Suomen riistakeskus

Tamboskap som betar ute kan skyddas med rovdjursstängsel

Dela

Ett elektrifierat rovdjursstängsel skyddar betesdjur mot angrepp från stora rovdjur. Finlands viltcentral beviljar avgiftsfritt rovdjursstängselmaterial till boskapsuppfödare. Uppförandet och underhållet av stängslet ligger alltid på gårdsägarens ansvar.

Rovdjursstängsel
Rovdjursstängsel Janne Kotanen

Ett elektrifierat rovdjursstängsel är ett effektivt sätt att skydda betande tamboskap från skador orsakade av stora rovdjur. Boskapsuppfödare kan ansöka om avgiftsfritt rovdjursstängsel från Finlands viltcentral. Den viktigaste förutsättningen för att ett stängsel ska beviljas är att ersättningsvärdet för de djur som ska skyddas överstiger värdet på rovdjursstängslet. En kilometer rovdjursstängsel kostar cirka 3 200 euro. Man kan ansöka om ett elektroniskt rovdjursstängsel med en ansökan på webbplatsen riista.fi.

Avgiftsfria rovdjursstängsel tilldelas huvudsakligen de mest skadebenägna objekten, det vill säga fårfarmar. Vid beviljande av stängsel beaktas även områdets situation beträffande stora rovdjur.

Det är inte möjligt att få material för rovdjursstängsel från Finlands viltcentral om man kan få stöd för rovdjursstängsel från en annan instans, till exempel genom ett avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap.

Rovdjursstängsel är en effektiv men arbetskrävande skyddsmetod

För att fungera effektivt måste rovdjursstängslet byggas noggrant enligt givna instruktioner. Dessutom måste stängslet underhållas tillräckligt ofta för att säkerställa funktionen. Ett rovdjursstängsel sätts alltid upp som en långsiktig skyddslösning och det lönar sig inte att flytta det upprepade gånger.

- Att underhålla ett rovdjursstängsel kräver mycket arbete och lämpar sig inte för alla betesmarker. Gårdsägaren ansvarar för att sätta upp stängslet, underhålla det och hålla efter växtligheten. Även en liten svaghet i skyddet kan göra att ett rovdjur kan ta sig in till betesmarken, säger viltplanerare Teemu Lamberg från Finlands viltcentral.

Rovdjursstängslets skick ska övervakas noga under hela betessäsongen. Den viktigaste underhållsåtgärden är att se till att stängslet är intakt och att spänningen är tillräcklig för att ge en kraftig stöt som driver bort rovdjuret. Det mest arbetsamma momentet i underhållet är slåtter av växtligheten som växer under den lägsta ledningen.

Rovdjursstängsel lämpar sig inte för alla betesmarker. Hinder för uppförande kan till exempel vara stora, varierande betesmarker eller skärgårdsförhållanden.

När en skada har skett

Vid skador orsakade av stora rovdjur ska landsbygdsnäringsmyndigheten på orten underrättas utan dröjsmål. När en skada har inträffat lönar det sig också att ringa rovdjurskontaktpersonen, som kan hjälpa till med att reda ut vem som orsakat skadan.

En skriftlig ansökan om ersättning ska lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten inom en månad från det att bedömningen av skadan färdigställdes. Livsmedelsverket ersätter skador på husdjur till sitt fulla belopp i enlighet med viltskadelagen.

Mer information och ansökning: https://riista.fi/sv/vilthushallning/viltskador-och-konflikter/forebygga-viltskador/elstangsel/

Kontaktinformation till rovdjurskontaktpersonerna och ytterligare information om observationer av stora rovdjur: https://riista.fi/sv/vilthushallning/uppfoljning-av-viltstammarna/uppfoljning-av-stora-rovdjur/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Rovdjursstängsel
Rovdjursstängsel
Ladda ned bild
Rovdjursstängsel
Rovdjursstängsel
Ladda ned bild

Länkar

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Följ Suomen riistakeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen riistakeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye