Maahanmuuttovirasto

Ny organisation stärker Migrationsverkets förmåga att svara mot förändringar i säkerhetsmiljön och nå regeringsprogrammets mål

Dela

Migrationsverket har en ny organisation från och med den 1 juni 2024. Den nya organisationsstrukturen bygger på processledning och stärker verkets förmåga att nå regeringsprogrammets mål.

Migrationsverkets organisation Överdirektor (Ilkka Haahtela) Staben  Internrevisionen (Johan Stran) Enheter: Ekonomi och förvaltning (Pauli Palvanen) Kommunikation (Klaus Kaartinen) Personal (Karoliina Ruusknen) Säkerhet (Jouni Pousi) Information och resultatstyrning Digitala tjänster (Tarmi Jukarainen) Kundrelationer (Harriet Mallenius) Rätts- och sakkunnigtjänster (Johanna Waal) Avdleninger:  Tillstånd och medborgarskap (Pauliina Helminen) Internationellt skydd (Antti Lehtinen) Mottagningstjänster (Elina Nurmi) Tillsyn (Tirsa Forssell)
Migrationsverkets organisation

Migrationsverkets organisationsförändring främjar en smidig och kontrollerad invandring, som är ett mål i regeringsprogrammet. Den nya organisationen möjliggör en processbaserad behandling av ärenden i olika tillståndskategorier. Verket strävar efter en smidig behandling av ansökningar, som leder till att beslutet kommer snabbt men samtidigt förebyggs missbruk av tillståndssystemet.

Den nya organisationen stärker verkets beredskap i en förändrad verksamhetsmiljö. Migrationsverket måste under alla omständigheter kunna reagera på förändringar i säkerhetsmiljön och identifiera de risker och hot mot verksamheten som kan uppstå.

– Vi behöver tydliga ansvarsroller som reformen medför och vi övergår till processledning för att nå de mål som ställts upp för oss. Reformen har fokuserat på hela personalens möjligheter att lyckas i sitt arbete, säger överdirektör Ilkka Haahtela.

Nya direktörer i verkets ledningsgrupp

Verket har fyra avdelningar: tillstånds- och medborgarskapsavdelningen, avdelningen för internationellt skydd, avdelningen för mottagningstjänster och tillsynsavdelningen. Den nya tillsynsavdelningen ansvarar till exempel för efterhandskontroll och återkallande av tillstånd. Även strukturerna inom enheterna har reformerats. Till exempel säkerhets- och beredskapsfunktionerna ingår nu i den nya säkerhetsenheten.

Pauliina Helminen, som varit direktör för tillstånds- och medborgarskapsenheten, fortsätter som direktör för tillstånds- och medborgarskapsavdelningen. Antti Lehtinen, som varit direktör för asylenheten, ska leda avdelningen för internationellt skydd, och Elina Nurmi, som varit direktör för enheten för mottagande, leder avdelningen för mottagningstjänster. Tirsa Forssell har utnämnts till direktör för den nya tillsynsavdelningen. Forssell har varit rättschef vid Migrationsverket sedan 2020. Hon har också varit direktör för enheten för juridisk service och landinformation samt skött olika uppgifter vid asylenheten.

Johanna Waal har utsetts till direktör för enheten för rätts- och sakkunnigtjänster. Före sin övergång till Migrationsverket arbetade Waal som skattedirektör vid Skatteförvaltningen. Jouni Pousi har utsetts till direktör för säkerhetsenheten. Pousi har tidigare varit beredskapschef vid Migrationsverket. Han har också arbetat bland annat vid Försörjningsberedskapscentralen och Säkerhetskommitténs sekretariat.

Fakta: Migrationsverkets organisation

  • Migrationsverket fattar beslut om ärenden som gäller immigration, asyl, flyktingskap och medborgarskap och svarar för driften av mottagningssystemet i Finland. 
  • Migrationsverket står under Inrikesministeriets och Arbets- och näringsministeriets styrning.
  • Migrationsverket har cirka 1 300 anställda.
  • Organisation | Migrationsverket (migri.fi)

Nyckelord

Kontakter

Intervjuförfrågningar: Migrationsverkets kommunikationsenhet, media@migri.fi, tfn 0295 433 037

Länkar

Migrationsverket

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye