Tulli

Mandelpulver har drygats ut med jordnötter i Europa – inga tecken på matbedrägerier vid Tullens övervakning

Dela

Värdefulla mandlar och nötter lockar matbedragare att dryga ut pulver och kross med billigare råvaror. De importerade produktpartier med mandlar och hasselnötter som Tullen övervakat visade sig att vara äkta produkter som till de delar som undersöktes inte visade tecken på matbedrägerier.

Inom Tullens produktsäkerhetstillsyn undersöktes på våren 2023 mandel- och nötprodukter som lätt blir föremål för matbedrägerier. De är dyra livsmedel och ibland försöker bedrägliga aktörer maximera sina vinster genom att blanda dessa produkter med billigare råvaror utan att nämna dessa på förpackningen.

Till Tullens övervakning valdes importerade mandelmjöl, hasselnötskross samt marsipaner innehållande mandelmassa. I produkterna söktes med laboratorietester jordnöt som kan användas för att ersätta dyrare råvaror. De undersökta livsmedlen hade ursprung i Sverige, Danmark, Polen, Spanien, Turkiet och Förenta staterna. I de partier som undersöktes under våren hittades inga spår av jordnöt eller tecken på matbedrägerier.

– Att tillsätta billigare råvaror i en dyrare produkt utan att ange detta på förpackningen är ett sätt att begå ett matbedrägeri. Att förfalska sammansättningen är inte bara fel och brottsligt utan också en stor risk med tanke på allergier. Om t.ex. jordnötter inte uppges på förpackningen, kan en allergisk person inte akta sig för produkten, konstaterar produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

I Europa har problem konstaterats i mandel- och nötprodukter

Tullen valde att övervaka mandel- och nötprodukter då några fall med tecken på bedrägeri hade registrerats i början av år 2023 i Europeiska unionens RASFF-system. I dessa utländska fall hade en mandelprodukt innehållit jordnöt utan att detta hade angetts i förpackningspåskrifterna. RASFF är EU:s gemensamma system för snabb varning för livsmedel och foder.

Bedrägerier med anknytning till mandel- och nötprodukter har noterats på annat håll i Europa redan i många år. Tullen har också tidigare övervakat eventuella bedrägerier med anknytning till mandlar och nötter som importerats till Finland, men har inte upptäckt sådan bedräglig aktivitet.

Tullen övervakar produktsäkerheten hos livsmedel ur många synpunkter

Eventuella matbedrägerier utreddes som ett eget övervakningsprojekt under våren 2023, men Tullen övervakar mandel- och nötprodukter kontinuerligt. Inom vanlig importkontroll ligger fokus på att säkerställa produkters kvalitet och säkerhet.

– Vid laboratoriet undersöker vi i nötter och nötprodukter förekomsten av bekämpningsmedel, mikrobiologisk kvalitet, såsom salmonella, samt cancerframkallande föreningar som bildas av mögelsvampar, dvs. mykotoxiner, berättar Anu Kallinen, sektionschef vid Tullaboratoriet.

Nyckelord

Kontakter

Jonna Neffling
produktsäkerhetschef
tfn +358 40 332 3325

Anu Kallinen
sektionschef, Tullaboratoriet
Ta kontakt via Tullens medietjänst:
viestinta@tulli.fi, tfn +358 295 527 150

Finska tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen tillhandahåller tjänster med kunden i fokus och skyddar samhället, miljön och medborgarna. Tullen uppbär effektivt tullar och skatter av tullnatur, farledsavgifter samt andra skatter och avgifter vid import. Tullen sammanställer också den officiella utrikeshandelsstatistiken över Finlands import, export och handelsbalans. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet och som samarbetar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Tullen har omkring 2000 anställda. Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem.

Följ Tulli

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tulli

Afrikkalainen sikarutto leviää Suomen lähialueilla – Torjunta vaatii viranomaisilta yhteistyötä ja rajanylittäjiltä huolellisuutta28.9.2023 07:55:00 EEST | Tiedote

Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy Suomen naapurimaissa Venäjällä ja Virossa sekä nyt myös Ruotsissa. Afrikkalainen sikarutto leviää maasta toiseen lihatuotteissa, joita ihmiset tuovat mukanaan. Tauti onkin monesti levinnyt uusille alueille ihmisten varomattoman tai välinpitämättömän toiminnan seurauksena. Viime vuonna matkustajien vapaaehtoisesti luovuttamien sekä Tullin haltuunottamien eläinperäisten elintarvikkeiden määrä oli lähes 7 500 kiloa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum