Statskontoret ordnar en auktion för statens referenslån den 21 maj

Dela

Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maximala beloppet för auktionen är 1 500 miljoner euro.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning.
Statskontoret ansvarar för statens upplåning.

Låneuppgifter

Lånet som förfaller till betalning den 15 april 2029
Kupongränta: 2,875 %

Lånet som förfaller till betalning den 15 september 2034
Kupongränta: 3,000 %

Vid auktioner emitterar Statskontoret tilläggsposter i serieobligationer som emitterats tidigare. Endast banker som är primära marknadsgaranter får delta i auktionerna.

Statskontoret meddelar auktionens resultat omkring 20 minuter efter att budgivningstiden löpt ut. Auktionsresultatet kommer också att publiceras på statsskuld.fi

Nyckelord

Kontakter

Statskontoret ansvarar för statens upplåning, placering av kassamedel och hantering av risker med anknytning till statsskulden. Läs mer: statsskuld.fi

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye