SDP EDUSKUNTA

SDP:s Kvarnström och Marttila: Katastrofen i HUS kräver åtgärder från regeringens sida

Dela

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna i Nyland Johan Kvarnström och Helena Marttila kräver att Orpos regering vidtar åtgärder för att ordna upp situationen i HUS. Sammanslutningens stämma valde att plötsligt besluta om nedskärningar i HUS finansiering med nästan 44 miljoner euro. Genast samma dag informerades HUS förmän om ett rekryteringsförbud som varar till årets slut. Nedskärningarna äventyrar HUS förmåga att utföra sitt grundläggande uppdrag. Situationen i HUS borde enligt Kvarnström och Marttila vara ett slutligt tecken på att regeringen Orpo har pressat social - och hälsovårdssektorn så hårt att det finns en risk för att man bryter mot lag och människors hälsa äventyras.

Kvarnström och Marttila påpekar att de nya sparkraven på HUS är mycket betydande och påverkar specialsjukvården i stor utsträckning, även om de kanske inte har fått samma synlighet som frågorna som berör servicenätet. Att HUS verkställande direktör Matti Bergendahl varnat för att beslutet om nedskärningarna som sammanslutningens stämma fattat äventyrar HUS förmåga att utföra sitt grundläggande uppdrag då de redan befinner sig i en exceptionellt svår ekonomisk situation. Detta är något som borde få alla larmklockor att ringa, säger Kvarnström och Marttila.

- Det är lätt att peka finger mot välfärdsområdena, men det centrala problemet är att regeringen Orpo har lämnat välfärdsområdena helt åt sitt öde och låter de regionala beslutsfattarna utföra det smutsiga arbetet. Regeringen har inte på något sätt underlättat välfärdsområdenas eller specialsjukvårdens situation, utan tvärtom har regeringen kontinuerlig kommit med nya nedskärningar som direkt drabbar allt från sjukhus till social - och hälsovårdstjänster. Att exempelvis verksamheten vid Raseborgs sjukhus drabbas och att Lojo förlossningsavdelning stängs på grund av detta gör mig ledsen, säger Johan Kvarnström.

- Samtidigt som regeringen torpederar den offentliga vården med nedskärningar, styr man hundratals miljoner till privata läkartjänster. Regeringen riktar resurser till de allra mest välmående i samhället och inte till de områden där behovet är som störst. Den offentliga vården kommer snart att vara så ruinerad att sjukhusen bortslumpas till de privata vårdjättarna. Kanske det är samlingspartiets slutliga mål, säger Helena Marttila.

Riksdagsledamöterna påminner om att målet med social - och hälsovårdsreformen var bland annat en jämlik tillgång till vård i rätt tid, bättre tillgång till öppenvårdstjänster och satsningar på det förebyggande arbetet. Regeringen kan om den så önskar avbryta de hundratals miljoner de satsat på att höja FPA-ersättningarna och till exempel utarbeta spelregler för att minska kostnaderna för systemet med hyrläkare.

- Med stora sparkrav tvingas HUS att begränsa vården trots att lagen tryggar rätten till hälso - och sjukvårdstjänster. Regeringen bör öppet informera medborgarna om den vill begränsa utbudet av offentliga tjänster och inte på detta sätt driva den specialiserade sjukvården in i ett lagstridigt tillstånd, säger Kvarnström.

- Här hamnar också personalen i en helt orimlig situation. HUS har riksomfattande skyldigheter som regeringen om den så önskar kan bevilja tilläggsfinansiering för. Finansieringen av sjukhustjänster kommer i sin helhet från staten, och beslut om dessa pengar fattas av regeringen, beslutar Marttila.

Nyckelord

Kontakter

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

Hallintovaliokunnan demarit: Rajaturvallisuuslakia korjattiin SDP:n tavoitteiden mukaisesti8.7.2024 19:33:41 EEST | Tiedote

Hallintovaliokunnan demarijäsenet Eemeli Peltonen, Eveliina Heinäluoma, Saku Nikkanen ja Paula Werning ovat tyytyväisiä hallintovaliokunnassa saavutettuihin parannuksiin koskien hallituksen esittämää lakia väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Niin sanotussa rajaturvallisuuslaissa on kyse poikkeuslaista, jolla vastataan Venäjän välineellistetyn maahantulon muodossa harjoittamaan painostukseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye