojekt med lokalbefolkningen har det skapats fler möjligheter för de lokala att odla sin egen mat och försörja sig då träden hjälpt till att återställa balansen i naturen.

Forskningsprojektet ska på global nivå granska hur trädplanteringsinitiativ har brett ut sig över världen, vilka politiska drivkrafter som ligger bakom och vem som finansierar projekten. Forskarna kommer att titta på hurdan finansiering som går från Finland och andra europeiska länder till dylika projekt.

– Målet med projektet är att kunna vägleda olika aktörer gällande var och hur vi ska plantera träd så att det blir rätt, både ekologiskt och etiskt. Vi vill också undersöka hur det skapas en drivkraft som kommer inifrån byarna, så att vi kan uppnå de globala hållbarhetsmålen från gräsrotsnivå.

För mer information:
Biträdande professor Maria Ehrnström-Fuentes, e-post: maria.ehrnstrom-fuentes@hanken.fi, tfn 050 566 4589

Om

Svenska handelshögskolan är den äldsta handelshögskolan i Finland, med verksamhet i
Helsingfors och Vasa. Den är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över
hundra års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Forskningen är mycket
ansedd och utgör grunden för all undervisning. Hanken har ett nära samarbete med
näringslivet och ett aktivt alumnnätverk med drygt 14 000 alumner som arbetar i över 70
olika länder.

Andra språk

Följ Svenska handelshögskolan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska handelshögskolan

Stater i det globala syd vill dra nytta av västerländska firmors företagsansvar19.9.2023 10:16:14 EEST | Tiedote

På internationell nivå har stater från det globala syd, det vill säga Afrika, Asien och Latinamerika, enats kring att ansvarsfull företagsverksamhet innebär att man överför kompetenser, resurser och teknologi från nord till syd och att företagen inte får kränka den statliga suveräniteten. På nationell nivå kan dessa stater styra utländska företags ansvarsaktiviteter så att resurser går till offentliga och privata aktörer i maktposition.

Globaalin etelän maat haluavat hyötyä länsimaisten yritysten yritysvastuusta19.9.2023 10:16:14 EEST | Tiedote

Globaalin etelän eli Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan maat ovat yhtä mieltä siitä, että vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa osaamisen, resurssien ja teknologian siirtämistä pohjoisesta etelään ja että yritykset eivät saa loukata valtiollista itsemääräämisoikeutta. Kansallisella tasolla nämä maat voivat ohjata ulkomaisten yritysten vastuullisuustoimintaa siten, että resurssit ohjautuvat valta-asemassa oleville julkisille ja yksityisille toimijoille.

Countries in the Global South want to take advantage of Western firms' corporate responsibility19.9.2023 10:16:14 EEST | Press release

At the international level, states from the Global South (i.e. Africa, Asia and Latin America) agree that responsible business means transferring knowhow, resources and technology from the north to the south, and that companies must not violate state sovereignty. At the national level, these states can steer foreign companies' CSR activities, so that resources are channelled towards public and private actors in positions of power.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum