Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

E-tjänsten för ärenden som berör registrering av förmedlingsrörelse utvidgas

Dela

Nya funktioner har tagits i bruk i e-tjänsten för ärenden som berör registrering av förmedlingsrörelse som togs i bruk i våras.

Sedan den 22 april 2024 har det varit möjligt att lämna registreringsanmälningar för fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Från och med den 14 juni 2024 är det via e-tjänsten möjligt att såväl inleda ett ärende som att ta emot begäran om komplettering, svara på en begäran om komplettering och ta emot beslut som gäller ärendet.

En fördel med att använda e-tjänsten är bland annat att dokument som gäller behandlingen av ärendet, till exempel begäran om komplettering, kompletteringar och beslut samt bilagor till dessa, finns på samma ställe och kan granskas också senare i e-tjänsten.

Registeranmälningar kan fortfarande också göras med en PDF-blankett. På våren i samband med att e-tjänsten togs i bruk uppdaterades blanketterna så att de till sitt innehåll motsvarar de elektroniska tjänsterna. Anvisningarna för anmälningar har också preciserats och uppdaterats.

I webbtjänsten Suomi.fi finns information om den uppdaterade servicehelheten och dess ärendekanaler.

Så här använder du e-tjänsten

För att kunna använda regionförvaltningens e-tjänst behöver du en fungerande e-postadress och bankkoder eller mobilcertifikat för identifiering. När du har valt tjänsten styrs du till identifieringen och ibruktagande av tjänsten, och därefter kan du börja uträtta ärenden.

  1. Välj ”Registrering av förmedlingsrörelse” i menyn ”Tjänster”.
  2. Välj antingen ”Startanmälan för förmedlingsverksamhet” eller ”Ändringsanmälan för förmedlingsverksamhet” och fyll i anmälningsblanketten.
  3. Det skapas en ärendesida för dig där du ser alla uppgifter om ärendet i fråga. Andra användare som har fullmakt att uträtta ärenden för företagets eller organisationens räkning ser också de ärenden du inlett. Du kan också spara ärendet som halvfärdigt och fortsätta fylla i blanketten senare.
  4. När du har fyllt i blanketten ska du skicka den för behandling.
  5. Du får en bekräftelse till ärendesidan och till din e-postadress när ärendet har tagits emot.
  6. Ditt ärende styrs till rätt myndighet för granskning.
  7. Du får ett meddelande till din ärendesida och till din e-post om ditt ärende behöver kompletteras eller när ärendet har avgjorts. Om du vill kan du ladda ner och spara besluten och andra dokument på din egen dator.

En användare som har firmateckningsrätt i företaget, den verkställande direktören, en enskild näringsidkare eller ett kommanditbolags bolagsman kan göra en registeranmälan i tjänsten.

Tack vare e-tjänsten är det möjligt att uträtta ärenden som berör registrering av förmedlingsrörelse även utan ärendefullmakt med en egen anmälan om fullmakt att uträtta ärenden för ett företags eller en organisations räkning. Detta görs genom att du matar in FO-numret för att söka fram företagets basuppgifter och välja ”Jag har rätt att använda tjänsten för ett företags/organisations räkning”. Var beredd på att visa att du har fullmakt att uträtta ärenden för företagets eller organisationens räkning.

Utvecklingen av funktionerna i e-tjänsten fortsätter

E-tjänsten kan användas både på finska och svenska. E-tjänsten kan användas endast för de ärenden som anhängiggjorts i e-tjänsten.

Arbetet med att utveckla e-tjänsterna fortsätter. De funktioner som e-tjänsten möjliggör tas i bruk stegvis. För närvarande kan man via e-tjänsten inleda ett ärende, ta emot begäran om komplettering, svara på begäran om komplettering samt ta emot beslut som gäller ärendet. I fortsättningen kommer det också att vara möjligt att via e-tjänsten komplettera ärenden på eget initiativ även om ingen begäran om komplettering har skickats. Vi informerar separat när nya funktioner tas i bruk.

Mer information:

 

Kontaktperson:

Överinspektör Lilja Niemi

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket ålade Egentliga Finlands välfärdsområde att se till att det finns tillräckligt med socialarbetare inom barnskyddet12.7.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ålade Egentliga Finlands välfärdsområde att för varje barn som är klient inom barnskyddet utse en socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter samt att se till att antalet klienter per socialarbetare som ansvarar för barnens angelägenheter senast den 15 januari 2025 överensstämmer med lagen. Om Egentliga Finlands välfärdsområde inte fullgör detta överväger regionförvaltningsverket att meddela ett nytt föreläggande som förenas med vite.

Aluehallintovirasto määräsi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen huolehtimaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden riittävästä määrästä12.7.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määräsi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen nimeämään kaikille lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille hänen asioistaan vastaavan sosiaalityöntekijän ja saattamaan lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät lain mukaiseksi 15.1.2025 mennessä. Mikäli Varsinais-Suomen hyvinvointialue ei toteuta määräyksiä, aluehallintovirasto harkitsee uuden määräyksen antamista sakon uhalla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye