Kokkolan kaupunki

Stadens företagarenkät har öppnats

Dela

Företagarvänlighet är ett av de centrala målen i Karleby stadsstrategi. Staden genomför årligen en företagarenkät tillsammans med KOSEK för att utreda hur nöjda företagarna är med tjänster som främjar stadens näringsliv.

Syftet med enkäten är att ta reda på vad som skulle göra Karleby till en ännu bättre plats för företagare och vilka som är de viktigaste utvecklingsobjekten ur näringslivets och företagandets synvinkel. Ett särskilt tema i årets enkät är klimatärenden. Via enkäten kan man också ge öppen respons.

”Dialogen med företagen är livsviktig med tanke på stadens utveckling. I år vill vi också höra företagens förväntningar vad gäller klimatsamarbete och uppnåendet av koldioxidneutralitetsmålet 2035”, berättar utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Företagarenkäten 2023 kan besvaras 15.9–8.10. Enkätlänken finns bland annat på framsidan till kokkola.fi.

Kontakter

Information om utgivare

Karleby. Vi har en bredare horisont

Karleby stad är Mellersta Österbottens tvåspråkiga landskapscentrum med ca 48 000 invånare. Loket för näringslivet i Karleby är det även internationellt betydande klustret inom kemisk industri. Det kompletteras av Finlands största hamn för spår- och Panamax-trafik samt ett mångsidigt nätverk av företagsaktörer. Också mångsidiga evenemang, turismen och fritidsboende lockar besökare till staden.

Kung Gustav II Adolf grundade staden för 400 år sedan vid Bottniska vikens kust. Havet har medfört starka traditioner inom handel och logistik genom sjöfart och skeppsbyggande till industrin och bildningen. Läget vid havet och flygförbindelser, vid huvudbanan och väg E8 säkerställer att såväl människor, varor som idéer rör på sig.

Andra språk

Följ Kokkolan kaupunki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kokkolan kaupunki

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum