Suomen ympäristökeskus

Aranda är öppet för allmänheten i sommar vid två evenemang

Dela

Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med havsforskningsfartyget Aranda i Helsingfors den 4–6 juli under Tall Ships Races evenemang och den 29 augusti på Östersjödagen. Under evenemangen Aranda fungerar som ett forum för havsinformation och stöder därigenom målen av FN havsforskningsdecennium.

Aranda på övervakningsresa i Skärgårdshavet våren 2024.
Aranda på övervakningsresa i Skärgårdshavet våren 2024. © Ilkka Lastumäki

Havsforskningsdecenniets vision "Vetenskap för havens bästa" förmedlar att genom forskning kan vi förbättra havens tillstånd och säkerställa att havets resurser utnyttjas på ett hållbart sätt. Havsforskningsbudskapet förs fram av Finlands miljöcentrals experter ombord Aranda. Besökare kan bekanta sig med fartygets forskningsutrustning, laboratorier och kommandobryggan. Under evenemangen finns det också möjlighet att uppleva en ljud- och videoinstallation, som avslöjar buller under havets yta. Under båda evenemangen förtöjs forskningsfartyget vid bryggan bredvid Helsingfors Gamla saluhall.

null
Forskarna förbereder en CTD-sond för nedsläppning i vinterhavet på Arandas mätplats. © Ilkka Lastumäki

Aranda är speciellt designad för att utforska haven

Aranda är det femte fartyget som används i finsk havsforskning och det tredje med samma namn. Nuvarande fartyget är dock den första som är designad enbart för havsforskning. Aranda är designad för krävande tvärvetenskapligt forskningsarbete och kan användas året runt. Hon har laboratorieutrymmen och datahanteringssystem ombord vilket möjliggör att prover kan analyseras redan under resans gång.

Aranda används huvudsakligen inom Östersjöområdet, men hon har också seglat i de kalla haven i norra Atlanten och söder om ekvatorn. Fartyget sjösattes i Helsingfors 1989 och åkte samma år på en havsforskning expedition till Antarktis. Under omfattande renoveringen 2017–2018 förlängdes Aranda med 7,1 meter, vilket bland annat möjliggjorde utvidgningen av laboratorierna. Samtidigt förbättrades fartygets stabilitet och miljövänlighet.

Bilden%20av%20Arandas%20sida%20fotad%20nedifr%E5n%20fr%E5n%20gummib%E5ten.
© Jan-Erik Bruun

Tryggt ombord på Aranda!

Barn är välkomna ombord på Aranda i sällskap med en ansvarig vuxen. Det är dock inte tryggt att röra sig på fartyget med spädbarn i famnen. Av säkerhetsskäl kan Aranda inte ta emot dagisklasser eller andra barngrupper. Eftersom endast ett begränsat antal människor kan vara ombord samtidigt bör besökare bereda sig på eventuella köer.

Aranda vid Tall Ships Races Helsinki

Packhuskajen, Eteläranta 7, 00130 Helsingfors
4–6 juli, kl. 11–19
Forskningsfartyget är inte tillgängligt för personer med nedsatt rörlighet. 
Evenemanget är gratis.

Finlands miljöcentral deltar också i följande Tall Ships Races aktiviteter:

Evenemangstorget vid Helsingfors stadshus, Norra Esplanaden 11-13

  • 5 juli: Paneldebatt "Vägar till en välmående Östersjö" som del av Tall Ships Races Helsinki 2024-program

  • 4–5 juli: Kom med och spela brädspelet "Havets skatter", display med bildkollage med undervattensvyer från Östersjön

Helsingfors salutorget

  • 4–7 juli: Fotoutställning "Skräp i skarvens bo", videon av havsnedskräpning


Mer information

Panu Hänninen, specialplanerare, Finlands miljöcentral
tel. 0295 251 203, e-post: fornamn.efternamn@syke.fi

Riitta Autio, gruppchef, Finlands miljöcentral
tel.  0295 251 079, e-post: fornamn.efternamn@syke.fi

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Aranda på övervakningsresa i Skärgårdshavet våren 2024.
Aranda på övervakningsresa i Skärgårdshavet våren 2024.
Ladda ned bild
Forskarna förbereder en CTD-sond för nedsläppning i vinterhavet på Arandas mätplats.
Forskarna förbereder en CTD-sond för nedsläppning i vinterhavet på Arandas mätplats.
Ladda ned bild
Bilden av Arandas sida fotad nedifrån från gummibåten.
Ladda ned bild

Länkar

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna11.7.2024 14:50:43 EEST | Tiedote

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna i hela landet och observationer har gjorts ända till Lappland. På öppet hav finns det nu cyanobakterier i Finska viken och Skärgårdshavet, i södra Bottenhavet håller cyanobakterier på att utvecklas. I kustområdet har cyanobakterier fortfarande observerats huvudsakligen vid Nylands och Egentliga Finlands kuster och antalet observationer har knappt förändrats alls.

Slight increase in blue-green algae observations in inland waters11.7.2024 14:40:48 EEST | Press release

Blue-green algae observations have increased slightly throughout the country, and observations have been made even in Lapland. Blue-green algae now occur in the Gulf of Finland and the Archipelago Sea. In the southern part of the Bothnian Sea blue-green algae are just developing. Blue-green algae have still been observed in the coastal area, mainly on the coasts of Uusimaa and Southwest Finland, and the number of observations has not changed much.

Sinilevähavainnot sisävesillä lisääntyneet hieman11.7.2024 13:00:00 EEST | Tiedote

Sinilevähavainnot ovat hieman lisääntyneet sisävesillä koko maassa, ja havaintoja on tehty aina Lappia myöten. Avomerellä sinilevää on nyt Suomenlahdella ja Saaristomerellä, Selkämeren eteläosassa sinilevä on vasta kehittymässä. Rannikkoalueella sinilevää on havaittu edelleen pääasiassa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikolla, eikä havaintojen määrä ole juurikaan muuttunut. Huom! Korjattu tiedotteen lopussa: Kuluvalla viikolla Järvi-meriwikin ja Vesi.fi:n kautta saatiin enemmän kansalaishavaintoja kuin viime viikolla.

The blue-green algae situation has remained stable since last week, unstable and windy weather slows down the growth of blue-green algae4.7.2024 13:06:23 EEST | Press release

The blue-green algae situation has remained stable since last week. In inland waters, blue-green algae observations have slightly decreased, and the algae situation in coastal areas has remained unchanged. In sea areas, windy weather has largely mixed blue-green algae with water mass. In recent days, blue-green algae have been observed especially in the west of Hanko and the Upinniemi open sea area.

Algläget har hållits stabilt sedan förra veckan, det instabila och blåsiga vädret dämpar ökningen av cyanobakterier4.7.2024 13:03:26 EEST | Tiedote

Algläget har varit stabilt sedan förra veckan. Observationerna av cyanobakterier har minskat något i insjöarna och algläget i kustområdena har förblivit oförändrat. I havsområdena har det blåsiga vädret till stor del blandat ihop cyanobakterierna med vattenmassan. Under de senaste dagarna har cyanobakterier observerats särskilt väster om Hangö och i Obbnäsfjärden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye