Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Behandlingen av ansökningar om registrering för social- och hälsovård framskrider – över 4490 ansökningar har behandlats

Dela

Arbetet med att behandla ansökningarna till det nya registret för tjänsteproducenter Soteri framskrider. Nu har 4492 ansökningar till Soteri behandlats.

Läkaren och patienten.
Illustration Freepik.

Den sammanlagda mängden ansökningar som väntar på behandling är cirka 3850. Myndigheterna får också fortsättningsvis nya registeransökningar. Det verkliga antalet ansökningar är sannolikt betydligt mindre, eftersom en stor del av ansökningarna har gjorts gällande samma ärende.

Registrering i Soteri gäller endast nya tjänsteproducenter inom social- och hälsovården eller de tjänsteproducenter som har ansökt om betydande förändringar i sin verksamhet. Du behöver inte göra någonting om du har varit en privat tjänsteproducent eller en självständig yrkesutövare innan det nya Soteri-registret togs i bruk, och det inte har skett några ändringar i verksamheten.

Handläggningstiden för en enskild ansökan kan i nuläget vara flera månader, i medeltal minst två och en halv månad. Vi kan inte ännu ge mer exakta uppskattningar om handläggningstiderna, eftersom registeransökningarna behandlas på sju olika ämbetsverk, inklusive Valvira och sex regionförvaltningsverk, och processen för hur ansökningarna behandlas utvecklas kontinuerligt. Ansökningarna behandlas i den ordning de lämnats in.

Under våren har flera tekniska justeringar och förbättringar gjorts i Soteri-registret och dess e-tjänst, vilket har gjort systemet mer användarvänligt. Även instruktionerna för kunder har gjorts tydligare och kommunikationen till både kunder och med till exempel intressegrupper har varit effektiv. De talrika justeringar som gjorts i systemet påverkar inte ännu antalet ansökningar, eftersom den största delen av ansökningarna i kön är sådana som lämnats in innan justeringarna utfördes. Justeringarna, arbetet med att behandla ansökningar och aktiv vägledning och kommunikation fortsätter på ämbetsverken med hög prioritet.

Nyckelord

Kontakter

Mer information ges till media av:
Markus Henriksson, överdirektör, 0295 209 300, intervjuförfrågningar betjänas också av Valviras kommunikationsgrupp, viestinta@valvira.fi

Mer information till tjänsteproducenter:
Registreringsärenden gällande socialvård: eva@valvira.fi, 0295 209 209 tis. och tors. kl. 10–11
Registreringsärenden gällande hälso- och sjukvård: eva@valvira.fi, 0295 209 244, kl. 10–11

Om du är verksam inom områdena för flera regionförvaltningsverk är du som tjänsteproducent numera Valviras kund och kan vända dig till Valvira. Om du bara är verksam inom området för ett regionförvaltningsverk kan du vända dig till ditt lokala regionförvaltningsverk.

Länkar

Information om publicerare

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Valvira
PB 43
00521 Helsingfors

valvira.fi

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Vid bedömningen av tillfälliga socialarbetares yrkesfärdigheter prioriteras klientsäkerhet17.7.2024 10:32:18 EEST | Tiedote

Riksdagens biträdande justitieombudsman har gett ett avgörande som gäller rätten att arbeta som tillfälliga socialarbetare för de studerande som studerar vid det öppna universitetet. Enligt avgörandet får även en person som avlagt ämnesstudierna i socialt arbete vid det öppna universitetet och som annars uppfyller förutsättningarna i lagen för arbetet som tillfällig socialarbetare arbeta som tillfällig socialarbetare.

Valvira meddelar ett föreläggande: Tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård ska höjas till den lagstadgade nivån21.3.2024 09:25:02 EET | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ålägger fjorton välfärdsområden och HUS-sammanslutningen att göra tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård förenlig med lagen senast den 31 mars 2025. De ska ge Valvira en redogörelse för åtgärderna och uppdaterade uppgifter om uppföljningen av tillgången till vård senast den 16 april 2025.

Åtgärdandet av anhopningen av ansökningar för registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården fortsätter29.2.2024 16:31:37 EET | Tiedote

Ansökningar om registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården i det nya Soteri-registret inkommer fortfarande i stora mängder och det kommer att ta länge att behandla dem. Sammanlagt har över 600 ansökningar behandlats, men antalet ansökningar i kö har ökat ytterligare. För närvarande väntar cirka 2950 ansökningar på behandling. Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register över tjänsteproducenter Soteri har varit i bruk i två månader.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye