Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beredskapsövning fokuserar på strålningsmätningar och skapandet av en lägesbild över strålningsläget

Dela

Den regionala beredskapsövningen LSS23 som ordnas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland intensifieras mot slutet av året. Först i turen är beredskapsdagen i september och sedan landskapsworkshoppar före slutet av oktober.

Under 2023 ordnar Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland en regional beredskapsövning LSS23 som fördjupar sig särskilt i strålningsmätningar och lägesbilden över strålningsläget. LSS23-beredskapsövningen är en fortsättning på LSS21-beredskapsövningen som ordnades 2021 som fokuserade på mer omfattande studier av nödsituationer med strålrisk.

Övningen omfattar fem landskap och utvecklar beredskapen att fungera i nödsituationer med strålrisk

Målet med beredskapsövningen LSS23 är att informera deltagarna om hur man för närvarande i Finland bygger upp en strålningsmätningsförmåga och hur lägesbilden över strålningsläget skapas och förmedlas i regionen. Dessutom stöder övningen deltagarnas beredskapsplanering och samarbete samt identifierar samordnings-, samarbets- och utvecklingsbehov i anknytning till temat. 

Beredskapsövningen som hålls i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten är avsedd särskilt för kommunernas ledningsgrupper och samarbetsområden inom miljö- och hälsoskyddet. I övningen deltar också andra regionala myndigheter och aktörer som är centrala med tanke på temat. 

Räddningsverken i välfärdsområdena övar att komplettera den nationella lägesbilden över strålningsläget med regionala uppgifter från strålningsmätningar. Syftet med övningen är att lära sig processen och testa den tillsammans med räddningsverken i regionen och Strålsäkerhetscentralen. Samverkan mellan räddningsväsendet och kommunerna övas exempelvis genom att skicka lägesbilden över strålningsläget till stöd för kommunernas egna övningar. 

Under 2023 behandlas dessutom sektorsvisa strålningsmätningar för hushållsvatten och mjölkproduktionskedjan. 

Beredskapsdag och workshop på landskapsnivå på hösten

I beredskapsövningshelheten på hösten står deltagarnas gemensamma beredskapsdag i tur och därefter workshoppar på landskapsnivå i landskapens centralorter. Beredskapsdagen och workshoppen stöder deltagarnas egen beredskapsplanering. Särskilt i workshopparna är det möjligt för olika deltagare att samordna sin beredskapsplanering.

Beredskapsdagen ordnas 26.9.2023 som ett seminarium som hålls på distans.

Workshopparna på landskapsnivå ordnas med närvaro och riktas särskilt till dem som är med och utarbetar lägesbilden över strålningsläget och till de viktigaste användarna av lägesbilden. Utöver kommunerna kommer representanter för exempelvis välfärdsområdet, NTM-centralerna, polisen, försvarsmakten, FRK och näringslivet att delta.

I våras hölls det första seminariet och undervisningstillfället

LSS23-beredskapsövningen började redan på våren. 

Deltagarna kallades att delta i ett webbseminarium om skyddsåtgärder vid nödsituationer med strålrisk som Regionförvaltningsverket i Östra Finland ordnade tillsammans med Strålsäkerhetscentralen. I maj var det dags för Räddningsinstitutets och Strålsäkerhetscentralens strålmätningsutbildning. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland hade utgående från feedback från LSS21-beredskapsövningen önskat den aktuella undervisningen för aktörerna i regionen.

Regionförvaltningsverket har planerat LSS23-beredskapsövningen i samarbete med bland andra Räddningsinstitutet, räddningsverken i välfärdsområdena, Strålsäkerhetscentralen, Livsmedelsverket och Valvira.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnar i regionens landskap årligen beredskapsövningar som samlar centrala myndigheter och säkerhetsaktörer. Beredskapsövningarna är sådan myndighetsberedskap som främjar den övergripande säkerheten och tryggar samhällets verksamhetsförutsättningar under undantagsförhållanden och störningssituationer under normala förhållanden. Inom regionförvaltningsverkens gemensamma projekt utvecklas de regionala beredskapsövningarna under åren 2022–2023. Projektets mål är att fastställa enhetliga och verkningsfulla sätt att ordna övningar runt om i Finland.

Mer information om LSS23-beredskapsövningen:

Överdirektör Marko Pukkinen, marko.pukkinen@rfv.fi, tfn 0295 018 582

Direktör Tarja Wiikinkoski, tarja.wiikinkoski@rfv.fi, tfn 0295 018 800

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum