Suomen ympäristökeskus

Antalet nattfjärilar har hållits stabilt i 30 år, men artbeståndet har förändrats avsevärt

Dela

Finlands miljöcentrals 30-årsrapport om den riksomfattande Nocturna-nattfjärilsuppföljningen som inleddes 1993 presenterar nattfjärilsuppföljningens historia, bakgrund och nattfjärilsarter som förändras i vårt land. Nocturna är en av Finlands längsta uppföljningar av organismgrupper och den tredje längsta uppföljningen av nattfjärilar i Europa. Nattfjärilarna uttrycker lätt förändringar i miljön, så uppföljningen av dem ger värdefull information om bland annat effekterna av den globala uppvärmningen.

Barrskogsnunna (Lymantria monacha). Helmut Diekmann
Barrskogsnunna (Lymantria monacha). Helmut Diekmann

 De sydliga nattfjärilsarterna tar över området

 Under verksamhetsperioden av den riksomfattande uppföljningen av nattfjärilar har flera tiotals nya nattfjärilsarter spridit sig till Finland. Dessutom har många tidigare fåtaliga arter som gränsar till landets södra delar spridit sig kraftigt längre norrut, vilket har lett till att i synnerhet nattfjärilssamhällena i landets södra del har blivit ”mer sydliga". Samtidigt har många finländska arter som anpassat sig till det svala klimatet dragit sig norrut och till och med försvunnit helt från sydligare regioner.

”Sådana förändringar förväntas fortsätta även i framtiden när klimatet blir varmare”, konstaterar specialforskare Juha Pöyry vid Finlands miljöcentral.

Allt som allt har antalet nattfjärilsarter som årligen observerats på observatiosplatserna ökat under 30 år. Även antalet individer hos många arter har ökat kraftigt, men bestånden av lika många arter har försvagats. Det har observerats kraftiga årliga variationer i det totala antalet individer och under hela uppföljningsperioden har det konstaterats att nattfjärilarnas riklighet varierar i cirka 10 års cykler.  Trots variationerna har ingen tydlig växande eller sjunkande trend kunnat observeras i det totala antalet individer.

null
Den relativa förändringen i det totala antalet nattfjärilar 1993–2022. Antalet individer har varierat kraftigt under årens lopp, men ingen tydlig sjunkande eller ökande trend i antalet individer har observerats. @Syke
null
Årligen observerad artmängd av nattfjärilar i olika delar av Finland. Ett större artantal syns på kartorna som mörkare färg. Ökningen av antalet arter under årens lopp syns tydligt. @Syke

Uppföljningen ger värdefull information

 De mest sannolika miljörelaterade orsakerna till förändringarna i nattfjärilsarterna är förutom den globala uppvärmningen även förändringar i markanvändningen, till exempel avverkning och effektiviserat jordbruk, som har kunnat försämra livsmiljöerna för vissa arter. Även kvävenedfallet och minskningen av luftföroreningar som påverkat näringsväxterna kan ha påverkat förändringarna. Exempelvis nattfjärilsarter som livnär sig på lavar har sannolikt dragit nytta av det minskade sura nedfallet och den ökade kvävehalten i lavarna.

Effekterna av det varmare klimatet och den längre växtperioden syns också i att nattfjärilarna blir allt vanligare i flera generationer, eftersom allt fler arter producerar andra generationen under sensommaren eller hösten.

Nattfjärilar med mångsidiga levnadsvanor och som lever i alla slags miljöer reagerar och uttrycker lätt förändringar i miljön.

”Det är viktigt att fortsätta uppföljningen av nattfjärilar även i framtiden för att få aktuell information om effekterna av dessa förändringar”, konstaterar forskare Ida-Maria Huikkonen vid Finlands miljöcentral.

Tidsserien för nattfjärilsuppföljning är en av Europas längsta uppföljningar av organismgrupper

Nocturna-nattfjärilsuppföljningen inleddes 1993 som en allmän uppföljning av olika livsmiljöer, men fokuserade i slutet av 1990-talet huvudsakligen på uppföljning av nattfjärilsarterna i skogsmiljöerna. Nocturna är en av de längsta uppföljningarna av organismgrupper i Finland och den tredje längsta uppföljningen av nattfjärilar i Europa.

Uppföljningen har gjorts med hjälp av ljusfällor: till en början användes traditionella fällor för nattfjärilar av Jalas-modell, men från och med 2020 togs nya typer av frysryssjor i bruk. Ursprungligen ansvarade de regionala NTM-centralerna för underhållet av fångstredskapen, men numera fortsätter verksamheten i stor utsträckning på frivillig basis.

Frivilliga amatörlepidopterologer har gjort det möjligt att samla material av hög kvalitet under hela uppföljningsverksamheten och de har även fungerat som frivilliga identifierare av materialet.

”I Finland har amatörlepidopterologin och -undersökningen långa traditioner och det har funnits många ivriga personer för identifiering av nattfjärilsuppföljning under hela verksamheten”, berättar Huikkonen.

En lång, geografiskt täckande tidsserie är mycket värdefull och materialet har utnyttjats mycket i vetenskaplig forskning. Med hjälp av materialet har man bland annat undersökt hur arterna sprider sig och dess samband med miljöförändringar, såsom klimatförändringen, samt växelverkan mellan olika organismgrupper.

Nyckelord

Kontakter

Forskare Ida-Maria Huikkonen, fornamn.efternamn@syke.fi, p. 0295 252 255

Specialforskare Juha Pöyry, fornamn.efternamn@syke.fi, p. 0295 251534

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Barrskogsnunna (Lymantria monacha). Helmut Diekmann
Barrskogsnunna (Lymantria monacha). Helmut Diekmann
Ladda ned bild

Länkar

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna11.7.2024 14:50:43 EEST | Tiedote

Observationerna av cyanobakterier har ökat något i insjöarna i hela landet och observationer har gjorts ända till Lappland. På öppet hav finns det nu cyanobakterier i Finska viken och Skärgårdshavet, i södra Bottenhavet håller cyanobakterier på att utvecklas. I kustområdet har cyanobakterier fortfarande observerats huvudsakligen vid Nylands och Egentliga Finlands kuster och antalet observationer har knappt förändrats alls.

Slight increase in blue-green algae observations in inland waters11.7.2024 14:40:48 EEST | Press release

Blue-green algae observations have increased slightly throughout the country, and observations have been made even in Lapland. Blue-green algae now occur in the Gulf of Finland and the Archipelago Sea. In the southern part of the Bothnian Sea blue-green algae are just developing. Blue-green algae have still been observed in the coastal area, mainly on the coasts of Uusimaa and Southwest Finland, and the number of observations has not changed much.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye