Svenska handelshögskolan

Stater i det globala syd vill dra nytta av västerländska firmors företagsansvar

Dela

På internationell nivå har stater från det globala syd, det vill säga Afrika, Asien och Latinamerika,  enats kring att ansvarsfull företagsverksamhet innebär att man överför kompetenser, resurser och teknologi från nord till syd och att företagen inte får kränka den statliga suveräniteten. På nationell nivå kan dessa stater styra utländska företags ansvarsaktiviteter så att resurser går till offentliga och privata aktörer i maktposition.  

I sin doktorsavhandling Making gains from ‘good oppressors’. Global South states contesting, instrumentalising and negotiating responsible business in the UN and Tanzania beskriver Eva Nilsson hur stater i det globala syd förhåller sig till företagsansvar.

Även om det numera finns ganska mycket forskning kring hur ansvarsfull och oansvarig företagsverksamhet påverkar människors liv i Afrika, Asien eller Latinamerika, vet vi väldigt lite om hur dessa stater förhåller sig till företagsansvar och hur det politiseras på internationell och nationell nivå.

Nilsson har forskat kring en stor gasinvestering av bland annat Shell, Equinor och ExxonMobil i Tanzania. Hon har också analyserat debatter om företagsansvar inom Förenta Nationerna (FN) sen början av 1990-talet tills idag.

-På internationell nivå skedde en stor omvälvning för 30 år sedan då industriländer med Europa i spetsen började driva ansvarsfullt samarbete med företag som ett centralt sätt att bekämpa fattigdom och stötta hållbar utveckling. Stater i det globala syd var först skeptiska men har sedan anpassat sig, försökt dra nytta av situationen och betonat att de ska ha makten att bestämma vad företagsansvar innebär, säger Nilsson.

Forskningen i Tanzania visar att staten på central och kommunal nivå vill styra hurdana ansvarsprojekt stora företag gör. Genom styrningen kan statliga aktörer försäkra sig om att projekten stöder lokala servicebehov eller att de genererar resurser till privata makthavande personer och företagare.

-I värsta fall kan företagsansvarsaktiviteter styras så att de gynnar korruption, men i bästa fall kan de öppna upp nya möjligheter för lokala företag och arbetare, påpekar Nilsson.

Politiker i Tanzania har velat visa för väljarna att de håller i trådarna och bestämmer hur utländska investerare ska gynna landets socio-ekonomiska utveckling. 

-I Tanzania, som i många andra länder i Afrika, har det införts lagstiftning som stipulerar för utländska investerare hur stor andel av personalen och av underleverantörerna som måste vara lokala. Dessutom måste företag få grönt ljus för sina årliga ansvarsprogram av statliga aktörer. förklarar Nilsson.

Du kan läsa avhandlingen i sin helhet via denna länk: Making gains from ‘good oppressors’. Global South states contesting, instrumentalising and negotiating responsible business in the UN and Tanzania

Eva Nilssons disputationstillfälle hålls fredagen den 22 september kl. 12 på Hanken (auditorium Futurum) och via Teams. Du kan delta på distans via denna länk.

Opponent: Ralph Hamann, Professor & Research Director, Graduate School of Business (GSB), University of Cape Town.
Kustos: Frank den Hond, Svenska handelshögskolan

Ytterligare information:

Eva Nilsson
Telefon: 050 097 0109
E-post: eva.nilsson@hanken.fi

Kontakter

Om

Svenska handelshögskolan är den äldsta handelshögskolan i Finland, med verksamhet i Helsingfors och Vasa. Den är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över hundra års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Forskningen är mycket ansedd och utgör grunden för all undervisning. Hanken har ett nära samarbete med näringslivet och ett aktivt alumnnätverk med drygt 14 000 alumner som arbetar i över 70 olika länder.

Andra språk

Följ Svenska handelshögskolan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska handelshögskolan

Hanken får finansiering för att undersöka hur trädplantering påverkar människan och naturen12.9.2023 09:16:50 EEST | Tiedote

Att plantera träd är ett populärt och enkelt sätt att försöka rädda klimatet. Men är det verkligen så effektivt och miljövänligt som många tror? Vilka politiska krafter ligger bakom och vilka sociala konsekvenser har trädplantering i olika länder och kulturer? Det ska Hankenforskaren Maria Ehrnström-Fuentes ta reda på tillsammans med bland annat forskare från Helsingfors universitet. Forskningsprojektet har beviljats en miljon euro av Finlands Akademi och Utrikesministeriet.

Kauppakorkeakoulu Hankenin tutkimusprojekti selvittää puiden istuttamisen vaikutuksia ihmiseen ja luontoon12.9.2023 09:16:50 EEST | Tiedote

Puiden istuttaminen on yleinen ja helppo tapa yrittää pelastaa ilmasto – mutta onko se oikeasti niin tehokasta ja ilmastoystävällistä kuin moni ajattelee? Mitä poliittisia tekijöitä puiden istuttamisen taustalta löytyy ja mitä yhteiskunnallisia seurauksia sillä on eri maissa ja kulttuureissa? Hankenin tutkija Maria Ehrnström-Fuentes aikoo ottaa asiasta selvää muun muassa Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Tutkimushankkeelle on myönnetty miljoona euroa Suomen Akatemialta ja ulkoministeriöltä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum