Suomen Pankki

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä

Jaa

EKP:n lehdistötiedote 14.9.2023

Inflaatio hidastuu edelleen, mutta sen odotetaan yhä pysyvän liian pitkään liian nopeana. EKP:n neuvosto pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, ettei inflaatiovauhdin palautuminen kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi jää liian kauas tulevaisuuteen. Jotta tavoite saavutettaisiin nopeammin, EKP:n neuvosto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan nostaa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä.

Korkopäätöksessä on otettu huomioon EKP:n neuvoston arvio inflaationäkymistä, joka perustuu taloudesta ja rahoitusmarkkinoilta saatuihin tuoreisiin tietoihin, pohjainflaation kehitykseen ja siihen, miten voimakkaasti rahapolitiikan vaikutus välittyy talouteen. Euroalueen talousnäkymiä koskevissa EKP:n asiantuntijoiden syyskuisissa arvioissa keskimääräinen inflaatio on 5,6 % vuonna 2023 ja 3,2 % vuonna 2024 sekä 2,1 % vuonna 2025. Inflaation oletetaan olevan vuosina 2023 ja 2024 nopeampaa ja vuonna 2025 hitaampaa kuin aiemmissa arvioissa. Arviota vuosien 2023 ja 2024 inflaatiosta on muutettu lähinnä energian voimakkaamman hintakehityksen vuoksi. Hintapaineet ovat edelleen koholla, vaikka useimmat indikaattorit ovatkin alkaneet laskea. EKP:n asiantuntija-arvioissa ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja laskettu inflaatio on hieman hitaampaa kuin aiemmissa arvioissa. Se on nyt keskimäärin 5,1 % vuonna 2023 ja 2,9 % vuonna 2024 sekä 2,2 % vuonna 2025. EKP:n neuvoston aiemmat koronnostot välittyvät edelleen selvästi rahoitusoloihin, jotka ovat kiristyneet entisestään ja vaimentavat enenevässä määrin kysyntää. Tämä edistää inflaatiovauhdin palautumista tavoitteen mukaiseksi. Koska rahoitusolojen kiristyminen vaikuttaa yhä enemmän kotimaiseen kysyntään ja kansainvälisen kaupan tilanne heikkenee, EKP:n asiantuntijat ovat pienentäneet talouskasvua koskevia arvioitaan merkittävästi. Euroalueen talouden arvioidaan nyt kasvavan 0,7 % vuonna 2023 ja 1,0 % vuonna 2024 sekä 1,5 % vuonna 2025.

EKP:n neuvosto katsoo tämänhetkisen arvionsa perusteella, että EKP:n ohjauskorot ovat nyt saavuttaneet tason, jolla ne edesauttavat tuntuvasti inflaation palaamista tavoitteen mukaiseksi kohtuullisen ajan kuluessa – jos ne pysyvät tasollaan riittävän pitkään. EKP:n neuvosto varmistaa tulevilla korkopäätöksillään, että ohjauskorot hillitsevät hintakehitystä riittävästi ja tarpeeksi pitkään. EKP:n neuvosto nojautuu jatkossakin tuoreimpiin tietoihin päättäessään, miten kireäksi rahapolitiikka on tarpeen säätää ja miten pitkäksi aikaa. EKP:n neuvosto arvioi inflaationäkymiä taloudesta ja rahoitusmarkkinoilta kulloinkin saatavien tietojen pohjalta, ja lisäksi se seuraa pohjainflaation kehitystä ja sitä, miten voimakkaasti rahapolitiikan vaikutus välittyy talouteen.

EKP:n ohjauskorot

EKP:n neuvosto päätti nostaa kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Perusrahoitusoperaatioiden korko on 20.9.2023 lähtien 4,50 %, maksuvalmiusluoton korko 4,75 % ja talletuskorko 4,00 %.

Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)

Sijoitusten määrän annetaan omaisuuserien osto-ohjelmassa pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti, eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta kokonaisuudessaan uudelleen.

PEPP-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan uudelleen ainakin vuoden 2024 loppuun saakka. Erääntyvistä arvopapereista luovutaan vähin erin niin, että rahapolitiikka pysyy asianmukaisesti mitoitettuna.

EKP:n neuvosto pyrkii tukemaan rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa, joten PEPP-ohjelmassa hankittujen varojen erääntyessä ne sijoitetaan jatkossakin joustavasti uudelleen.

Rahoitusoperaatiot

Pankkien maksaessa vähitellen takaisin kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa saamaansa rahoitusta EKP:n neuvosto seuraa kohdennettujen operaatioiden ja varojen takaisinmaksun vaikutusta rahapolitiikan mitoitukseen.

***

EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia tehtäviinsä kuuluvia välineitä varmistaakseen, että inflaatio palautuu kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä ja rahapolitiikan vaikutus välittyy talouteen toivotusti. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan vaikutusta euroalueen eri maissa, EKP:n neuvostolla on käytössään välineet välittymismekanismin suojaamiseksi niin, että hintavakautta pystytään ylläpitämään EKP:n tehtävän mukaisesti.

EKP:n pääjohtaja kertoo päätösten taustoista tänään kello 14.45 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.

Avainsanat

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

Value and number of remote card payments increased in the third quarter of 20235.12.2023 10:00:00 EET | Press release

In the third quarter of 2023, a total of 99 million card payments were initiated on a computer or mobile device, which was 28% more than in the same period a year earlier. The aggregate value of remote card payments (EUR 3.9 billion) grew 35% year-on-year. In the third quarter of 2023, the aggregate value of contactless payments was EUR 6.2 billion, 14% more than in the corresponding period a year earlier. At the same time, a total of 397 million card payments were made using the contactless feature, i.e. 11% more than in the third quarter of 2022. The number of card payments made using a microchip or magnetic stripe increased by 1% from the second quarter to 137 million transactions in the third quarter of 2023. In terms of aggregate value, payments made using a microchip or magnetic strip declined by EUR 155 billion (2%) from the second quarter to EUR 8 billion in the third quarter of 2023. All in all, Finnish payment cards were used to make 0.6 billion card payments in the third qua

De kontaktlösa betalningarna ökade till antal och värde under tredje kvartalet 20235.12.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Under tredje kvartalet 2023 initierades 99 miljoner kortbetalningar med dator eller mobil enhet, vilket var 28 % mer än under samma period för ett år sedan. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,9 miljarder euro) var 35 % större än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. De totala värdet av kontaktlösa betalningar uppgick till 6,2 miljarder euro under tredje kvartalet 2023, vilket var 14 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Under tredje kvartalet 2023 gjordes 397 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, vilket var 11 % mer än under det tredje kvartalet 2022. Antalet kortbetalningar med chip eller magnetremsa ökade med 1 % från andra kvartalet 2023 och uppgick till 137 miljoner transaktioner under det tredje kvartalet. Det totala värdet av kortbetalningar med chip eller magnetremsa minskade med 155 miljoner euro (2 %) från andra kvartalet och var 8 miljarder euro tredje kvartalet. Med finländska betalkort gjordes sammanlagt 0,6 miljarder kortbeta

Etäkorttimaksujen arvo ja lukumäärä kasvoivat vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä5.12.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Tietokoneella tai mobiililaitteilla käynnistettiin 99 milj. korttimaksua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, mikä oli 28 % enemmän kuin vuosi sitten samalla ajanjaksolla. Etäkorttimaksujen kokonaisarvo (3,9 mrd. euroa) oli 35 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Lähimaksujen kokonaisarvo oli 6,2 mrd. euroa vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, mikä oli 14 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin 397 milj. korttimaksua lähimaksua käyttämällä, mikä oli 11 % enemmän kuin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Sirulla tai magneettijuovalla suoritettujen korttimaksujen lukumäärä kasvoi 1 % vuoden 2023 toiselta neljännekseltä ja oli 137 milj. kolmannella vuosineljänneksellä. Sirulla tai magneettijuovalla suoritettujen korttimaksujen kokonaisarvo pieneni 155 milj. euroa (2 %) toiselta vuosineljännekseltä ja oli 8 mrd. euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Suomalaisilla maksukorteilla tehtiin yhteensä 0,6 mrd. korttimaksua vuoden

October 2023 sees low amount of corporate loan drawdowns30.11.2023 10:00:00 EET | Press release

In October 2023, non-financial corporations (excl. housing corporations) drew down new loans1 from banks operating in Finland to a total of EUR 1.3 billion – the smallest amount in October since 2010. The average interest rate on new corporate loans was 5.70%, up 0.18 percentage points on September 2023. Due to the low level of drawdowns, the stock of corporate loans (EUR 58.5 billion) contracted in October by 3.0% from a year earlier. The largest rise in the average interest rates on new corporate loans was seen in the category of large corporate loans, i.e. loans of over EUR 1 million. The average interest on these loans rose by 0.15 percentage points from September, to stand at 5.44% in October 2023. The average interest on small loans of less than EUR 250,000 was 6.32%, and the average interest on medium-sized loans (over EUR 250,000 and up to EUR 1 million) was 6.19%. Of the new corporate loans drawn down in October, 13.5% were taken out by firms in the manufacturing sector. This

Svag efterfrågan på företagslån i oktober 202330.11.2023 10:00:00 EET | Tiedote

I oktober 2023 utbetalades nya företagslån1 (exkl. bostadsbolagslån) av banker med verksamhet i Finland till ett värde av 1,3 miljarder euro. Det är det minsta statistikförda utbetalda beloppet för oktober sedan 2010. Genomsnittsräntan på nya företagslån var 5,70 %, vilket är 0,18 procentenheter högre än i september 2023. På grund av den svaga efterfrågan i oktober 2023 minskade det utestående beloppet av företagslån (58,5 miljarder euro) med –3,0 % jämfört med ett år tidigare. Genomsnittsräntan på nya företagslån steg mest i kategorin för stora lån på över 1 miljon euro. Genomsnittsräntan på dessa stora lån steg med 0,15 procentenheter från september och var 5,44 % i oktober 2023. I oktober var genomsnittsräntan 6,32 % på små lån under 250 000 euro och 6,19 % på medelstora lån (över 250 000 och högst 1 miljon euro). Av de nya utbetalda företagslånen i oktober 2023 hänförde sig 13,5 % till industrisektorn. Detta är mindre än normalt. Samtidigt var fastighetssektorns andel (21,9 %) av d

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme