Suomen Pankki

Antalet kortbetalningar ökade under första kvartalet 2024

Dela

Under första kvartalet 2024 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 547 miljoner kortbetalningar, vilket var 31 miljoner (6 %) fler kortbetalningar än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Värdet av kortbetalningarna i euro minskade med 7 % från sista kvartalet 2023 och utgjorde sammanlagt 16,5 miljarder euro.

De totala värdet av kontaktlösa betalningar uppgick under första kvartalet 2024 till 5,6 miljarder euro, vilket var 15 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det första kvartalet gjordes 340 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, dvs. 8 % mer än under första kvartalet 2023.

Under första kvartalet 2024 initierades med dator eller mobil enhet 96 miljoner kortbetalningar, dvs. 23 % mer än under motsvarande tidpunkt 2023. Kortbetalningar på distans gjordes till ett värde av 4 miljarder euro, vilket var 24 % mer än för ett år sedan.

Med chip eller magnetremsa betalades 0,1 miljarder gånger under första kvartalet 2024 och antalet minskade med 14 % från året innan. Värdet av dessa betalningar var under första kvartalet 2024 sammanlagt 7 miljarder euro, vilket var 14 % mindre än i oktober–december 2023.

Det sammanlagda värdet av korttransaktioner som gjorts med finländska betalkort i övriga euroländer uppgick första kvartalet 2024 till 1,3 miljarder euro, dvs. 12 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Samtidigt var det sammanlagda värdet av betalningstransaktioner som gjorts med finländska betalkort utanför EU 0,4 miljarder euro.

Med kort utgivna i ett annat euroland än Finland gjordes i Finland under första kvartalet 2024 kortbetalningar till ett värde av 206 miljoner euro; beloppet var 11 % mindre än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Med kort utgivna utanför EU gjordes i Finland under samma period kortbetalningar till ett värde av sammanlagt 0,2 miljarder euro, vilket var 2 % mindre än under första kvartalet 2023.

Under första kvartalet 2024 gjordes 307 miljoner betalningsöverföringar, dvs. 2 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det totala värdet av betalningsöverföringarna (932,4 miljarder euro) sjönk med 5 % från första kvartalet 2023.

De siffror som behandlas i detta meddelande har publicerats i den nya dashboarden för betalningsstatistik. Dashboardens innehåll utökas senare.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tia Kurtti, telefon 09 183 2043, e-post: tia.kurtti(at)bof.fi,
  • Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi

Nästa publiceringstillfälle september 2024.

Bilder

Länkar

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Bank of Finland conference discussed monetary policy decision-making and implementation in low and high inflation environments28.6.2024 11:12:55 EEST | News

Going forward, the monetary policy strategy should be designed in a way that ensures price stability in the face of great uncertainty. This will require it to be flexible enough to work well in different environments and react to new and unknown shocks, Bank of Finland Governor Olli Rehn stressed on Wednesday at an international monetary policy conference organised by the Bank of Finland in Helsinki.

Suomen Pankin konferenssissa keskusteltiin rahapolitiikan päätöksenteosta sekä toimeenpanosta hitaan ja nopean inflaation kausina28.6.2024 11:12:51 EEST | Uutinen

Rahapolitiikan strategia tulee jatkossa suunnitella siten, että se varmistaa hintavakauden myös suuren epävarmuuden vallitessa. Tämä edellyttää strategialta riittävää joustavuutta, jotta se toimii hyvin eri ympäristöissä ja vastaa uusiin ja ennalta arvaamattomiin häiriöihin, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn painotti keskiviikkona Suomen Pankin järjestämässä kansainvälisessä rahapolitiikkakonferenssissa Helsingissä.

I maj utbetalades mindre bostadslån än vid samma tid året innan28.6.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

De finländska hushållen lyfte i maj 2024 exceptionellt lite nya bostadslån, dvs. för 1,1 miljarder euro. Detta är 8,8 % mindre än i maj året innan och 33 % mindre än i maj i genomsnitt åren 2011–2023. Utbetalningarna av bostadslån i maj har senast varit mindre än så 2002. Av de utbetalda bostadslånen i maj 2024 var 100 miljoner euro, dvs. 9 % investeringsbostadslån. Investeringsbostadslån utbetalades för 12,2 % mer än i maj året innan. Ägarbostadslån utbetalades i sin tur 10,4 % mindre än i maj 2023. Genomsnittsräntan på utbetalda ägarbostadslån i maj 2024 var 4,33 % och på investeringsbostadslån 4,52 %. På grund av det exceptionellt låga beloppet av utbetalningar av ägarbostadslån minskade det totala beloppet utestående ägarbostadslån i maj med –1,0 % från året innan. De utestående bostadslånen minskade med –1,2 % och de utestående investeringsbostadslånen ökade med 0,4 % i maj. Ännu för ett år sedan vid motsvarande tidpunkt minskade de utestående investeringsbostadslånen med –1,6 %.

Housing loan drawdowns down from a year earlier in May28.6.2024 10:00:00 EEST | Press release

Finnish households drew down exceptionally few housing loans in May 2024. New drawdowns amounted to EUR 1.1 billion, which is 8.8% below the total for May 2023 and 33% below the May average in 2011–2023. The last time the level of housing loan drawdowns was lower in May was in 2002. Investment property loans accounted for EUR 100 million, or 9%, of the housing loans taken out in May 2024. Year on year, these drawdowns increased by 12.2%. Drawdowns of owner-occupied housing loans, in turn, were 10.4% down year on year. In May 2024, the average interest rate on drawdowns of owner-occupied housing loans was 4.33% and on investment property loans 4.52%. Due to the exceptionally low amount of housing loan drawdowns, the aggregate stock of housing loans contracted in May by 1.0% from a year earlier. The stock of owner-occupied housing loans contracted in May by 1.2%. The stock of investment property loans, in turn, grew by 0.4%, while in May 2023 it had contracted by 1.6%. In month on month

Toukokuussa asuntolainoja nostettiin vähemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna28.6.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaiset kotitaloudet nostivat toukokuussa 2024 uusia asuntolainoja poikkeuksellisen vähän eli 1,1 mrd. euron edestä, mikä on 8,8 % vähemmän kuin edellisvuoden toukokuussa ja 33 % vähemmän kuin toukokuussa keskimäärin vuosina 2011–2023. Viimeksi asuntolainoja on nostettu toukokuussa vähemmän vuonna 2002. Toukokuussa 2024 nostetuista asuntolainoista 100 milj. euroa eli 9 % oli sijoitusasuntolainoja. Sijoitusasuntolainoja nostettiin 12,2 % enemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Omistusasuntolainoja nostettiin puolestaan 10,4 % vähemmän kuin vuoden 2023 toukokuussa. Toukokuussa 2024 nostettujen omistusasuntolainojen keskikorko oli 4,33 % ja sijoitusasuntolainojen 4,52 %. Omistusasuntolainojen poikkeuksellisen vähäisten nostomäärien vuoksi koko asuntolainakanta supistui toukokuussa –1,0 % vuodentakaisesta. Omistusasuntolainakanta supistui –1,2 % ja sijoitusasuntolainakanta kasvoi 0,4 % toukokuussa. Vielä vuosi sitten vastaavana aikana sijoitusasuntolainakanta supistui –1,6 %. Kuukausit

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye