Kokkolan kaupunki

Rockskolans elever har möjlighet att ansöka om befrielse från terminsavgiften

Dela

Karleby Rockskolas elever har nu möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse från terminsavgiften. Varje läsår kan 10 procent av eleverna beviljas befrielse från terminsavgiften på basis av en separat ansökan.

Avgiftsbefrielse kan sökas på ekonomiska grunder. Beroende på grunderna kan även partiell befrielse beviljas. Elevens engagemang för studierna beaktas då beslutet fattas.

Befrielse kan sökas terminsvis eller för läsåret 2023–2024. Befrielse kan också beviljas partiellt och då tas halva terminsavgiften ut.

Ansökan jämte bilagor ska lämnas in enligt anvisningarna senast 29.9.2023 kl. 16.00 endera som krypterad e-post (Turvaposti) eller personligen till Karleby Rockskola, Trädgårdsgatan 2, 67100 Karleby. Ansökningar som inkommit efter utsatt tid beaktas inte. Rockskolans elever får inga andra rabatter eller avgiftsbefrielser. Kaiku-kortet kan inte användas för studier vid Rockskolan.

Ansökningsblanketter för läsåret 2023–2024 fås från och med 12.9 av kontorssekreteraren vid verksamhetscentret för unga Vinge och från Rockskolan. Ansökningsblanketten kan också skrivas ut via stadens webbsidan.

Kontakter

Länkar

Information om utgivare

Karleby. Vi har en bredare horisont

Karleby stad är Mellersta Österbottens tvåspråkiga landskapscentrum med ca 48 000 invånare. Loket för näringslivet i Karleby är det även internationellt betydande klustret inom kemisk industri. Det kompletteras av Finlands största hamn för spår- och Panamax-trafik samt ett mångsidigt nätverk av företagsaktörer. Också mångsidiga evenemang, turismen och fritidsboende lockar besökare till staden.

Kung Gustav II Adolf grundade staden för 400 år sedan vid Bottniska vikens kust. Havet har medfört starka traditioner inom handel och logistik genom sjöfart och skeppsbyggande till industrin och bildningen. Läget vid havet och flygförbindelser, vid huvudbanan och väg E8 säkerställer att såväl människor, varor som idéer rör på sig.

Andra språk

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum