Helsingfors universitet

Intensivt laxfiske i början av sommaren kan leda till små laxar

Dela

Ny studie visar att det finns goda skäl till att begränsa laxfisket under försommaren, när de stora laxarna vandrar till sina lekområden.

Laxar i ryssja i Östersjön.
Laxar i ryssja i Östersjön. Foto: Pekka Tuuri. Bilden får enbart användas i anslutning till denna nyhet.

En kartläggning av Östersjölaxens arvsmassa visar att laxar som vandrar mot sina lekområden under försommaren skiljer sig genetiskt från de laxar som inleder sin vandring senare på säsongen. Yngre och mindre laxar tenderar vandra senare på sommaren, medan de större och äldre laxarna, varav en del bär på det så kallade ”storlax-anlaget”, ofta vandrar redan under sen vår och tidigt på sommaren.

– Ett intensivt laxfiske under försommaren kan leda till att laxar med anlag att växa sig stora blir mer sällsynta och att laxarna som leker blir allt yngre och mindre i storlek, säger forskare Antti Miettinen vid Helsingfors universitet.

I studien analyserades tusentals vildlaxar som fiskades mellan åren 1928 och 2020. Forskarna fann att laxar med storlax-anlaget oftare dök upp i fångsten under försommaren än senare under fiskesäsongen.

– Upptäckten tyder på att om fisket koncentreras till en viss tidpunkt, kan det medföra evolutionära förändringar i laxens könsmognad och därmed påverka storleken på de laxar som vandrar till älven och blir tillgängliga för fiske, förklarar Miettinen.

Laxfjäll ger svar på omstridda frågor

I studien analyserades fiskfjällsprover från fångst både från laxryssjor i Bottenviken och från spöfiske i Torneälven. I båda fallen bestod fångsten under försommaren i högre utsträckning av laxar som leker i övre delarna av Torne-, och Kalixälven, jämfört med fångsten från slutet av sommaren. Östersjöns största laxbestånd leker i Torneälvens och Kalixälvens vidsträckta älvsystem.

– Tidigt fiske både till havs och i älven är koncentrerat till lax från dessa älvars övre områden. För att bevara laxbeståndens livskraft och genetiska variation är det viktigt att beakta detta vid regleringen av fisket, säger Miettinen.

Regleringen syftar bland annat till att förhindra överfiske av stora lekvandrande laxar under försommaren. Skillnader i regleringen av laxfisket mellan Finland och Sverige, t.ex. att Finland tillåter så kallat tidigt fiske i Bottniska viken, har väckt frågor och diskussion. Forskarnas förhoppning är att studien kan bidra med svar och till en god fiskeförvaltning.

– Studien stärker vår tidigare kunskap om hur laxbeståndens mångfald bevaras genom ett balanserat fiske, och visar att de finns god anledning till att begränsa laxfisket under början av sommaren, säger laxforskare Atso Romakkaniemi vid Finlands Naturresursinstitut.

***

Studien genomfördes vid Helsingfors universitet, Finlands Naturresursinstitut, Sveriges lantbruksuniversitet och University of the Highlands and Islands i Skottland.

I studien isolerade forskarna DNA från laxfjäll. Laxfjällen kommer från provarkiven vid Finlands Naturresursinstitut och Svenska lantbruksuniversitetet. De undersökta fjällen kom från lax som fiskades mellan åren 1928 och 2020 i Torneälven, Kalixälven och längs Bottenvikens kust. 

Undersökningen finansierades av Finlands jord- och skogsbruksministerium, med medel från fiskevårdsavgifter, av Finlands Naturresursinstitut, med intäkter från fisketillstånd för Torneälven, av Alfred Kordelins stiftelse, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys (Betty Väänänens fond), Raija och Ossi Tuuliainens fond, Societas pro Fauna et Flora Fennica, Naturskyddsstiftelsen i Finland (Östersjöfonden), Suomalainen Tiedeakatemia, Helsingfors universitet, Havs- och vattenmyndigheten i Sverige, Vetenskapsrådet i Sverige (Formas), Kempestiftelserna och Europeiska unionen.

Originalartikel

Temporal allele frequency changes in large-effect loci reveal potential fishing impacts on salmon life-history diversity

Nyckelord

Kontakter

Antti Miettinen, FD, Helsingfors universitet, antti.aj.miettinen@helsinki.fi, tfn +358 44 999 4299, Twitter/X: @anttimietti.

Atso Romakkaniemi, FD, specialforskare, Finlands naturresursinstitut, atso.romakkaniemi@luke.fi, tfn +358 29 532 7416.

Bilder

Laxar i ryssja i Östersjön.
Laxar i ryssja i Östersjön.
Ladda ned bild

Om

Helsingfors universitet
PB 3
00014 Helsingfors universitet

+358 2941 911 (växel)
http://www.helsinki.fi/

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet grundat 1640. Vår akademiska gemenskap består av 40 000 studerande, forskare och medarbetare. "Med vetenskapens kraft för världens bästa" sammanfattar vårt gemensamma arbete vid campusen i Helsingfors, universitetscentrumen i Lahtis, S:t Michel och Seinäjoki samt vid våra sex forskningsstationer runtom i Finland samt i Kenya.

Följ Helsingfors universitet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingfors universitet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye