Suomen Pankki

Essi Eerola appointed Adviser to the Board of the Bank of Finland

Share

The Board of the Bank of Finland has appointed Essi Eerola, DSocSc, as Adviser to the Board. The appointment is for a five-year term.

Essi Eerola has served since 2022 as head of the Bank of Finland’s Domestic Economic Policy Process in the Monetary Policy and Research Department and will continue in this role. She is also a member of the Bank of Finland’s research steering group. Eerola served from 2016 to 2022 as Research Director at the VATT Institute for Economic Research.

The other Advisers to the Board of the Bank of Finland are Meri Obstbaum and Kimmo Virolainen.

Keywords

Links

Bank of Finland

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Bank of Finland conference discussed monetary policy decision-making and implementation in low and high inflation environments28.6.2024 11:12:55 EEST | News

Going forward, the monetary policy strategy should be designed in a way that ensures price stability in the face of great uncertainty. This will require it to be flexible enough to work well in different environments and react to new and unknown shocks, Bank of Finland Governor Olli Rehn stressed on Wednesday at an international monetary policy conference organised by the Bank of Finland in Helsinki.

Suomen Pankin konferenssissa keskusteltiin rahapolitiikan päätöksenteosta sekä toimeenpanosta hitaan ja nopean inflaation kausina28.6.2024 11:12:51 EEST | Uutinen

Rahapolitiikan strategia tulee jatkossa suunnitella siten, että se varmistaa hintavakauden myös suuren epävarmuuden vallitessa. Tämä edellyttää strategialta riittävää joustavuutta, jotta se toimii hyvin eri ympäristöissä ja vastaa uusiin ja ennalta arvaamattomiin häiriöihin, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn painotti keskiviikkona Suomen Pankin järjestämässä kansainvälisessä rahapolitiikkakonferenssissa Helsingissä.

I maj utbetalades mindre bostadslån än vid samma tid året innan28.6.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

De finländska hushållen lyfte i maj 2024 exceptionellt lite nya bostadslån, dvs. för 1,1 miljarder euro. Detta är 8,8 % mindre än i maj året innan och 33 % mindre än i maj i genomsnitt åren 2011–2023. Utbetalningarna av bostadslån i maj har senast varit mindre än så 2002. Av de utbetalda bostadslånen i maj 2024 var 100 miljoner euro, dvs. 9 % investeringsbostadslån. Investeringsbostadslån utbetalades för 12,2 % mer än i maj året innan. Ägarbostadslån utbetalades i sin tur 10,4 % mindre än i maj 2023. Genomsnittsräntan på utbetalda ägarbostadslån i maj 2024 var 4,33 % och på investeringsbostadslån 4,52 %. På grund av det exceptionellt låga beloppet av utbetalningar av ägarbostadslån minskade det totala beloppet utestående ägarbostadslån i maj med –1,0 % från året innan. De utestående bostadslånen minskade med –1,2 % och de utestående investeringsbostadslånen ökade med 0,4 % i maj. Ännu för ett år sedan vid motsvarande tidpunkt minskade de utestående investeringsbostadslånen med –1,6 %.

Housing loan drawdowns down from a year earlier in May28.6.2024 10:00:00 EEST | Press release

Finnish households drew down exceptionally few housing loans in May 2024. New drawdowns amounted to EUR 1.1 billion, which is 8.8% below the total for May 2023 and 33% below the May average in 2011–2023. The last time the level of housing loan drawdowns was lower in May was in 2002. Investment property loans accounted for EUR 100 million, or 9%, of the housing loans taken out in May 2024. Year on year, these drawdowns increased by 12.2%. Drawdowns of owner-occupied housing loans, in turn, were 10.4% down year on year. In May 2024, the average interest rate on drawdowns of owner-occupied housing loans was 4.33% and on investment property loans 4.52%. Due to the exceptionally low amount of housing loan drawdowns, the aggregate stock of housing loans contracted in May by 1.0% from a year earlier. The stock of owner-occupied housing loans contracted in May by 1.2%. The stock of investment property loans, in turn, grew by 0.4%, while in May 2023 it had contracted by 1.6%. In month on month

Toukokuussa asuntolainoja nostettiin vähemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna28.6.2024 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaiset kotitaloudet nostivat toukokuussa 2024 uusia asuntolainoja poikkeuksellisen vähän eli 1,1 mrd. euron edestä, mikä on 8,8 % vähemmän kuin edellisvuoden toukokuussa ja 33 % vähemmän kuin toukokuussa keskimäärin vuosina 2011–2023. Viimeksi asuntolainoja on nostettu toukokuussa vähemmän vuonna 2002. Toukokuussa 2024 nostetuista asuntolainoista 100 milj. euroa eli 9 % oli sijoitusasuntolainoja. Sijoitusasuntolainoja nostettiin 12,2 % enemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Omistusasuntolainoja nostettiin puolestaan 10,4 % vähemmän kuin vuoden 2023 toukokuussa. Toukokuussa 2024 nostettujen omistusasuntolainojen keskikorko oli 4,33 % ja sijoitusasuntolainojen 4,52 %. Omistusasuntolainojen poikkeuksellisen vähäisten nostomäärien vuoksi koko asuntolainakanta supistui toukokuussa –1,0 % vuodentakaisesta. Omistusasuntolainakanta supistui –1,2 % ja sijoitusasuntolainakanta kasvoi 0,4 % toukokuussa. Vielä vuosi sitten vastaavana aikana sijoitusasuntolainakanta supistui –1,6 %. Kuukausit

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye