Springvest Oyj

Muokattu flunssavirus voi olla avuksi pitkälle edenneen syövän hoidossa – suomalaisyhtiöllä lupaavia tutkimustuloksia

Jaa

Pystyykö tutusta flunssaviruksesta muokatulla lääkkeellä hoitamaan syöpää, johon muut hoidot eivät enää tehoa – ja vieläpä ilman vakavia haittavaikutuksia? Lääkekehitysyhtiö TILT Biotherapeuticsin tähänastisten tulosten perusteella näyttää siltä.

Tulevan kehitystyön mahdollistamiseksi TILT Biotherapeuticsilla on alkanut 12 miljoonan euron osakeanti yhteistyössä kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa.

TILT-123:ssa on poikkeuksellista se, että sitä voi annostella paitsi suoraan kasvaimeen myös verenkiertoon. Tähänastisissa kokeissa haittavaikutukset ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi myös suonensisäisellä annostelutavalla. Suonensisäinen annostelu voi helpottaa rutiininomaista hoitoa etenkin pienemmissä sairaaloissa, mikä lisää lääkkeen lääketieteellistä ja kaupallista arvoa.
TILT-123:ssa on poikkeuksellista se, että sitä voi annostella paitsi suoraan kasvaimeen myös verenkiertoon. Tähänastisissa kokeissa haittavaikutukset ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi myös suonensisäisellä annostelutavalla. Suonensisäinen annostelu voi helpottaa rutiininomaista hoitoa etenkin pienemmissä sairaaloissa, mikä lisää lääkkeen lääketieteellistä ja kaupallista arvoa. TILT Biotherapeutics

TILT Biotherapeutics on kehittänyt syövän hoitoon tarkoitetun lääkeaihion TILT-123:n, joka auttaa kehon puolustusjärjestelmää taistelemaan syöpäsoluja vastaan. Teknologia perustuu onkolyyttiseen adenovirukseen, joka on muokattu lisääntymään valikoidusti syöpäsoluissa ja hajottamaan niitä. Adenovirukset ovat usein myös arkisten flunssien taustalla. 

Yhtiö on edennyt kliinisten tutkimusten vaiheeseen, joissa lääkeaihiota on annettu yli 70 syöpäpotilaalle Suomessa, Tanskassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Kaikilla heistä on ollut syöpä, jota ei ole enää pystytty hoitamaan muuten.

TILT Biotherapeuticsin perustaja-toimitusjohtaja Akseli Hemminki sanoo, että hoito on toistaiseksi osoittautunut erittäin turvalliseksi, niin yksin kuin yhdessä muiden immunoterapiamuotojen, kuten immuunivasteen muuntajien ja T-soluhoidon kanssa. Myös merkkejä tehosta on nähty: osalla potilaista kasvaimet pienenivät huomattavasti tai hävisivät täysin.

– TILT-123 on siihen tehtyjen muokkausten ansiosta harmiton normaalikudoksille mutta tappavan vaarallinen syöpäsoluille. Yleisimmin haittavaikutuksina on ollut kuumetta, vilunväristyksiä ja väsymystä, siis samantapaisia oireita kuin flunssassakin, Hemminki kertoo. 

Tulevan kehitystyön mahdollistamiseksi TILT Biotherapeuticsilla on alkanut 12 miljoonan euron osakeanti yhteistyössä kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa. 

– Nyt haettava rahoitus auttaa jatkamaan kliinisiä tutkimuksiamme, jotka pitkällä aikavälillä tähtäävät TILT-123:n kaupallistamiseen.

Parantaville hoidoille on suuri tarve 

Syöpään sairastuu joka kolmas ihminen jossakin vaiheessa elämäänsä. Uusia hoitotapoja tarvitaan esimerkiksi munasarjasyöpään, keuhkosyöpään ja melanoomaan, joihin TILT Biotherapeuticsin lääkevirusta kehitetään. 

Keuhkosyöpään kuolee enemmän ihmisiä kuin mihinkään muuhun syöpään, ja munasarjasyöpä on gynekologisista syövistä kärsivien potilaiden yleisin kuolinsyy. Melanooma taas on ihosyövän tappavin muoto. Yhteensä näihin syöpiin kuolee vuosittain maailmanlaajuisesti satoja tuhansia ja Suomessakin tuhansia ihmisiä. 

– Hoitomuodot, joilla syöpä voidaan parantaa jarruttelun sijasta, ovat tärkeitä paitsi inhimillisistä myös taloudellisista ja yhteiskunnallisista syistä, Hemminki sanoo.

null
Yhtiön perustanut Akseli Hemminki toimii myös syöpätautien professorina Helsingin yliopistossa ja hoitaa syöpäpotilaita. Hänellä on jo vuosilta 2007–2012 kokemusta kokeellisesta hoito-ohjelmasta, jossa 290:tä potilasta hoidettiin kymmenellä erilaisella onkolyyttisellä adenoviruksella. Tämän hoito-ohjelman havainnot ovat myös TILT-123:n taustalla. TILT Biotherapeutics

Taustalla runsaasti tutkimusta ja vuosikymmenten kokemus

TILT Biotherapeuticsin tietojen mukaan markkinoilla on suuri tarve uusille, aiempaa tehokkaammille levinneen syövän hoitomuodoille. Immunoterapia on osoittautunut toimivaksi ja verraten turvalliseksi lähestymistavaksi, mutta se tehoaa vain joihinkin syöpätyyppeihin sekä yleensä vain pieneen osaan potilaista. Useimmissa syöpälajeissa, esimerkiksi munasarjasyövässä, ei ole vielä nähty sellaista tehoa, jolla olisi saatu hyväksyttyä lääkkeitä. 

– Monissa tämänhetkisissä immuunihoidoissa on se rajoite, että kasvaimet piiloutuvat immuunijärjestelmältä. TILT-123 sen sijaan pystyy paljastamaan niitä immuunijärjestelmälle ja houkuttelemaan puolustussoluja paikalle, Hemminki kertoo. 

Aiemmin lääkekandidaattia on tutkittu eläinkokeissa, joissa hoitovaste on ollut erinomainen. Kaikki syöpäkasvaimet on nujerrettu TILT-123:lla tai sen hiiriversioiden ja immuunivasteen muuntajan yhdistelmällä. Sen vahvuuksia ovat vuosikymmenien mittainen tutkimustausta sekä se, että suunnittelussa on huomioitu laboratoriodatan lisäksi potilaskokemukset vanhemmilla onkolyyttisillä adenoviruksilla.

Pitkän aikavälin tavoitteena kaupallistaminen – yhteistyö lääkeyhtiöiden kanssa alkanut 

TILT Biotherapeuticsille järjestettiin Springvestin kautta rahoituskierros viimeksi vuonna 2020. Sen jälkeen yhtiö on muun muassa saanut valmiiksi kolme ja käynnistänyt neljä uutta kliinistä tutkimusta. Viimeksi tänään yhtiö on ilmoittanut esittelevänsä American Society of Clinical Oncologyn (ASCO) vuosikonferenssissa tutkimustuloksiaan, jotka vahvistavat entisestään TILT-123:n potentiaalia munasarjasyövän ja muiden kiinteiden kasvaimien hoidossa. 

Yhtiö on myös solminut maailman johtaviin lääkeyhtiöihin kuuluvan Merck MSD:n kanssa yhteistyösopimuksen, joka koskee immuunivasteen muuntaja pembrolitsumabin ja TILT-123:n yhteiskäyttöä sekä kehittämistä munasarjasyövän ja keuhkosyövän hoitoon. Lisäksi TILT Biotherapeutics tekee yhteistyötä Merck KGgA:n kanssa. 

– Sopimukset antavat viitteitä siitä, että TILT-123:lla on arvoa myös lääkeyhtiöiden näkökulmasta, Hemminki toteaa. 

Syövän jatkuvasti kasvavat lääkemarkkinat olivat viime vuonna kaikkineen jo yli 200 miljardia dollaria. Pelkästään keuhkosyövässä markkinan koko on yli 40 miljardia, munasarjasyövässä 11 miljardia ja melanoomassa 15 miljardia dollaria.

TILT Biotherapeuticsin pitkän aikavälin pyrkimyksenä on viedä TILT-123 näille markkinoille yhteistyössä kumppanin kanssa ja saada sille myyntilupa. Nopeimmillaan lääkeaihiolle voitaisiin saada myyntilupa munasarjasyövän hoitoon vuonna 2032.

null
TILT Biotherapeuticsilla on käynnissä tällä hetkellä viisi kliinistä tutkimusta onkolyyttisillä viruksilla. Se on tutkimusten määrän perusteella Euroopan suurin onkolyyttisia viruksia tutkiva lääkekehitysyhtiö ja yksi suurimmista tällaisista yhtiöistä koko maailmassa. TILT Biotherapeutics

Seuraavien 3–4 vuoden kuluessa TILT-123:n kehitys pyritään saamaan vaiheeseen, jossa yhtiö voi neuvotella lisensointisopimuksesta lääkeyhtiön kanssa tai tehdä exitin yrityskaupan avulla. Myös listautuminen on mahdollista. 

Kaikkein tärkeintä myös kaupallisesti on onnistua kliinisissä kokeissa. TILT Biotherapeutics on parhaillaan kliinisen tutkimuksen vaiheessa 1b, jossa pystytään tutkimaan turvallisuuden lisäksi tehoa. Yhtiö tähtää tutkimus kerrallaan kohti seuraavia vaiheita ja lupaavia tuloksia niissä.  

Hemmingin mukaan hoidon onnistumisen todennäköisyys yleensä paranee kehitystyön edetessä ja potilaskokemusten karttuessa. Näin on esimerkiksi siksi, että mitä enemmän kliinistä kokemusta lääkkeestä on, sitä terveempiä potilaita tutkimuksiin voidaan ottaa.  

– Mitä aiemmassa vaiheessa syöpää päästään hoitamaan tehokkaasti, sitä parempia ovat tulokset, Hemminki kertoo.  

Jos kaikkien vaiheiden 1–3 tutkimukset saataisiin onnistuneesti päätökseen, TILT-123:n kehittämiseen saataisiin kaupallinen kumppani ja sille saataisiin myyntiluvat, sillä voitaisiin hoitaa jopa yli 20 000:ta keuhkosyöpäpotilasta ja tuhansia munasarjasyöpä- ja melanoomapotilaita joka vuosi.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Päivi VuollePR-yhteyshenkilö

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Puh:0505354899

Kuvat

TILT-123:ssa on poikkeuksellista se, että sitä voi annostella paitsi suoraan kasvaimeen myös verenkiertoon. Tähänastisissa kokeissa haittavaikutukset ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi myös suonensisäisellä annostelutavalla. Suonensisäinen annostelu voi helpottaa rutiininomaista hoitoa etenkin pienemmissä sairaaloissa, mikä lisää lääkkeen lääketieteellistä ja kaupallista arvoa.
TILT-123:ssa on poikkeuksellista se, että sitä voi annostella paitsi suoraan kasvaimeen myös verenkiertoon. Tähänastisissa kokeissa haittavaikutukset ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi myös suonensisäisellä annostelutavalla. Suonensisäinen annostelu voi helpottaa rutiininomaista hoitoa etenkin pienemmissä sairaaloissa, mikä lisää lääkkeen lääketieteellistä ja kaupallista arvoa.
Lataa
Yhtiön perustanut Akseli Hemminki toimii myös syöpätautien professorina Helsingin yliopistossa ja hoitaa syöpäpotilaita. Hänellä on jo vuosilta 2007–2012 kokemusta kokeellisesta hoito-ohjelmasta, jossa 290:tä potilasta hoidettiin kymmenellä erilaisella onkolyyttisellä adenoviruksella. Tämän hoito-ohjelman havainnot ovat myös TILT-123:n taustalla.
Yhtiön perustanut Akseli Hemminki toimii myös syöpätautien professorina Helsingin yliopistossa ja hoitaa syöpäpotilaita. Hänellä on jo vuosilta 2007–2012 kokemusta kokeellisesta hoito-ohjelmasta, jossa 290:tä potilasta hoidettiin kymmenellä erilaisella onkolyyttisellä adenoviruksella. Tämän hoito-ohjelman havainnot ovat myös TILT-123:n taustalla.
Lataa
TILT Biotherapeuticsilla on käynnissä tällä hetkellä viisi kliinistä tutkimusta onkolyyttisillä viruksilla. Se on tutkimusten määrän perusteella Euroopan suurin onkolyyttisia viruksia tutkiva lääkekehitysyhtiö ja yksi suurimmista tällaisista yhtiöistä koko maailmassa.
TILT Biotherapeuticsilla on käynnissä tällä hetkellä viisi kliinistä tutkimusta onkolyyttisillä viruksilla. Se on tutkimusten määrän perusteella Euroopan suurin onkolyyttisia viruksia tutkiva lääkekehitysyhtiö ja yksi suurimmista tällaisista yhtiöistä koko maailmassa.
Lataa

Linkit

Springvest Oyj

Kasvusijoitusyhtiö Springvest Oyj on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Yhtiö on historiansa aikana järjestänyt yli 90 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 200 miljoonaa euroa. Springvest on kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen portfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita noin 40 yhtiöstä.

Springvest Oyj

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Springvest Oyj

Solar Foodsin tehdas käynnistynyt – Ilmasta tuotettava proteiini voi olla tulevaisuudessa yhä useampien lautasilla15.4.2024 13:05:00 EEST | Tiedote

Suomessa on otettu askel solumaatalouden hyödyntämiseksi ruoantuotannossa: teknologiayritys Solar Foods on aloittanut ilmasta valmistettavan Solein-proteiinin koetuotannon uudella Factory 01 -tehtaallaan. Tarkoituksena on todistaa, että tuotanto on sovitettavissa teolliseen mittakaavaan. Kasvun vauhdittamiseksi Solar Foodsilla on juuri alkanut suomalaisille sijoittajille suunnattu 8 miljoonan euron osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa.

Munasarjasyöpä voitaisiin todeta nopeasti gynekologikäynnin jälkeen Uniogenin kehittämän testin avulla29.2.2024 11:19:21 EET | Tiedote

Syöpädiagnoosin saaminen voi vaatia jopa kuukausien tuskallisen odotuksen. Entä jos tuloksen saisi muutamassa tunnissa tai jopa lääkärikäynnin yhteydessä yksinkertaisella verikokeella? Suomalainen terveysteknologiayhtiö Uniogen Oy kehittää menetelmää, joka voi nopeuttaa ja helpottaa eri syöpien diagnosointia. Vauhdittaakseen tuotekehitystyötä Uniogenilla on parhaillaan meneillään 5 miljoonan euron osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa.

Arviolta puolet eurooppalaisista on pian allergikkoja – suomalainen biolääkeyritys Desentum haluaa mullistaa allergian hoidon uudenlaisilla allergiarokotteilla19.1.2024 08:46:10 EET | Tiedote

Allergiat lisääntyvät nopeasti ja lähes kaikki allergioiden hoitomuodot keskittyvät vain oireiden hallitsemiseen tai allergeenien välttämiseen. Suomalainen biolääkeyhtiö Desentum haluaa mullistaa allergioiden siedätyshoidon itse sairautta hoitavilla allergiarokotteilla. Yhtiö on edennyt jo toiseen kliiniseen tutkimukseen koivun siitepölyn allergiarokotteella ja tehnyt tieteellisen läpimurron maapähkinäallergian tutkimuksessa. Vauhdittaakseen kasvua Desentumilla on parhaillaan meneillään 12 miljoonan euron osakeanti kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa.

Verge Motorcycles kiihdyttää moottoripyöräliikenteen sähköistymistä autoteollisuuden konkareiden voimin23.11.2023 09:07:57 EET | Tiedote

Applen ja Teslan vähittäiskauppastrategiat kehittänyt Vergen tulosjohtaja George Blankenship näkee Vergessä saman potentiaalin kuin aikanaan Applessa ja Teslassa. Päitä kääntäviä Verge-myymälöitä on tulossa ensi kesään mennessä sekä isoihin Euroopan kaupunkeihin että Yhdysvaltoihin. Vauhdittaakseen kansainvälistä kasvua ja teknologista kehitystyötä Verge on aloittanut rahoituskierroksen kasvusijoituspalvelu Springvest Oyj:n kanssa, tavoitteenaan kerätä jopa 12 miljoonaa euroa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye