Granska uppgifter om din fastighet hemma i soffan – nyttjanderätter och begränsningar för fastigheter nu avgiftsfria

Dela

Nu när höstkvällarna blir mörkare kan du slå dig ner och se över uppgifter om din fastighet i Lantmäteriverkets e-tjänst. Det kanske visar sig att det finns ett naturminnesmärke där du har sommarstugan.

Anriikka Kauppi

Fastighetsägare kan nu utan avgift se nyttjanderätter och begränsningar för sina fastigheter i Lantmäteriverkets e-tjänst. Ägare och arvingar är i allmänhet väl medvetna om båtplatser och andra nyttjanderätter som tillhör fastigheten, men det kan ändå finnas överraskningar.

Nyttjanderätter och begränsningar för fastigheter mångskiftande

Nyttjanderätter kan till exempel gälla användningen av en väg eller utnyttjandet av ett samfällt område.

- Som fastighetsägare kan du utnyttja dessa rättigheter. En del av rättigheterna har visserligen mycket gamla anor och har i dagens läge förlorat sin betydelse, säger Outi Peltola, ledande expert på Lantmäteriverket.

Borttagna historiska anteckningar är till exempel linblötningsplatser och rätten till fädrift. Historien syns dock i tjänsten till exempel i det att anteckningar om telefonledningar finns kvar.

Fastigheter kan också omfattas av olika begränsningar som det som ägare lönar sig att vara medveten om. För fastigheten kan det finnas ett avtal med en annan part om besittningen av fastigheten eller en arrenderätt med hyresgäster.

- Vägrätter kan, trots namnet, begränsa användningen av fastigheten, eftersom en väg som är belägen på fastigheten också kan användas av andra fastigheter. Alla dessa uppgifter om den egna fastigheten kan du se på kartan i e-tjänsten, säger Peltola.

I e-tjänsten kan du också ladda ner beslutshandlingar gällande inskrivningsärenden

I den nya versionen av e-tjänsten finns det nu också möjlighet att ladda ner beslutshandlingar gällande inskrivningsärenden. I startvyn i e-tjänsten syns uppgifter om registrering som hänför sig till lagfart, inteckning eller en särskild rättighet. En beslutshandling kan laddas ner dagen efter beslutet fattats och kan laddas ner under sex månader.

Logga in på e-tjänsten och se vilka uppgifter som finns om dina fastigheter:

Kontakter

Outi Peltola, ledande expert, tfn, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information.

Lantmäteriverket

Följ Maanmittauslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maanmittauslaitos

Suomessa tehdään digitaalinen vesistö, joka toimii ruudulla samaan tapaan kuin oikea – päätöksenteon ennakointi helpottuu28.11.2023 06:51:08 EET | Tiedote

Päätösten vaikutusta vesistöihin voidaan tulevaisuudessa ennakoida nykyistä paremmin, kun luonnosta tuotetaan lisää entistä tarkempaa ja ajantasaisempaa digitaalista tietoa sekä tiedon saatavuutta parannetaan. Suomeen perustettava veteen erikoistunut huippuosaamisen keskittymä Digitaaliset vedet -lippulaiva kehittää ratkaisuja vesivarojen turvaamiseen. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI on mukana luomassa vesistöistä digitaalista mallia.

Loska innostaa tutkijoita: itseajava auto voi tunnistaa pian tien liukkaat kohdat15.11.2023 06:36:20 EET | Tiedote

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n itseohjautuva auto kulkee liikenteessä ja kerää tulevalla talvikaudella tietoa haastavista liikenneolosuhteista. Sen avulla tutkijat kouluttavat tekoälyä tunnistamaan esimerkiksi ajoradalla edessä olevat liukkaat kohdat ja muut ajoa hankaloittavat tekijät, jotta autonomiset autot voivat kulkea tulevaisuudessa talvisissakin sääolosuhteissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum