Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK bedömer säkerheten vid små kärnkraftverk tillsammans med franska och tjeckiska myndigheter

Dela

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har tillsammans med strål- och kärnsäkerhetsmyndigheterna i Frankrike och Tjeckien (ASN och SÚJB) bedömt de säkerhetslösningar som utformats för en liten modulär kärnreaktor (SMR). Bedömningen sökte lärdomar för eventuella framtida tillståndsförfaranden och var inte relaterad till beviljande av tillstånd för den bedömda reaktorn i Finland eller något annat land.

julkaisun kansi

I Finland pågår för närvarande en översyn av kärnenergilagstiftningen samt STUK:s föreskrifter och anvisningar som kompletterar den. Ett av målen med arbetet är att effektivisera beviljandet av tillstånd för nya typer av kärnkraftverk. Arbetet tillsammans med de franska och tjeckiska myndigheterna gav värdefull information om lämpligheten av det nuvarande regelverket för bedömning av säkerheten hos små kärnreaktorer. Finlands nuvarande regelverk har tagits fram främst för stora elproducerande reaktorer, och en del av kraven lämpar sig inte som sådana för mindre reaktorer.

Regelverket i Frankrike och Tjeckien som deltog i bedömningen befinner sig i en snarlik situation som i Finland, och de har också som mål att utveckla sitt regelverk för att bättre kunna ta hänsyn till särdragen hos små modulära reaktorer (SMR). Till exempel har Internationella atomenergiorganet (IAEA) övervägt hur bedömningar som gjorts av kärnsäkerhetsmyndigheterna i olika länder om säkerheten vid kärnkraftverk kan utnyttjas i tillståndsprocesserna i andra länder.

Ledande sakkunnig Eero Virtanen, som var ansvarig för bedömningsprojektet på STUK, säger att man genom arbetet inhämtade erfarenheter av en bedömning som myndigheter genomför gemensamt, och samtidigt kunde deltagarna bekanta sig närmare med en SMR-anläggningstyp. Syftet med arbetet var inte att harmonisera de krav som används i olika länder. Arbetet i alla fall gav information till anläggningsplanerare att ta fram lösningar som är acceptabla i flera länder.

Alla myndigheter som deltog i bedömningen använde sin befintliga nationella lagstiftning som utgångspunkt för bedömningen. ”Här fick alla deltagare en bra uppfattning om regelverken i de deltagande länderna, bakgrunden till kraven och tillståndsrutinerna”, säger Eero Virtanen.

Bedömningen utfördes på NUWARD SMR-anläggningen som tagits fram av det franska energibolaget EdF. EdF planerar att bygga kärnkraftverk baserade på reaktortypen i Frankrike och tillhandahöll en del av dokumentation som den har berett för förhandslicensieringsprocessen i Frankrike för bedömning. Teman som bedömdes omfattade krav på säkerhetsplanering, inledande händelser som används som underlag för planering, användning av passiva system i funktioner som tryggar säkerheten och utveckling av programvara som används i säkerhetsanalyser.

Diskussioner om fortsättningen av den preliminära bedömningen av NUWARD SMR-anläggningen med nya teman pågår. Samtidigt bedömdes även andra länders strål- och kärnsäkerhetsmyndigheters intresse av att delta i bedömningen.

Kontakter

Länkar

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

Radiation monitoring vehicle for Ukraine28.11.2023 09:15:00 EET | Press release

The Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority will equip a radiation monitoring vehicle for use by the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine. The mobile laboratory will help the radiation and nuclear safety authorities find radioactive substances and objects in the environment. The project, funded by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and Nordic partners, is part of broader radiation safety cooperation with Ukraine.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum