Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingin hallinto-oikeus kumosi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin johtajan nimityksestä

Jaa

Helsingin hallinto-oikeus kumosi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen, jolla Riitta Vanhatalo oli nimitetty KAVI:n johtajaksi. Päätös kumottiin kolmen muun virkaa hakeneen henkilön valituksista. Valituksissa oli vedottu muun muassa siihen, ettei virkaan nimitetty täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia, ansiovertailu oli tehty virheellisesti ja päätöksellä oli naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain vastaisesti syrjitty hakijana ollutta miestä. 

KAVI:a koskevassa valtioneuvoston asetuksessa on säädetty johtajan kelpoisuusvaatimukseksi muun muassa perehtyneisyys viraston toimialaan. Hallinto-oikeuden enemmistö katsoi, ettei Vanhatalolla ollut perehtyneisyyttä KAVI:n toimialaan, eikä häntä siten voitu nimittää KAVI:n johtajan virkaan. Ministeriö oli ylittänyt harkintavaltansa ja nimityspäätös oli siten lainvastainen.

Hallinto-oikeus arvioi lisäksi asiassa tehtyä ansiovertailua ja katsoi, ettei päätös ole perustunut hakijoiden ansioiden tasapuoliseen ja objektiiviseen vertailuun viran kelpoisuusvaatimusten, Suomen perustuslaissa säädettyjen yleisten nimitysperusteiden ja muiden etukäteen asetettujen valintaperusteiden pohjalta. Päätös oli siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja oli myös tällä perusteella lainvastainen.

Kun virkaan nimitettyä ei voitu pitää päätöksestä valittanutta mieshakijaa ansioituneempana, asiassa oli syntynyt myös tasa-arvolaissa tarkoitettu syrjintäolettama. Ministeriön menettelyä oli pidettävä myös tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä.

Hallinto-oikeus arvioi vain päätöksen lainmukaisuutta

Hallinto-oikeus voi virkanimitystä koskevaa valitusta käsitellessään arvioida pelkästään sitä, onko tehty päätös lainvastainen valituksessa esitetyillä perusteilla. Hallinto-oikeus ei sen sijaan ota kantaa siihen, kuka virkaa hakeneista olisi ollut ansioitunein, koska nimitysharkinnan tekeminen kuuluu nimityksestä päättävälle viranomaiselle.  

Hallinto-oikeus äänesti päätöksen perusteluista

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen yksimielisesti, mutta äänesti perusteluista. Yksi hallinto-oikeuden jäsenistä katsoi, että virkaan nimitetty täytti asetuksessa säädetyt kelpoisuusvaatimukset, mutta piti muiden jäsenten tavoin ansiovertailua puutteellisuudessaan lainvastaisena.

Päätöstilaukset:
tietopyynnot.helsinki.hao@oikeus.fi
Päätösnumero: 3532/2024

Avainsanat

Linkit

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol avgjorde de första besvären som gäller avregistrering av företag ur handelsregistret28.6.2024 10:00:22 EEST | Tiedote

Patent- och registerstyrelsen (PRS) stryker varje år tusentals företag ur handelsregistret på grund av bokslutshandlingar som saknas. Aktiebolag och andelslag ska på eget initiativ lämna in bokslutet till handelsregistret för varje räkenskapsperiod inom två månader från det att bokslutet har fastställts. Ett aktiebolag eller ett andelslag kan strykas ur handelsregistret om det trots PRS:s uppmaningar försummar sin plikt. Enligt PRS:s tidigare praxis kunde ett företag återregistreras i handelsregistret på ansökan om företaget lämnade in boksluten som saknades. Sedan år 2023 har PRS inte längre tagit emot begäran om återregistrering av företag i handelsregistret, utan PRS har hänvisat till att söka ändring i beslutet om avregistrering hos förvaltningsdomstolen. Tiotals besvär om dessa beslut är för närvarande anhängiga vid förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen avslog besvären Ett aktiebolag överklagade till förvaltningsdomstolen beslutet med vilket aktiebolaget hade strukits ur ha

Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi ensimmäisiä valituksia, jotka koskivat yrityksen poistamista kaupparekisteristä28.6.2024 10:00:22 EEST | Tiedote

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa vuosittain tuhansia yrityksiä kaupparekisteristä puuttuvien tilinpäätösasiakirjojen vuoksi. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy oma-aloitteisesti ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Osakeyhtiö tai osuuskunta voidaan poistaa kaupparekisteristä, jos se laiminlyö velvollisuuden PRH:n kehotuksista huolimatta. PRH:n aiemman käytännön mukaan yritys on voitu hakemuksesta palauttaa kaupparekisteriin, jos se toimittaa puuttuvat tilinpäätökset. Vuodesta 2023 lähtien PRH ei ole enää vastaanottanut pyyntöjä yrityksen palauttamiseksi kaupparekisteriin, vaan ohjannut valittamaan poistamispäätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä vireillä kymmeniä valituksia näistä päätöksistä. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Osakeyhtiö valitti Helsingin hallinto-oikeuteen päätöksestä, jolla se oli poistettu kaupparekisteristä, koska se ei ollut toimittanu

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde Finlands viltcentrals beslut om dispens för jakt på lodjur20.6.2024 10:00:05 EEST | Tiedote

Helsingfors förvaltningsdomstol har 19.6.2024 meddelat 16 beslut med vilka domstolen har upphävt Finlands viltcentrals beslut om dispens för stamvårdande jakt på lodjur. Förvaltningsdomstolen hade tidigare 22.11.2023 förbjudit verkställigheten av besluten. Enligt viltcentralens beslut var dispensernas syfte att ”engagera lokalsamhället i genomförandet av förvaltningsplanen för lodjursstammen genom att reglera lodjursstammens tillväxthastighet genom årliga ändringar i beskattningsnivån utifrån stammens utveckling”. Förvaltningsdomstolen ansåg med hänvisning till Europeiska unionens domstols förhandsavgörande C-674/17 och högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2022:48 att det ovan nämnda syftet inte kunde ligga till grund för att bevilja dispens. Av besluten om dispens framgick inte heller att lodjursstammens beteende eller storlek lokalt skulle ha orsakat sådana konkreta problem för acceptansen av lodjursstammen, utifrån vilka dispenser borde ha beviljats. Därför hade viltcentralen in

Helsingin hallinto-oikeus kumosi ilveksen metsästystä koskevat Suomen riistakeskuksen poikkeuslupapäätökset20.6.2024 10:00:05 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on 19.6.2024 antamillaan 16 päätöksellä kumonnut Suomen riistakeskuksen tekemät ilveksen kannanhoidollista metsästystä koskevat päätökset. Hallinto-oikeus oli aiemmin 22.11.2023 antamillaan välipäätöksillä kieltänyt päätösten täytäntöönpanon. Riistakeskuksen päätöksissä poikkeusluvilla tavoitelluksi päämääräksi oli esitetty ”paikallisyhteisön sitouttaminen ilveskannan suotuisan suojelun tason säilyttämiseen toteuttamalla ilveskannan hoitosuunnitelmaa ilveskannan kasvunopeutta säätelemällä vuosittaisilla verotustason muutoksilla kannan kehityksen mukaan”. Hallinto-oikeus katsoi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioon C-674/17 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2022:48 viitaten, että mainittu päämäärä ei ollut voinut olla perusteena poikkeuslupien myöntämiselle. Poikkeuslupapäätöksistä ei ilmennyt myöskään, että ilveksen suojelun hyväksyttävyydelle olisi aiheutunut paikallisesti kannan käyttäytymisestä tai suuruudesta sellaisia konkreettisia ongelmi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye