Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Försummelser att iaktta penningtvättslagen ger A.R. Investments Oy en påföljdsavgift om 6 000 euro

Dela

Försummelserna gäller brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning, bedömningen av risker anknytning till kundförhållanden och kundkontroll.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har påfört en påföljdsavgift om 6 000 euro till bolaget A.R. Investments Oy som bedriver handel med konstföremål. Orsaken är att bolaget inte har gjort upp en riskbedömning som krävs i penningtvättslagen och att kundkontrollen har varit bristfällig.

Regionförvaltningsverket anser att A.R. Investments Oy:s allvarligaste försummelse är att det inte har gjort en ändamålsenlig riskbedömning. Också försummelse att identifiera kundens eller dess företrädares identitet bedömdes vara en allvarlig förseelse.

Den påförda påföljden grundar sig på en helhetsbedömning där det bland annat beaktades kvaliteten och omfattningen av försummade skyldigheterna och bolagets ekonomiska ställning.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft. Inom 30 dagar från det att bolaget tog del av beslutet har A.R. Investments Oy rätt att anföra besvär över beslutet av 24.8.2023 hos Tavastehus förvaltningsdomstol.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar med stöd av penningtvättslagen tillsyn bland annat över försäljare och förmedlare av konstföremål till den del som de kontant betalar eller tar emot en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro. En rapporteringsskyldig som enligt 8 kap. i penningtvättslagen ska övervakas av regionförvaltningsverket och som försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen kan åläggas administrativa påföljder av regionförvaltningsverket. 

Mer information

överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624, raisa.badiali@rfv.fi

Bilaga

Beslut på finska.


Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum