Suomen Pankki

Kontantuttagen i butikskassorna ökade mot slutet av 2023 jämfört med tidigare

Dela

Värdet av kortbetalningar som initierats vid en fysisk terminal uppgick under andra halvåret 2023 till 28,6 miljarder euro, vilket var 9 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Värdet av kortbetalningar initierade via en mobilapplikation vid en fysisk terminal var vid samma tid 2,5 miljarder euro.

Antalet kontantuttag i uttagsautomater utomlands och i Finland minskade med 8 % från året innan; antalet var 29 miljoner under andra halvåret 2023. Under samma tid gjordes kontantuttag i uttagsautomater till ett värde av sammanlagt 3,9 miljarder euro, dvs. 7 % mindre jämfört med ett år tidigare. Kontantuttagen gjordes i uttagsautomater i Finland sammanlagt 27,7 miljoner gånger och uttagens sammanlagda värde var 3,7 miljarder euro. Under motsvarande period gjordes uttag i uttagsautomater utomlands till ett värde av sammanlagt 0,2 miljarder euro.

Under andra halvåret 2023 gjordes 1,2 miljoner kontantuttag i butikskassorna, dvs. 71 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Samma period gjordes kontantuttag vid fysiska terminaler, t.ex. vid butikernas kassor, till ett värde av sammanlagt 68 miljoner euro, vilket var 55 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

Under andra halvåret 2023 mottogs betalningsöverföringar från euroområdet (exkl. Finland) till ett värde av sammanlagt 237 miljarder euro. Från EU-länder som inte infört euron mottogs betalningsöverföringar till ett värde av sammanlagt 88 miljarder euro. Från länder utanför EU mottogs betalningsöverföringar till ett värde av sammanlagt 95 miljarder euro.

Vid e-handel gjordes under andra halvåret 2023 kortbetalningar till ett värde av sammanlagt 7 miljarder euro, dvs. 27 % mer än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Under samma tidsperiod gjordes via mobilapplikationer kortbetalningar på distans (inkl. betalningar mellan personer) till ett värde av sammanlagt 1,7 miljarder euro. Med knapp för onlinebetalning initierades betalningsöverföringar till ett värde av sammanlagt 2,9 miljarder euro, vilket är 33 % mindre än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan.

De siffror som behandlas i detta meddelande kommer att publiceras i dashboarden för betalningsstatistik. Dashboardens innehåll utökas senare. 

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tia Kurtti, telefon 09 183 2043, e-post: tia.kurtti(at)bof.fi,
  • Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle december 2024.

Nyckelord

Länkar

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut18.7.2024 15:25:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 18 juli 2024 ECB-rådet beslutade idag att hålla de tre styrräntorna oförändrade. Inkommande uppgifter ger i stort sett stöd åt ECB-rådets tidigare bedömning av inflationsutsikterna på medellång sikt. Även om vissa mått på underliggande inflation tickade upp i maj, beroende på engångsfaktorer, var de flesta mått antingen stabila eller sjönk i juni. I linje med förväntningarna har inflationseffekten av lönetillväxt dämpats av vinster. Penningpolitiken håller finansieringsförhållandena restriktiva. Samtidigt är det inhemska pristrycket fortsatt högt, tjänsteinflationen förhöjd och den totala inflationen lär sannolikt ligga kvar över målet en bra bit in på nästa år. ECB-rådet är fast beslutet att säkerställa att inflationen inom rimlig tid återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt. Styrräntorna kommer att hållas tillräckligt restriktiva under så lång tid som behövs för att uppnå detta mål. ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssät

ECB Monetary policy decisions18.7.2024 15:25:00 EEST | News

ECB press release 18 July 2024 The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The incoming information broadly supports the Governing Council’s previous assessment of the medium-term inflation outlook. While some measures of underlying inflation ticked up in May owing to one-off factors, most measures were either stable or edged down in June. In line with expectations, the inflationary impact of high wage growth has been buffered by profits. Monetary policy is keeping financing conditions restrictive. At the same time, domestic price pressures are still high, services inflation is elevated and headline inflation is likely to remain above the target well into next year. The Governing Council is determined to ensure that inflation returns to its 2% medium-term target in a timely manner. It will keep policy rates sufficiently restrictive for as long as necessary to achieve this aim. The Governing Council will continue to follow a data-dependent and

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä18.7.2024 15:25:00 EEST | Uutinen

EKP:n lehdistötiedote 18.7.2024 EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Tuoreimmat tiedot tukevat yleisesti EKP:n neuvoston aiempaa arviota keskipitkän aikavälin inflaationäkymistä. Vaikka jotkin pohjainflaation mittarit nousivat toukokuussa kertaluonteisten tekijöiden vuoksi, valtaosa mittareista pysyi ennallaan tai laski kesäkuussa. Palkkojen nopean nousun vaikutusta inflaatioon on odotusten mukaisesti vaimennettu voitoilla. Rahoitusolot ovat kireät rahapolitiikan vuoksi. Euroalueen sisäiset hintapaineet ovat edelleen korkeat, palvelujen hintainflaatio on nopeaa ja kokonaisinflaatio pysynee tavoitetta nopeampana vielä hyvän aikaa ensi vuoden puolellakin. EKP:n neuvosto pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, että keskipitkän aikavälin inflaatiovauhti palautuu kohtuullisessa ajassa kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi ohjauskorot pidetään riittävän rajoittavina niin kauan kuin on tarpeen. EKP:n neuvosto määrittää rajoittavuude

Bank of Finland conference discussed monetary policy decision-making and implementation in low and high inflation environments28.6.2024 11:12:55 EEST | News

Going forward, the monetary policy strategy should be designed in a way that ensures price stability in the face of great uncertainty. This will require it to be flexible enough to work well in different environments and react to new and unknown shocks, Bank of Finland Governor Olli Rehn stressed on Wednesday at an international monetary policy conference organised by the Bank of Finland in Helsinki.

Suomen Pankin konferenssissa keskusteltiin rahapolitiikan päätöksenteosta sekä toimeenpanosta hitaan ja nopean inflaation kausina28.6.2024 11:12:51 EEST | Uutinen

Rahapolitiikan strategia tulee jatkossa suunnitella siten, että se varmistaa hintavakauden myös suuren epävarmuuden vallitessa. Tämä edellyttää strategialta riittävää joustavuutta, jotta se toimii hyvin eri ympäristöissä ja vastaa uusiin ja ennalta arvaamattomiin häiriöihin, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn painotti keskiviikkona Suomen Pankin järjestämässä kansainvälisessä rahapolitiikkakonferenssissa Helsingissä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye