Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Viktbegränsning införs på stadsbron i Kristinestad och körbanan blir smalare

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten utförde i juli 2023 reparationsarbeten på vägbanken vid stadsbron (V-367) i Kristinestad. I samband med reparationsarbetena öppnade man upp de ytstrukturer som hade skador och vägbanken förstärktes. Man fyllde öppningarna med stenkross och la ny beläggning på ytorna.

Viktbegränsning införs på stadsbron i Kristinestad och körbanan blir smalare
Viktbegränsning införs på stadsbron i Kristinestad och körbanan blir smalare

Under reparationsarbetet undersöktes och dokumenterades konstruktionerna och skadorna. På basis av observationerna som gjordes har NTM-centralen i samarbete med Trafikledsverket beslutat att införa en lägre viktbegränsning på 8 ton på bron (nuvarande viktbegränsning 25 ton). Tillfälligt är det möjligt att avvika från viktbegränsningen när det gäller räddningsfordon som är på larmuppdrag.

Körbanan blir också smalare

Utöver viktbegränsningen kommer också körbanan på vägbanken och bron att göras smalare så att den totala bredden blir 6,0 meter istället för nuvarande cirka 6,5 meter. Körbanan kommer att göras smalare vid den södra kanten av bron och genom att vägens mittlinje flyttas något. Ändringarna kommer att göras under hösten 2023. Under ändringsarbetet gäller tillfälliga trafikarrangemang på bron och bron kan stängas helt och hållet för trafik med motorfordon. Stadsbron och vägbanken är gamla och särskilt vägbanken är i dåligt skick konstruktionsmässigt. Syftet med ändringsarbetena är att minska trafikens belastning på stenmurskonstruktionerna vid brons södra vägbank.

Planeringen av brons reparationsarbete inleds

Planeringen av reparationsarbetet på bron och vägbanken kommer att påbörjas snart. Till en början utreds vilka alternativ som är möjliga, vilka kostnaderna kan bli och sedan fattas beslut om vilket alternativ planeringen kommer att fortsätta kring. Utmaningen i planeringen är att bron är gammal och att konstruktionernas utseendemässiga form bör bevaras. Vägbanken är byggd på 1800-talet och konstruktionerna har på den tiden planerats för trafik med häst. Enligt nuvarande bedömning kan planerna färdigställas tidigast under år 2024. Efter det vet man vad kostnadsförslaget för en eventuell reparation är. I dagsläget finns det inte beslut om finansiering för reparationen av bron och vägbanken.

Viktbegränsningen och den smalare körbanan gäller tills bron och vägbanken har reparerats.

Kontakter

NTM-centralen:
Janne Ponsimaa
Chef för enheten för planering av väghållningen
tfn 0295 027 746

Teppo Leppäaho
Projektchef
tfn 0295 027 730

Dokument

Andra språk

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Freyr Battery Finland Oy:s CAM-fabrik i Vasa (Österbotten)25.9.2023 12:00:00 EEST | Tiedote

Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga CAM-fabriken på Långskogens industriområde på en tomt som ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa mot sydost. Litiumjärnfosfat (LFP) som tillverkas vid fabriken är ett katodaktivt material (CAM = cathode active material) som används i battericeller. Målet är att fabriken ska tillverka 20 000–60 000 ton LFP-material per år.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Freyr Battery Finland Oy:n CAM-tehtaan YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)25.9.2023 12:00:00 EEST | Tiedote

Freyr Battery Finland Oy suunnittelee CAM-tehtaan rakentamista Laajametsän teollisuusalueelle Vaasan lentoaseman itäpuolelle, 8 kilometriä Vaasan keskustasta kaakkoon. Laitoksella valmistettava litiumrautafosfaatti (LFP) on katodiaktiivimateriaali (CAM = cathode active material), jota käytetään akkukennoissa. Tehtaan tavoitteena on tuottaa 20 000–60 000 tonnia LFP-materiaalia vuodessa.

Kollektivtrafiken påverkas av den nya viktbegränsningen på stadsbron i Kristinestad21.9.2023 14:43:03 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten har i samarbete med Trafikledsverket beslutat att införa en lägre viktbegränsning på 8 ton på bron (tidigare viktbegränsning 25 ton). Den nya viktbegränsningen påverkar också kollektivtrafiken i området. De större bussarna kan inte längre köra över bron på grund av viktbegränsningen. Ändringar i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare. Ändringarna i bussrutterna träder i kraft 25.9.2023 och gäller tills vidare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum