Ett nytt bostadsområde medför höghus, parker och närköp till Otnäs

Dela

I södra Otnäs planeras ett nytt bostadsområde för cirka 1100 invånare. Förslaget till en detaljplan för Betongblandaren medför att en mångsidig stad med bostäder, parker och affärslokaler kommer att byggas i studie- och arbetsplatsområdet kring metron.

I gathörnet finns höga, huvudsakligen ljusa höghus och en gata med träd samt bil-, gång- och busstrafik.
Visualisering av hur de högsta planerade byggnaderna skulle se ut i korsningen mellan Otnäsvägen och Granövägen. Bild: A-Konsult.

De högsta byggnaderna i planförslaget har 16 våningar och ligger närmast Kägeludden. Mot Otnäs blir de nya byggnaderna lägre med nio våningar. I gatuplan byggs också butikslokaler. Sammanlagt är byggrätten cirka 56 000 kvadratmeter våningsyta.

Stadens mål är att tätare bygga samman Otnäs och Kägeludden. Kägeludden med sina nya tornhus kommer att bli ett allt viktigare centrum för byggande på höjden.

”Stadsbilden i Betongblandaren har planerats så att de södra delarna mer ser ut som Kägeludden och de norra delarna som Otnäs. I tidigare planer avvek byggnaderna mer från byggnadsstilen i Otnäs, men nu har vi gjort ändringar utifrån invånarnas respons”, berättar områdets planerare Toni Saastamoinen.

För närvarande finns det i detaljplaneområdet universitetslokaler från vilka verksamheten redan har flyttats. Aalto-universitetet äger största delen av markområdena.

Mer parker och smidig trafik

Det kommer att finnas en skogbevuxen offentlig park mitt i det nya bostadsområdet. I planområdets norra del finns också den avlånga parken Stenkarlsskogen. Nätverket för gång- och cykeltrafik löper genom hela området längs parken. Även havsstranden är nära, vilket ökar trivseln i området.

Syftet med planen är också att trygga områdets värdefulla natur. De för Otnäs typiska skogarna bevaras, likaså flygekorrarnas förbindelse i planområdet.

Det nya bostadsområdet ligger invid utmärkta kollektivtrafikförbindelser. En hållplats för snabbspårväg 15, som nyligen inledde trafikeringen, ligger alldeles intill området. Det är också kort väg till Aalto-universitetets metrostation. Trafikmässigt ligger området på en bra plats, eftersom Ring I går alldeles intill.

Det kommer att bli ändringar i biltrafiken i området i korsningen vid Granholmsvägen: Mansvägen ansluter sig inte längre till Otnäsvägen, utan direkt till Granholmsvägen.  Parkeringsplatserna i området placeras i Kägeluddens centralparkeringsanläggning, vilket förbättrar trivseln i omgivningen.

Helheten bestående av tre planer framskrider bit för bit

Stadsplaneringsnämnden behandlar detaljplaneförslaget för Betongblandaren på sitt möte den 22 november 2023. Om planen läggs fram offentligt får invånarna information om och möjlighet att diskutera den. Mera information uppdateras på planens webbsida och på Esbo stads Facebook-sida.

Samtidigt med Betongblandaren har man också utarbetat två andra planer: Stenkarlen där man betonar skydd samt Stenkarlsskogen, där det också planeras nya bostadsbyggnader. Planen för Stenkarlen godkänns just nu. Detaljplaneförslaget för Stenkarlsskogen kommer att läggas fram offentligt senare. Tillsammans skapar Betongblandaren och Stenkarlsskogen hem till cirka 1800 invånare i södra Otnäs.

Mer information:
Toni Saastamoinen, beredare av detaljplanen för Betongblandaren 
arkitekt, detaljplanering, Esbo stadsplanering 
tfn 040 520 8272, toni.saastamoinen@espoo.fi 

Nyckelord

Bilder

I gathörnet finns höga, huvudsakligen ljusa höghus och en gata med träd samt bil-, gång- och busstrafik.
Visualisering av hur de högsta planerade byggnaderna skulle se ut i korsningen mellan Otnäsvägen och Granövägen.
Ladda ned bild

Länkar

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum